Besøkstall

315 denne måneden

56 721 076 i år

Annonse

Annonse

Annonse

21 barn mister gratis skoleskyss til Orkanger

Vigorbrua8.jpg

21 elever fra Råbygda mister gratis skyss til Orkanger ungdomsskole. AtB har målt strekningen fra krysset nedenfor Gjølme skole til Orkanger over Grønøra. Den er 700 meter kortere enn kravet for skyss på 4 kilometer. Det setter Vigorbrua (bildet) på dagsorden igjen.

Skoleskyss er fylkets ansvar. Men Orkdal kommune kan bli nødt til å betale sikringsskyss for kortere strekninger dersom de er trafikkfarlige. Slike søknader kommer hvert år.

Tema i FAU
Saken om Orkanger-elevene fra Råbygda er omtalt i referat fra siste FAU-møte ved Orkanger ungdomsskole, der rektor Per Arnt Tødaas orienterte.

Strekningen Råbygda-Orkanger via Grønøra er altså 3,3 kilometer. Det betyr, ifølge referatet, at elevene ikke får bussbevis. De må kjøpe billett eller t-kort for å få være med skolebussen.

DSC_0003.JPG

Avstander fra Orkanger u-skole. Råbygda er ikke med (3,3 km).

Vigorbrua
Nesten hele den aktuelle strekningen er sikret som gang- og sykkelvei i dag. Men det ødelagte og smale fortauet på Vigorbrua (Grønørbrua) danner et sikkerhetsbrudd. Om vinteren er det ofte helt uframkommelig. Bilvegen brøytes mens fortauet er fullt av snø og is - trass i vedtak om å prioritere myke trafikanter.

Råbygda Vel og Orkanger Vel tok opp brua med Orkdal kommune sommeren 2012. Bakgrunnen var at foreldre ikke tør la ungene sykle til og fra Idrettsparken, Orklahallen og andre tilbud på Orkanger av frykt for ulykker på brua. Den er sterkt trafikkert, særlig med tungtransport.

Kommunen mente brua er ansvaret til Statens vegvesen. Statens vegvesen pekte tilbake på kommunen.

Et politisk vedtak sent i fjor høst påla rådmannen (administrasjonen i kommunen) å utrede tiltak.

Fortuaet er smalt, høyt og dekket har delvis gått i oppløsning mens tuntrafikken dundrer forbi. Det er spesielt farlig når det er trangt fordi mange barn ferdes samtidig, slik de gjør til og fra skolen.

Brua forringer verdien av hele den viktige gang- og sykkelvegforbindelsen mellom Gjølme/Råbygda og Orkanger.

Orkdal kommune har miljø og folkehelse som erklærte verdier.

DSC_0012.JPG

Boreals nye busser har oppstillingsplass på Grønøra, ike ved skoleveien OBS! Boreal bare kjører, og bestemmer ikke reglene for skoleskyss.

 

Publisert 26.09.2013


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Ketil Stokkan 27.09.2013 05:06
Spørsmål: -Hva er distansen fra samme startpunkt til Ungdomsskolen via Gamle Gjølme bro/Geitastrandveien ? Det er en vei som er helt skjermet for trafikk av vesentlig grad. Har noen mulighet med sin GPS og sykle denne veien og legge inn svaret her ?

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse