Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Folkemøte om sentrum: Lysholm vil respektere rød strek

R__mme_utsnitt_1.jpg

* Under Orkdal 2040 ville politikerne ha 40 000 kvm næring på Rømme Øvre.
* Etterpå reduserte de til 17 000 kvm.
* Nå foreslår Solem Arkitektur 14 500 kvm.
Det kom fram på folkemøtet om sentrum - der ordfører Gunnar H. Lysholm lovte å ikke tøye den røde streken.

14 500 kvm er grunnareal - dvs inkludert uteområder rundt næringsbygg. Det tilsvarer ca 7 500 kvm butikker/kafeer/kontorer på hele Rømme.

Til sammenligning: 7 500 kvm er langt mindre enn det Amfi bygger på varehuset (ca 10 000 kvm).

Amfi skal totalt få over 20 000 kvm butikker, og samme ambisjon har OTI.

Rømme som indrefilet
Målet har vært å skape en levende bykjerne på Rømme. Et pulserende sentrum må ha butikker, kafeer og andre møtesteder.

Spørsmål som ble reist i debatten:

* Får vi et levende sentrum med så lite næring?

* Men: Hvor mye næring er det marked for?

* Vil krav om mye næring stoppe all utbygging?

* Lønner det seg å være tålmodig for å få inn næring?

* Eller er det smart å forsere utbygging av boliger for å komme i gang?

* Hvor bør næringslokalene ligge; langs Orkdalsveien eller i større grad i dybden (bredden) - det siste for å skape et mer kompakt sentrum med kortere avstander?

Joar Syrstadeng (Høyre) mener det er grunnlag for mye næring på Rømme Øvre:

- Jeg tror det lønner seg for investorer å bygge ut også med krav om næring i første etasje (boliger i etasjene over). Det er satt av for små næringsarealer. Jeg har blitt enig med Orkanger Vel og Arbeiderpartiet som har mast om dybde i sentrum.

Arne Grønset (Venstre) og andre:

- Sæther-eiendommen vest for Orkdalsveien (mot Geilan) bør ha krav om næring i første etasje. (Solem Arkitektur foreslår rene boliger på store deler av dette området).

Berit Solem, Marit Mjøen (Ap) og flere:

- Planen for Rømme Øvre må ses i sammenheng med dagens handlegate. Det er skummelt å lage en isolert plan for Rømme. Vi må unngå at vi bare får en forlengelse av Orkdalsveien med næring utelukkende langs gata.

Gunnar H. Lysholm (Orkdalslista), som tidligere har foreslått å tøye den røde streken på Bårdshaug, og har vært for dispensasjoner utenfor streken på Grønøra:

- Jeg tror det er lurt å beholde streken som den er. Vi må skape et sentrum som er en annerledes opplevelse enn et kjøpesenter. Streken skal ikke flyttes.

(Det siste er viktig siden Grønøra 1-eierne nå har bedt om at streken blir lagt lenger ut på Grønøra. Mer handel i tildels billige industrilokaler utenfor sentrum vil gjøre det verre å fylle dyrere lokaler med krav om p-kjeller i sentrum).

Men Lysholm halvgarderte:

- Det fins næring som ikke passer i sentrum, og Amfi (Thon/Coop) vil utvikle en handelspark på Bårdshaug vest.

(Bårdshaug Vest blir trolig en utfordring pga bransjeblanding. Såkalt bilbasert handel selger alt mulig under samme tak; i praksis mange mindre butikker/bransjer framstilt som en stor - med felles logo og lokale).

Lysholm la til:

- Vi har et bedre utgangspunkt enn før: En lokal eiendomsutvikler vil satse (Salvesen & Thams). Og den private grunneieren ønsker at noe skal skje (Sæther-familien).

DSC_0002.JPG

På podiet: Ordfører Gunnar H. Lysholm, varaordfører Oddbjørn Bang, to representanter for Solem Arkitektur og til høyre Joar Syrstadeng fra nettopp Høyre.

Solem Arkitektur vant oppdraget med å lage forslag til reguleringsplan for indrefileten. Det er åpenbart at flere elementer slår dårlig an hos en del politikere. Her er uansett noen viktige trekk ved planen:

* Boliger i frittliggende punkthus bygd i tre i stedet for lange boligblokker.

* Totalt ca 250 boliger i disse husene, pluss noe i rekkehus.

* Fem etasjer tillatt over store deler av Rømme, men ikke foran den lave villabebyggelsen i nord.

* Et bredt grøntdrag uten hus gjennom hele området.

* Undervarme fra Elkem i fortau og gangveier skal skape en helårs oase, og gjøre det godt for eldre å gå ut året rundt.

* Rennende vann, sansehager og frukttrær.

"Oasen":
Skapte ingen debatt. Mye dreide seg om balansen mellom bolig og næring, og plassering av næring.

Solem Arkitektur spilte delvis ballen tilbake til politikerne i spørsmålet om det legges opp til for mye bolig og for lite næringslokaler. Politikerne har selv lagt premissene via tidligere vedtak.

Willy Wøllo, Solem Arkitektur:

- Vi har ment at det er enklest å bygge ut Rømme-området med mye bolig, blant annet når vi ser hvordan det skal bygges ut med næring på Amfi og OTI.

Fra_Hovsbakkvn.jpg Solem Arkitekturs visjon for Rømme som en oase. Men blir det et sentrum?

Planen skal nå til politisk behandling. Deretter går den ut på høring før politikerne bestemmer seg endelig.

Hans Kringstad

 

Publisert 16.09.2013


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Terje 18.09.2013 14:09
Politikere, bedriftsledere og ildsjeler har i flere tiår prøvd å planlegge sentrum på Orkanger uten å lykkes. Ekstern hjelp, Orkdal 2040 og folkemøter blant virkemidlene. Muligheten for et samlet sentrum er minimal. Dagens sentrum er tredelt og spredd. Toget gikk den dagen amfi og Oti ble bygd der de ligger. Men man skal selvfølgelig gjøre det beste ut av det. Likevel mesteparten av Sæther/Røhme vil bli boliger, og ikke det som kjennetegner et sentrumsområde. Kun reserveløsninger gjenstår. Negativ tja.... men realist.

Marit Mjøen 17.09.2013 22:45
Jeg er totalt uenig med deg, Terje! Toget har ikke gått. Lars Løseth i Amfi og Cato S. Hauge i Union eiendomsutvikling (OTI-Sentret) sier de har store vyer for handelsutvikling både i kjøpesenter og i sentrum. De sier også at de ønsker samarbeid om sentrumsutvikling (Orkanger sentrum som de to og omtrent alle definerer som nåværende handlegate) med alle dets muligheter knyttet til handel, tjenesteyting, idrett, helse og rekreasjon. Det er nå vi kan styre utviklinga til beste for en god sentrumsutvikling for Orkdal kommune - og ikke bare en senter-utvikling.

Terje 16.09.2013 21:48
Ingen vits i å satse på næring på Sæther Røhme. Mer enn nok på Oti, amfi og i Orkedalsveien. Bygg igjen med boliger og grøntområder som foreslått. Toget for et samlet sentrum på Orkanger gikk fra perrongen for flere år siden. Det bør vel de fleste begynne å forstå. Skal man lykkes med et handelssentrum på Sæther Røhme må Oti og amfi legges ned eller flyttes. Fatter ikke at oppegående politikere fremdeles tror på julenissen.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse