Besøkstall

315 denne måneden

56 721 076 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Tida ute for Middelskolen - 200 000 i bot

Middelskolen_001_1.jpgEtter 13 år er tålmodigheten  slutt med eierne av Middelskolen. Orkdal kommune ilegger nå ARTO AS 200 000 kroner i tvangsbot for å ha latt det verneverdige bygget forfalle trass i stadig nye frister og sjanser. Siste frist gikk ut 1.februar. Kommunen har avslått en søknad om enda en utsettelse.

Avslaget ble sendt ARTO AS 30.januar. Bak ARTO står Arild Bye (eier) og Elisabeth Bye (daglig leder) på Levanger.

Selskapet har fått gjentatte pålegg om å utbedre den gamle skolebygningen, som rommer fire leiligheter. Bygget har kulturhistorisk verdi. I stedet for å huse mennesker, har det forfalt til et stinkende tilholdssted for store mengder villkatter - til fortvilelse for naboene.

I det nye brevet til ARTO AS påpeker Orkdal kommune at saken startet allerede i 1995 (!). Det har hersket uenighet mellom eierne og vernemyndighetene om valg av vinduer og panel. "Om dette har ført til et bevisst valg om å la bygget forfalle har vi ikke tatt stilling til", skriver Orkdal kommune.

Kommunen betalte advokat for å sikre korrekt saksbehandling. I juni 2007 fikk daværende daglig leder Tore Bye pålegg om utbedringer. Ett år senere hadde ingen ting skjedd, og kommunen ga forhåndsvarsel om tvangsbot.

Ny frist for å utbedre Middelskolen ble satt til 10.oktober 2008. Eierne fulgte ikke opp, og fikk en ny frist satt til 1.februar 2009.

Middelskolen_003_1.jpgHeller ikke denne fristen er overholdt. To dager før fristens utløp kom en ny søknad om fristforlengelse. Begrunnelsen var blant annet dårlig vær og mangel på materialer.

Orkdal kommune har ikke lenger tiltro til ARTO AS. Kommunen minner om at pålegget gjelder en langvarig forsømmelse av hele bygningen.

ARTO AS kan klage tvangsboten på 200 000 kroner inn for fylkesmannen.

 

 

Publisert 09.02.2009


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse