Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Sparebanken vil bygge bankbygg og boligblokk

Bankbygg.jpg

Orkdal sparebank ønsker å bygge ei boligblokk på fire etasjer adskilt fra et rent bankbygg i tre etasjer nedenfor Rømme gård. Byggestart kan komme i mars/april.
Nå inviterer Orkdal kommune til folkemøte om "indrefileten" Rømme Øvre: Nytt sentrum - eller et forstørret Rømme Amfi?

OBS! Første versjon av denne saken var ikke oppdatert med nye opplysninger. Det er riktig at banken vil reise to separate bygg i stedet for ett som først planlagt. Men det ene bygget skal ikke ha leiligheter. Det er bare å beklage feilen. (Info bygde på e-poster om prosjektet fra kommunens postliste)

E-postene omhandler tekniske spørsmål som adkomstveg fra Orkdalsveien eller Pojogata, og flytting av bussholdeplass. Skissen over viser hvordan byggene trolig vil bli.

Orkdalsbanken har tenkt å bruke hele næringsbygget selv. Bankens tomt ligger vis a vis dagens bankbygg. Utviklinga har gått i flere trinn:

* Helhetlig:
Gjennom Orkdal 2040 flagget Orkdal kommune sterkt en helhetlig planlegging av Rømme-området som et framtidig bysentrum.

* Tatt ut av helheten:
Banktomta ble tatt ut av planen for Rømme Øvre, delvis fordi politikerne ønsket at noen skulle komme i gang med utbygging fort.

* Slapp næring i hele første:
Bygget på tomta skulle etter reguleringsplanen ha næring i hele første etasje nettopp for å skape et levende sentrum. Politikerne bøyde av: Banken får bygge bolig i bakre halvdel av første etasje - mot Rømme Amfi.
(Kravet om næring i første er også frafalt for store deler av den øvrige "indrefileten").

* Rekordhøyt:
Utbygger søkte om å få bygge fire etasjer, ikke tre som opprinnelig forutsatt. Rådmannen var skeptisk i starten, men det går trolig mot høye bygg, noe som både øker  lønnsomheten og utnytter sentrumsarealene bedre.

* Separat boligblokk:
Nå ønsker banken å dele bygget sitt i to. Ut mot Orkdalsveien et rent bakbygg i tre etasjer. Bak dette bygget ei adskilt, ren boligblokk i retning Rømme Amfi.

Ifølge banken vil bankbygget komme først om ikke begge byggene får byggestart samtidig. De to byggene skal ha felles p-kjeller.

Arkitekter med mange hatter
Solem Arkitektur har oppdraget for Orkdal sparebank (vant anonym konkurranse). Solem Arkitektur arbeider også for å sende mest mulig næring ut på Grønøra, på oppdrag fra eierne av Grønøra1-bygget.

Samtidig lager Solem Arkitektur reguleringsplanen for resten av Rømme Øvre på oppdrag fra Orkdal kommune. Her er altså målet å legge til rette for næring i første etasje slik at vi får et attraktivt sentrum.

Solem Arkitektur tjener mange herrer på Orkanger, også Coop/Thon ved Amfi.

Folkemøte
Mandag klokka 18 kan du møte Solem Arkitektur i kinosalen. Da blir det åpent folkemøte om planene for Rømme Øvre - det som skal være framtidas sentrum.

  • Får vi en bykjerne eller et blokkområde?
  • Får sentrum dybde, eller ender vi bare opp med en enda lengre tarm av ei gate?
  • Hvor mange boliger bør området få - hvor tett og hvor høye blokker?
  • Hvor lite næringsarealer tåler vi før området ender som et blokkområde?
  •  Hva slags følger får fordelingen boliger/næringsreal for dagens handlegate?
  • Hvilke grep på Rømme Øvre vil styrke handlegata, og hva vil svekke den?

Det er noen av spørsmålene Solem Arkitektur bør svare på. Sett av mandag kveld. Det handler om framtida til Orkanger.

Mer stoff kommer.

FraSkogveien.jpg

Solem Arkitekturs skisse viser en visjon for framtidas Orkanger sentrum.

 

Publisert 10.09.2013


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse