Besøkstall

315 denne måneden

56 721 076 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkanger barneskole: 100 foreldrebiler på 40 minutter

DSC_0001.JPG

FAU ved Orkanger barneskole leter etter nye tiltak for å få ned bilkjøringa til og fra skolen.
* Barneskolen har 300 elever - de fleste bor i gangavstand.
* Likevel blir 100 kjørt på en vanlig dag.
* Foreldres bilkjøring er det som gjør skoleveien farligst.

Foreldrenes Arbeidsutvalg har arrangert trafikkaksjoner med telling av biler flere år. Antallet har ligget på ca 100 biler fra klokka 07.50 til skolestart 08.30.

Mange presser seg inn i Erik Aarviks gate der det er en trang snuplass. Dit går også elever til småtrinnet.

FAU påpeker at registreringen ikke blir brukt til annet enn statistikk. Det nye utvalget vurderer aksjonsuke med trafikkvakter. Det er også aktuelt å ta opp saken politisk.

Folkehelse
Orkdal kommune har miljø og folkehelse som flaggsaker. Et effektivt tiltak for å nå begge målene er å få flere unger til å gå og sykle til skolen. Barn er mindre fysisk aktive enn før.

Flere kommuner driver målrettet, holdningsskapende arbeid overfor foreldre som kjører barna i stedet for å la dem gå eller sykle.

Skoleveien på Orkanger er godt sikret med fortau, fartshumper og tydelige gangfelt. Undersøkelser fra andre steder viser at foreldres bilkjøring til og fra skolen er det som skaper størst utrygghet hos dem som vil at barna skal gå eller sykle.

100 biler på en sentrumsskole som Orkanger - med 300 elever - er veldig mye. Det vitner om en sterk bilkultur selv om kommunen politisk flagger en helt annen prioritering.

Rømme Øvre
Teamet kommer trolig opp blant annet i det videre arbeidet med Rømme Øvre-planen. Transportløsningene blir sentrale.

Enkelte innspill bærer preg av at det er et mål å sende flest mulig biler så effektivt som mulig gjennom sentrum. I ytterste fall må gående og syklende velge omveier eller sendes i tunneler under veien.

Det vil i så fall være i strid med hva Orkdal kommune har vedtatt i overordnet planverk.  Kollektivtrafikk, syklende og gående blir i dag prioritert i moderne sentrumsområder.

Bilkjøringa til barneskolen forteller om en kultur for å kjøre, også på småturer. Orkdal 2040 hadde som mål å skape et sentrum der folk bruker bilen mindre, og er mindre avhengige av den.

Jo mer spredt et sentrum er, dess mer bilbasert er det. Bruk av bil blir en vane også når det ikke trengs.

Hans Kringstad

R__mme__vre29.09.13.jpg

Rømme Øvre: Skal bilen ha førsteprioritet gjennom dette området, eller er det gårsdagens planlegging å se verden gjennom frontruta? Hvorfor kjører folk på Orkanger barna til skolen??

 

Publisert 06.10.2013


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse