Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Idrettsparken: Bilforbud og avtale OIF/OFK/kommunen

DSC_0004.JPG

OIF ber Orkdal kommune innføre bilforbud fra krysset på bildet og inn i Idrettsparken.
* OIF foreslår et spleiselag for lys på gangveien gjennom Idrettsparken, og vil ruste opp adkomsten fra Parkveien.
* Samtidig behandler politikerne avtalen med OIF og Orkla FK om kunstgressbanene.

Bilkjøring og parkering:
I et brev til kommunen skriver OIF at parkering langs veien fram til skibrua har  blitt et problem etter at utbygginga av kunstgressbanene startet. Parkering i parken er borte. Biler blokkerer i stedet veien forbi Nedre Rømme.

OIF ber derfor kommunen vurdere bom eller skilting ved krysset - men med adgang for beboere og nyttetrafikk.

Det ser nå ut til at det meste av parkering må skje ved Orklahallen, mens folk i større grad må gå eller sykle når de kommer via skibrua (portalen).

Lys på snarvei:
OIF skriver videre at veldig mange går eller sykler gjennom Idrettsparken. Laget foreslår at OIF og Orkdal kommune spleiser på 6-7 lyspunkt for å gjøre snarveien for barn og andre myke trafikanter bedre.

Gammel snarvei  blir ny:
OIF foreslår også at snarveien fra Parkveien (bildet under) blir rustet opp i 1,5 meters bredde. Den har grodd igjen, men er effektiv. Kostnadsanslag er 40 000 kroner.

DSC_0008.JPG

Paa gjengrodde stier: Den gamle snarveien fra Parkveien til Idrettsparken.

Samarbeid OIF og Orkla:
Formannskapet  behandlet i dag (onsdag) forslaget til samarbeidsavtale mellom OIF, Orkla FK og Orkdal kommune.

Klubbene har signert avtalen, men ordføreren hadde bare signert midlertidig for kommunen i påvente av politisk behandling.

Avtalen sier i korte trekk:

OIF, OFK og Orkdal kommune etablerer sammen aksjeselskapet IKAS (Idrettsparken Kunstgress). IKAS skal eie og drifte de to kunstgressbanene med undervarme:

* Banen OFK eier i dag.
* Banen OIF bygger (ikke sjuerbanen).

Aksjekapitalen blir 500 000 kroner, og eierbrøken slik: OIF 40, OFK 40, Orkdal kommune 20. OIF og OFK får to medlemmer hver i styret. Kommunen får ett medlem.

Orkdal kommune stilte krav om en samarbeidsavtale for å gå inn med støtte. OIF får en million.

Orkdal kommune tar over aksjekapitalen dersom drifta opphører i en av klubbene.

IKAS skal være i drift når begge banene er i topp stand - etter planen innen 1.januar 2015.

OIFs bane vil være klar i juni, og tanken er at OFK da starter rehabilitering av den eksisterende banen.

DSC_0007.JPG

OIFs anlegg: Sjuerbanen kommer nærmest og hovedbanen med undervarme i retning Orklahallen. Jordvollen mot naboene i Parkveien er allerede grønn.

DSC_0009.JPG

Nybanen 18.september. Alt blir gjort ferdig i høst bortsett fra siste finplanering og liming av kunstgresset. Barna på Orkanger får et fantastisk tilbud.

 

Publisert 18.09.2013


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse