Besøkstall

315 denne måneden

56 721 076 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Ønske om vekst: Kan Nerøra bli trekkplaster for Orkdal?

Fjordgata_katt.jpg

Hvor mange flere innbyggere ønsker vi i Orkdal? Hvordan skal vi få folk til å flytte inn? Kan den skjulte idyllen blant kattene på Nerøra lokke folk hit? Det var tema da kommunestyret diskuterte framtida vår denne uka.
* Visste du forresten at 334 personer bor i Trondheim og jobber i Orkdal?

Bildet over fra Fjordgata fikk politikerne servert da Knut Røe i Røe Kommunikasjon ga råd om omdømmebygging på strategisamlinga på Ørlandet onsdag. Se også kommunens Facebookside.

Røes tema:
Markedsføring av Orkdal - hvilket bilde ønsker vi å formidle, og hvordan?

gr__n9.jpg

Fra Grønøra.

Orkdal er mest kjent som industrikommune med røyk, støy og støv. Det bildet er skadelig dersom målet er å oppnå tilflytting. Kommunestyret har nylig vedtatt en samfunnsplan der attraktivitet er et mål:

 • Orkdal skal være en attraktiv og trygg bokommune.

Folkeveksten har flatet ut. Samtidig er arbeidsmarkedet godt. Pendlinga inn til Orkdal øker. Flere jobber her uten at de bor i kommunen.

torget0905.jpg

Torget, slik det er i dag.

Trondheim som marked
Det potensielt største markedet med viktig kompetanse for næringslivet og offentlig sektor finnes i Trondheim. Der bor 180 000 mennesker.

334 av disse pendlet til jobb i Orkdal i fjor. For 12 år siden var antallet innpendlere fra byen 165, altså det halve.

952 pendlet fra Orkdal til Trondheim i fjor. Det er 63 flere enn i 2011, som også var et rekordår.

Nabokommunene Melhus, Malvik og Skaun vokser fort takket være Trondheim.

Om den viktige strategikonferansen tirsdag og onsdag:

 • Sentrumsutvikling sto på agendaen som et tiltak for vekst og utvikling i hele kommunen.

 • Det ser ut til å bre seg en erkjennelse i de fleste partiene av at god markedsføring av Orkdal krever en god utvikling av sentrumsområdene. De fleste vil bo nær gode servicetilbud og møtesteder. (Konkurrent Melhus mener kommunen vil trenge 1150 nye boliger i de sentrale områdene iMelhus innen 2025).

 • Samtidig er utbygging av sentrum avhengig av at folk faktisk vil flytte til Orkdal fra andre kommuner. Uten økt tilflytting blir det tungt å bygge ut Rømme Øvre, Joplassen/Perbakkan og andre områder.

 • Politikerne diskuterte Orkanger som en småby med seks bydeler:
  - Nerøra.
  - Idrettsparken.
  - Orkdalsveien (handlegata/dagens sentrum).
  - Rømme Øvre.
  - Bårdshaug.
  - Bårdshaug Vest.

osen5.jpg

Dette har ingen andre i sentrum.

Noen stikkord knyttet til strategikonferansen:

 • Hva kan vi tillate av handel på Bårdshaug Vest uten å ødelegge for sentrum?
 • Hvordan bli mer attraktivt som bosted? Orkdal kan markedsføre både skjulte kvaliteter (som Nerøra, Gammelosen osv) og nye kvaliteter som vi skaper i årene som kommer.

 • Eksempler på nye kvaliteter:
  - Et sterkere og mer urbant og kompakt sentrumsmråde.

  - Idretts-og friluftskommunen, blant annet med stadig nye tilbud midt i sentrum - i Idrettsparken.

 • Orkdal har fått en unik mulighet ved at Salvesen & Thams både vil drive aktiv eiendomsutvikling og markedsføring av Orkanger/Orkdal. Selskapet har betydelige ressurser, er lokalt forankret og vil investere her. Andre utbyggere satser i eller nærmere byen.

 • Sentrumsutvikling i Orkdal har stoppet opp delvis på grunn av politisk uenighet. Men - gradvis færre politikere ser ut til å mene at:
  - utvikling av Orkanger vil skade resten av kommunen.
  - argumentasjon for sentrumsutvikling (som i regi av Orkanger Vel) er et uttrykk for grendestrid. Noe henger fortsatt igjen, men klimaet bedrer seg.

  Hans Kringstad

DSC_0002.JPG

Bårdshaug Herregård trådte fram i lyset da Orkdal kommune startet diskusjonen om å bygge et godt omdømme som bo- og arbeidskommune. Vi kan bli oppfattet som attraktiv i stedet for stygg.

 

Publisert 03.10.2013


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Reidar 05.10.2013 13:24
Jarl er litt for negativ. Oppgradering av Nerøra, Joplassen, Sæther Røhme, handlegata, idrettsparken, nytt moderne hotell, gammelosen m svømme og helseanlegg og en fremtidig videregående skole og høyskole mellom drettaparken og industriområdet , da nærmer man seg et brukbart tettsted folk ønsker å flytte til.

Jarl 03.10.2013 20:14
Sier seg selv dette. De tettstedene som lykkes med å bygge attraktive sentra samler de viktigste funksjonene i gangavstand til hverandre. Da fremmes tilflytting og trivsel. I Orkdal har sentrumspolitikken i mange år vært motsatt. Spredning av de viktigste handelssentra og andre viktige samlingspunkter/funksjoner. Den siste skandalen er flyttinga av voksenopplæringa ut av sentrum opp til Follo. De aller fleste innflyttere fra utlandet bor på Orkanger. Nå må de bile eller ta buss i steden for å gå. Bakvendtlandspolitikk. Denne politikken har bl a ført til full stopp av tilflytting. Det er direkte skandaløst når man tenker på potensialet som er i Orkdal. Dessverre så har grendestridspolitikere og grendestrididrettsledere bestemt for mye. Det er håp den dagen nye koster kommer men mye er dessverre uopprettelig.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse