Besøkstall

315 denne måneden

56 721 076 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Forskere i ny rapport: Orkanger/Orkdal er nesten-by

h__st1.jpg

Orkanger er det eneste stedet utenfor Trondheim som fungerer som et regionalt tyngdepunkt i Sør-Trøndelag - det vil si at vi har byfunksjoner. Vi ligger et hestehode foran Hitra/Frøya og Ørland/Bjugn. Men nærheten til Trondheim kan gi også Orkanger/Orkdal mer bo- enn bypreg.

Det mener forskere ved Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) etter å ha studert tettsteder i Sør-Trøndelag.

Rapporten Regionale tyngdepunkt peker ut fem steder med potensial til å bli bymessige sentra for omlandet. Orkanger er langt på vei et slikt tyngdepunkt allerede, sier forskerne. Orkanger/Fannrem er det største stedet utenfor byen med 7 200 innbyggere.

Veldig forenklet fra rapporten:

* Et tyngdepunkt har et mangfold av arbeidsplasser, tjenestetilbud og funksjoner, som i en by.

* De andre tettstedene nær Trondheim er primært bosteder, ikke byer. Eksempler: Melhus, Malvik og Skaun.

* Men: Orkanger/Orkdal har en utfordring i den korte avstanden til Trondheim. Uten en god utvikling på Orkanger kan vi i større grad bli en bokommune med stor utpendling til byen og bruk av byens tilbud mer enn vår egne.

* Da blir vi mer lik Melhus, Malvik og Skaun.

Forskerne har vurdert alle kommunene etter 15 indikatorer. Her er noen av styrkene og svakhetene i Orkdal:

Sterke sider:
* Tjenestetilbudet.
* Handelstilbudet.
* Økt innpendling fra andre.
* Utvikling i sysselsetting.

Svake sider:
* Liten "yngrebølge" (ventet alderssammensetning).
* Få kompetanse-arbeidsplasser.
* Relativt lav vekst i nye bedrifter kontra nedlagte.

Pendling:
Rapporten spør også om Orkdal kan konkurrere mer om pendlere fra Melhus og Skaun. Her er kommunene vi har flest pendlere FRA (2012):

Skaun :       366
Meldal:        359
Trondheim:  334
Agdenes:     117
Melhus:       101

952 pendler fra Orkdal TIL byen. Totalt har kommunen drøyt 100 flere ut- enn innpendlere.

Flere kommuner i fylket prøver å lage bymessige sentra nå for å øke egen attraktivitet. Ørland jobber raskest. Her foreslås et tett og kompakt sentrum med gangavstand mellom alle tilbud.

Orkanger sliter med strekkskader og lange avstander. Målet er å få til et sentrum med dybde på Rømme Øvre (bildet under).

R__mme__vre29.09.13.jpg

 

Publisert 15.10.2013


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Kan ikke ta hele Orkdal i bruk som sentrum 15.10.2013 09:41
Problemet i Orkanger og Orkdal er grendestriden. Grendepolitikere og idrettsledere bruker all makt for å hente aktiviteter og sentrumsrelaterte funksjoner til egen grend. Sentrumspredningen i Orkdal er et stjerneeksempel i så måte. videregående skole, høyskole, idrettsanlegg, handelsentra, industri burde vært samlet der det bor mest folk, i og rundt Orkedalsveien/Orkanger sentrum , alle disse funksjonene i gangavstand fra hverandre. Forskerne ved SINTEF påpeker dette på samme vis som konklusjonen til byplanleggerne etter 2040 prosessen. Orkanger og Orkdal vil bli en uinteressent soveby/forstad til Trondheim hvis bygda snart ikke tar de riktige grepene.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse