Besøkstall

315 denne måneden

56 721 076 i år

Annonse

Annonse

Annonse

"Miljøversting" Orkdal skal bli forbilde

09022009133_1.jpgPolitikerne i Orkdal har nå vedtatt en visjon som sier at vi skal bli en foregangskommune innen miljø og klima. Utgangspunktet er krevende: Bare 17 av landets 430 kommuner har større utslipp av klimagasser pr. innbygger enn Orkdal. Dette skyldes først og fremst at vi har mye industri (bildet). Men også utslippene fra biltrafikk er verre i Orkdal enn hos gjennomsnittet.

Tallene nedenfor er hentet fra Statistisk Sentralbyrå. De stammer fra 2006.

Utslipp i tonn CO2-enheter pr. innbygger:

Norge: 7,69.
Orkdal: 26,76.

Det betyr at vi står for tre ganger så høye utslipp som gjennomsnittskommunen. Orkdal ligger mye høyere enn storbyene.
Kommuner med høyere utslipp pr. innbygger enn Orkdal er blant annet Aure, Porsgrunn og Sunndal.

Utslipp i tonn CO2-enheter pr. innbygger fra veitrafikk:

Norge: 2,17.
Orkdal: 2,75.

Oslo har bare 1,26 tonn utslipp pr. innbygger fra trafikk, altså langt mindre enn Orkdal.

Dette har politikerne i Orkdal tenkt å gjøre noe med. Ett av de aktuelle tiltakene er imidlertid allerede fraveket; nemlig å bygge boliger bare i nærheten av kollektivknutepunkt - i praksis der det går buss hyppig.

En annen idé er også forkastet: Politikerne vil ikke innføre parkeringsavgift på Orkanger for å få folk til å sette igjen bilen.

Derimot ønsker man å satse på biodrivstoff og bedre busstilbud.

Kyotoprotokollen forplikter Norge til å sikre at utslippene i perioden 2008-2012 ikke blir mer enn 1 prosent høyere enn i 1990. Rådmannen påpeker:

"Det vil være et godt stykke arbeid for Orkdal kommune å nå et slikt mål."

Utslippene i kommunen økte fra 1990 til 2006 med 18 prosent - ikke med 1 prosent.

Redusert biltrafikk oppnås blant annet ved mer sentralisering. Dette er imidlertid politisk kontroversielt.

Nok en gang vil det oppstå en debatt om spredning kontra samling av funksjoner og tilbud i Orkdal.

 

 

 

 

Publisert 08.02.2009


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse