Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Boligfelt på Joplassen: Innspill om turstier og lysløype

hvor_1.jpg

Salvesen & Thams skal bygge boligfelt ved Joplassen. Nerviksbakkan Vel ber om at tilgangen til marka blir bedre, ikke dårligere, ved utbygginga. Forslag:

* Turdraget fra Perbakkan til Furuberget sikres som friområde.
* God parkering for turfolk ved Joplassen.
* Lysløype fra Joplassen via Buvikløypa og Furuberget til dagens lysløype.

Velforeninga kommer med forslagene som et innspill til kommunens nye arealplan.

Orkanger Vel har tatt opp de to siste punktene tidligere:

* Parkering som reduserer biltrafikken langs Ulvåsveien og gir god adkomst til marka.

* Muligheten for å etablere lysløype rett fra boligfeltet og opp til lysløypa i Ulvåsmarka. Det vil gjøre boligområdet mer attraktivt, og gi spesielt barn og ungdom adkomst til løypenettet uten bilskyss opp til Ulvåsen.

Leder Anders Gausen i Nerviksbakkan Vel viser til at det mye brukte turdraget fra Perbakkan kommer inn i boligfeltet. Denne traseen må sikres for allmennheten, mener velforeninga.

I brevet heter det at kommunen må regulere inn parkering for turfolk nær boligfeltet, og at arealplanen bør peke på utbyggers mulighet for å legge til rette for lysløype opp i marka. Disse tiltakene vil være i tråd med kommunens satsing på folkehelse.

Høyspent flyttes
Salvesen & Thams starter utbygging når kraftlinja til Elkem flyttes lenger inn i marka. Flyttinga frigjør nye boligtomter og fjerner stråling fra eksisterende bebyggelse.

Flytting har likevel vært kontroversielt fordi ny trase vil berøre de mest brukte turområdene i Ulvåsen og redusere verdien av OIFs o-kart.

Bildet under viser reguleringsplan for Joplassen/Lyshusflata (med ca 80 boenheter). Svart pil markerer dagens tursti fra tettbebyggelsen på Orkanger.

Joplassen.jpg

 

Publisert 03.09.2013


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Irene Volden 03.09.2013 23:11
Takk til Nerviksbakkan Vel for at de har tatt opp saken. Vi er mange som bruker turstien daglig og den er også en naturlig, trygg og mye benyttet vei til marka for klasser ved Orkanger Barneskole.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse