Besøkstall

315 denne måneden

56 721 076 i år

Annonse

Annonse

Annonse

18-17 mot OIF-søknad om Orklahallen

buss_hallen_004_1.jpgOIFs søknad om 150 000 kroner for å prosjektere klatrehall/bane 3 i Orklahallen ble avslått med 18 mot 17 stemmer i kommunestyret onsdag. Nå skal kommunen i stedet avgjøre hvor klatrehallen og ny bane 3 skal plasseres - innen 1.mai. Detaljplanlegging må komme senere.

OIF mener det haster med å prosjektere. Fjellsportklubbens klatrehall er så godt som finansiert. OIF ønsker en helhetlig planlegging, slik at klatreanlegg, ny bane 3, vrimleareal, kafeteria osv blir sett i sammenheng.

Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og SV (17 stemmer) stemte for søknaden etter forslag fra Torstein Larsen (FrP).

Den borgerlige flertallsgruppa (18 stemmer) stemte imot etter et forslag fra Arne Grønset (V). Forslaget som fikk flertall innebærer at kommunen tar ansvaret for en grovere planlegging der plassering av klatrehall og bane 3 pekes ut. Frist er altså 1.mai. Det skal samarbeides med OIF, Fjellsportklubben og styret i Orklahallen.

Ny bane 3 er kostnadsberegnet til 12,5 millioner kroner, men ikke finansiert. Flere partier ønsker hall på Follo i stedet for å erstatte gammelhallen i Idrettsparken.

Kommunestyret har tidligere vedtatt at gammelhallen skal erstattes. Men så lenge det ikke er bevilget penger til bygging, vil det politiske flertallet foreløpig ikke bruke midler satt av til idrettsformål på detaljplanlegging av prosjektet.

OIF søkte om 150 000 for å få fortgang på planene. Det skjedde etter at OIL  hadde fått tilsvarende beløp fra kommunen for å prosjektere utbygging i Knyken.

 

Publisert 12.02.2009


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse