Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Nærmere politisk enighet om Orkanger sentrum

DSC_0006.JPG

Formannskapet har behandlet forslag til reguleringsplan for Rømme Øvre. Partiene tok et nytt steg nærmere enighet i stedet for strid:
*  Historisk: Enstemmig vedtak om å arbeide for å skape dybde i dagens sentrum (handlegata).
* Uenighet bare om første bygg på Rømme MÅ komme på nøkkeltomta nord for gårdstunet (bildet).

Først:
Alle småbyer og tettsteder som tenker på framtida arbeider nå målrettet for å bygge attraktive sentrumsområder. Det er nødvendig i konkurransen med de større byene om gode hoder og hender.

Dernest:
Tre ting kjennetegner dem som lykkes med å skape gode sentra:
1. Politiske ambisjoner.

2. Bred politisk enighet.

3. Samarbeid med lokalt næringsliv om samling (ikke spredning som i Orkdal) av funksjoner.

Orkdal 2040 skulle gi støtet til effektiv sentrumsutvikling i Orkdal. Det skjedde ikke - av minst to årsaker.

1. Planen var initiert av byråkrater, ikke av politikerne selv. Den nødvendige politiske viljen manglet.

2. I stedet for samarbeid endte planen som en partipolitisk slagmark med partier:
* for og mot styring
* for sentrum eller for grendene, selv om hele kommunen er tjent med et attraktivt sentrum.

To halve sentra
Orkdal kan fortsatt mislykkes totalt, dvs:
* Ende opp med to halve sentra langs en tarm av ei gate fylt med biltrafikk og tomme lokaler. To halve sentra er ikke ett sentrum.

Men:
Flere uttalelser - og nå vedtak - gir håp om at regionsentret kan få et sentrum med karakter, dvs:
* Korte avstander, et mangfold av møteplasser, bra for myke trafikanter og folkeliv også etter klokka 16.

Rømme-vedtakene
Politikerne ser at flere sider ved Solem Arkitekturs forslag til Rømme Øvre-plan ikke holder mål som et verktøy for å skape et tett og attraktivt sentrumsområde. Onsdag ble de blant annet enige om følgende, etter forslag fra vekselvis Ap og Høyre:

1. Det skal arbeides for å gi dybde også til dagens sentrum. (Kanskje kan alle nå se fordomsfritt på mulighetene i ST-kvartalet og øst for torget?).

2. Det skal være næringsareal på hele området vest for Orkdalsveien (ved Sæther-gården). 

3. Rømme-området skal ha kvartalsstruktur.

4. Mulig vei langs jernbanen, og gang- og sykkelveg fra Rimiveien (bak Bunnpris) fram til en forlengelse av Tverradkomsten.

5. Planfri kryssing av Orkdalsveien der det blir grøntdrag.

Politikerne ble enige også om flere andre grep. Arbeidet er i en tidlig fase, og mange viktige spørsmål skal avklares, slik som byggehøyder, tetthet, hvordan hus skal se ut osv. Planen kommer snart på høring.

Balanse næring og bolig
Det helt sentrale spørsmålet for Orkdals attraktivitet i framtida er uansett:
* Blir Rømme Øvre et levende sentrumsområde, eller primært et boligområde med ei bilgate i midten?

Nøkkeltomta:
Ett eneste forslag splittet partiene:

Ap foreslo at tomta mellom Sæther-gården og parfymeriet skal bygges ut først. Ap, SV og Venstre (5) stemte for en slik rekkefølgebestemmelse. Orkdalslista, Sp, Høyre og KrF (6) stemte mot og fikk flertall.

Arkitekt Per Knudsen har tidligere pekt på denne tomta som helt sentral for å knytte sammen dagens sentrumsgate og det nye utbyggingsområdet. Knudsen foreslo et mediatek her, et slags flerbrukshus med publikumsaktiviteter på dag og kveld.

Det siste reiser et annet spørsmål som foreløpig ikke er tema;
* Om Orkdal kommune skal spille en aktiv rolle ved å legge offentlig virksomhet til området for å gi liv på kveldstid.

Knudsen-forslaget:
Under er en skisse fra arkitekt Per Knudsen, som foreslo et flerbrukshus i tillegg til dagens kulturhus i 2010. På illustrasjonen ser du Orkdalsveien og Sæther-tunet til høyre med et stort bygg på tomta mellom Sæther og parfymeriet. Politikerne har tatt med seg ideen om et gateløp med gatetun over Sæther-jordet, parallelt med Orkdalsveien:

P6080004_1.JPG


Hans Kringstad

 

Publisert 27.09.2013


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse