Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkdal: Sliter med barnevern og eldreomsorg

DSC_0015_1.JPG

De største utfordringene i Orkdal gjelder kommunens svakeste innbyggere:
* Det er vanskelig å sikre behovet til de sykeste pasientene og sikkerheten til andre pasienter ved Orkdal helsetun.
* Sykefraværet i barnevernet er fortsatt skyhøyt - 30 prosent hittil i år.

Det går fram av Orkdal kommunes rapport for driften i første halvår. Her er noen få av mange nøkkelopplysninger.

Orkdal helsetun:
Flere svært syke pasienter og flere pasienter inn og ut som følge av samhandlingsreformen (fortere ut av sykehuset). Helstunet har for få sykepleiere.

Lav bemanning på natt gir store utfordringer for å sikre pasientenes behov, sikre andre pasienters sikkerhet og sikre arbeidsmiljøet. Sykefraværet er høyt.

Hjemmetjenesten:
Flere svært syke pasienter fordi de skrives raskere ut av sykehus. Merarbeid pga samhandlingsreformen. Flere ubesatte sykepleierstillinger.

Barnevernet:
Har vært gjennom store belastninger på grunn av indre strid og dramatisk mediedekning etter svikt i saksbehandling og anklager om ukultur. Toppet seg høsten 2012/vinteren 2013.

Sykefraværet ligger fortsatt ekstremt høyt - hittil i år på 29,5 prosent. Det var håp om bedring, men tallene for siste kvartal viser:

* April: 31,7 prosent.
* Mai:   20,5 prosent.
* Juni:  25,7 prosent.

Det høye fraværet den siste tida skal skyldes også andre forhold enn bråket.

Bare en ny barnevernsak med vedtak i Orkdal andre kvartal; midlertidig vedtak i akuttsituasjon.

Statistikken for sykefravær viser med all mulig tydelighet en sammenheng mellom type jobb og sykdom også i Orkdal.

Sykefravær første halvår for utvalgte områder:

Barnevern: 29,5 prosent.
Helsetunet: 16,6 prosent.
Kvalifisering og arbeid (Voksenopplæringa, Orkdalstorget mm.): 14,3 prosent.
Tekniske tjenester: 13,1 prosent.
Hjemmetjenesten: 10,2 prosent.
Skole: 8,9 prosent.
Administrativ ledelse: 5,6 prosent.

Økonomi:
Hjemmetjenesten og barnevernet ligger an til å bruke ca 2 millioner kroner mer hver enn budsjettert.
Helsetunet sprekker også, men mindre.
Tekniske tjenester har et overforbruk på ca 1,9 mill. hittil i år, og må spare.

Totalt sett er økonomien bra i Orkdal kommune.

 

Publisert 27.08.2013


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse