Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

SINTEF: Langbrua blir lab for smarte oljerør

Langbrua.jpg

Orkdalsfjorden og Langbrua blir laboratorium: Forskningsstiftelsen SINTEF og oljeindustrien har utviklet et nytt system for overvåking av rør på havbunnen. Nå vil forskerne plassere et 200 meter langt rør utenfor Langbrua som en siste test før de tilbyr teknologien på markedet.

SINTEF søker Orkdal kommune om å få legge testrøret litt øst for Langbrua (området på bildet), på fem til 15 meters dyp. Forsøkene vil pågå noen måneder - maksimum i ett år.

Prosjektet kalles SmartPipe. Det er et samarbeid mellom SINTEF, BrederoShaw, Force Technology og Siemens.

Partnerne har utviklet et nytt konsept for å overvåke tilstanden til olje- og gassrør offshore. Orkanger huser som kjent et tungt miljø innen denne type teknologi.

Lab i skuret
Forskerne planlegger å fylle testrøret med instrumenter og pumpe gjennom 150 liter sjøvann i minuttet. Det vil gå en ledning fra røret til skuret på Langbrua. Der vil en datamaskin registrere målinger i det 200 meter lange røret. Blant annet skal man overvåke korrosjon (rustdannelse) inne i røret.

Ikke forurensing
SINTEF ønsker å starte 1.oktober. Når testingen er over skal teknologien etter planen bli kommersialisert - det vil si at oljeselskapene blir tilbudt å kjøpe den.

Miljødirektoratet mener prosjektet ikke vil føre til forurensing. Trondheim Havn anbefaler området rett øst for Langbrua for ikke å forstyrre båttrafikk ved havna og Terna.

Orkanger er stedet for lange rør. Her er skimtes skuret på Langbrua i forgrunnen, foran verdens største rørleggingsfartøy.

r__r.jpg

 

Publisert 03.09.2013


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse