Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Kommunen etterlyser gang- og sykkelvei på Follo

Follo.jpg

Follo-elevene skulle ha separat gang- og sykkelbane fra Orkdalsveien opp til Follo innen skolestart i år, ifølge et vedtak i Orkdal kommune. Ingen veg er bygd. Kommunen mener det er fylket sitt ansvar å sikre elevene. 
* Les også om samme tema på Bårdshaug og Rømme Øvre.

29. august skrev plan- og forvaltningssjef Ingrid Voll i kommunen dette purrebrevet til fylkeskommunen:

"Vi minner om vilkår i administrativt vedtak 493/12:

«Det må etableres separat gang/sykkelbane eller fortau langs innkjøringen fra Orkdalsveien. Dette må være ferdigstilt før skolestart høsten 2013.»

Vi har selv sett at dette ikke er utført. Vi beklager dette og ber om orientering om videre framdrift i saken. Det ble 03.07.13 gitt igangsettingstillatelse for utomhusarbeider i sak 256/13. I denne saken er det beskrevet fysisk skille med gjerde mellom bil- og gangbane."

Flikking på Follo
Orkdal kommune ville ikke ha noen ny og sentralt plassert skole, men foretrakk at fylket flikker på Follo. Nå pusses  det gamle gulbygget opp for mange millioner kroner. Skolen er et anleggsområde.

Orkdal har fortsatt den trangeste videregående skolen i Sør-Trøndelag, og kommer til å ha det. Deler av bygningsmassen er like traurig som i gamle dager.

Samtidig har Orkdal kommune kjøpt F-bygget (gymbygget) som fylket tenkte å rive fordi man anså det som kondemnabelt. Voksenopplæringa, som for en stor del underviser innvandrere, har flyttet inn. Kommunen bevilget penger fra flyktningefondet for å få sikker adkomst for gående og syklende.

Bil foran fotgjenger og syklist
Også andre steder i Orkdal kommer forholdene for gående og syklende på dagsorden igjen. Kommunen har vedtatt i flere planer å være et miljøforbilde som prioriterer myke trafikanter foran bil.

I praksis blir det lett motsatt:

* ST fortalte tirsdag hvordan gående og syklende fortsatt skal sendes ut på en omvei med dobbelt kryssing av den trafikkerte Orkdalsveien mellom Amfi og Rådhuset. Det skyldes at det angivelig er for trangt til fortau forbi Bårdshaug Herregård. I moderne planlegging gis gående og syklende gode snarveier - ikke omveier.
Mange har feilaktig trodd at gravinga ved herregården skal  gi gang- og sykkelbane der flest folk ferdes.

* På Rømme Øvre er det fattet politiske vedtak som signaliserer det samme: Der det er trangt skal myke trafikanter legge ut på omveier eller sendes under bakken. Det er viktigst at biltrafikken kommer fortest fram.

Ny og grønnere kurs?
Politikerne har imidlertid tid på seg til å plukke fram de gamle vedtakene og justere kursen.

Orkdal kommune har vedtatt en sykkelstrategi med gode forslag og oversikt over ulykkespunkt. Strategien tar opp flere problemer på Bårdshaug - deriblant den underjordiske kryssinga under bilveien. Her krysser syklister i stor fart uten sikt. Biltrafikken går trygt oppe i dagen:

Bilde1.jpg

 

Publisert 09.10.2013


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse