Besøkstall

315 denne måneden

56 721 076 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Fylkesmannen stopper vedtak: Brudd med Orkdal 2040

Funkis.jpg

Fylkesmannen har stoppet Orkdal kommunes vedtak om stort funkishus (som det over) på ei lita tomt i Parkveien. Vedtaket er ugyldig:
* Tomta blir mer bebygd enn det kommunen vedtok som maksimum i egne planer for tre år siden (Orkdal 2040).
* Slike planer skal følges, ikke undergraves.

Den konkrete saken har betydning først og fremst for naboene. Men fylkesmannens (statens) inngripen har stor prinsipiell interesse.

Grønøra og Orkdal 2040
For andre gang i år har fylkesmannen erklært et politisk vedtak i en byggesak for ugyldig. Begrunnelsen er at Orkdal kommune må følge egne planer - og i hvert fall planer som er så nye som Orkdal 2040 fra 2010.

Spørsmålet er om langt mer vidtrekkende uthuling av Orkdal 2040 også ville ha blitt stoppet dersom noen klaget til fylkesmannen. Det siste eksemplet er vedtaket (med Rasmus Skålholts dobbeltstemme) om å sende kontor ut på Grønøra.

Vedtaket ble gitt som en dispensasjon for tre år, men det betyr i praksis en permanent tillatelse. Orkdal kommune vil aldri tvinge virksomheter tilbake til sentrum når de først har fått flytte utenfor den røde streken.

Saken i Parkveien:
Etter litt fram og tilbake i det politiske systemet vedtok flertallet å gi dispensasjon fra en bestemmelse i Orkdal 2040. Den setter et tak på hvor bebygd ei tomt kan være i dette villastrøket.

Vedtaket betyr at det blir tettere enn det kommunen selv tillot i planen. De nærmeste naboene ba fylkesmannen vurdere gyldigheten av vedtaket.

Dommen er klar: Vedtaket må oppheves. Kommunen kan ikke se bort fra egne planer uten at det finnes svært gode grunner. Begrunnelsen er for dårlig.

Saken på Bårdshaug:
Dette er altså andre gang fylkesmannen stopper de lokale politikerne i år. I vinter var problemstillingen stikk motsatt: Naboer klaget på et planlagt boligbygg bak Shell på Bårdshaug fordi de mente det ble for høyt og tett. Et politisk flertall støttet naboklagen.

Fylkesmannen opphevet vedtaket. Ifølge kommunens planverk SKAL det bygges tett her, det vil si et minumum antall boenheter i forhold til areal. Saken måtte til ny politisk behandling.

Budskapet fra staten var det samme som i Parkveien: Dere har vedtatt en plan. Da må dere følge den med mindre det finnes en svært god begrunnelse for noe annet.

Ødelegger for sentrum
Orkanger Vel har argumentert i en årrekke mot dispensasjoner som ødelegger verdien av planer som Orkdal 2040 (til 8 millioner kroner), særlig når dispensasjonene svekker muligheten for å skape et attraktivt sentrum. Det var selve formålet med Orkdal 2040.

Fylkesmannen henviser for øvrig til en Odelstingsproposisjon der det advares mot å uthule planer via dispensasjoner.  Kort sagt vises det til at dispensasjoner undergraver demokratiet - lett omskrevet slik:

Først inviteres folk til å delta og påvirke i selve planprosessen. Deretter blir det fattet vedtak. Etterpå blir vedtakene undergravd via dispensasjoner.

Det ligner Orkdal.

Hans Kringstad

Parkvn.jpg

Tomta i Parkveien.

 

Publisert 24.09.2013


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse