Besøkstall

315 denne måneden

56 721 076 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Tredje sprekk på Follo: Vil ta mer flyktningepenger

Follo3.jpg

For tredje gang har budsjettet sprukket under oppussing av det gamle gymbygget kommunen valgte å kjøpe på Follo. Rehabilitering som skulle koste 3,7 mill. kr. vil koste minst 6,6 millioner. Rådmannen foreslår å bruke av integreringstilskuddet for flyktninger.

Historien kort:

* Fylket planla å rive det kondemnable bygget fordi istandsetting  ville koste altfor mye.

* Orkdal kommune kjøpte bygget for å skaffe fylket penger til å flikke på Orkdal vidaregåande skole. (Ny skole på egen tomt på Orkanger ville ikke ordfører Gunnar H. Lysholm & co prøve å få til. Ordføreren hevdet for øvrig at fylket drev utpressing).

* Kommunen betalte 10 millioner for bygget og ei tomt som er mindre enn man trodde.

* Orkdalstorget, Voksenopplæringa og hjelpemiddellageret skal inn i bygget, som kommunen på sikt vil rive.

* Omfattende oppussing måtte til. Den skulle koste 3 750 000 kroner.

* Det sprakk først i 2012. Kommunen bevilget 1 200 000 ekstra, blant annet til gang- og sykkelveg. Deler av beløpet tok man fra Flyktningefondet.

* Det sprakk igjen tidligere i år: Nye 850 000 måtte tilleggsbevilges.

* Og så sprakk det igjen nå: Kommunen trenger enda 810 000 kroner.

Flyktningepenger igjen
Dermed har 3 750 000 blitt til 6 610 000. Orkdalstorget har gjort en stor del av jobben selv. I saksframlegget heter det at dette har gått ut over andre oppgaver.

Den siste sprekken skal dekkes inn via integreringstilskuddet for flyktninger. Dette forsvares med at mange som skal bruke gymbygget er flyktninger (voksenopplæringa).

Forklaringen på sprekkene er - ikke uventet - vanskene med å beregne hva det koster å sette i stand et nedslitt bygg.

Kommunen har for øvrig gitt seg selv dispensasjon fra moderne energikrav for å spare mange millioner.

100 prosent sprekk
I et leserinnlegg nylig framstilte ordfører Gunnar H. Lysholm gymbygg-saken som en suksesshistorie, trass i en kostnadssprekk som nærmer seg 100 prosent.

Voksenopplæringa flyttet inn 1.mai. Orkdalstorget kom etter 1.juli. I løpet av høsten havner hjelpemiddellageret på Follo.

 

Publisert 26.08.2013


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Rådgiver 26.08.2013 18:38
En bedriftseier eller familiefar hadde gått konkurs hvis budsjettet hadde sprukket med 100%. Bedriften hadde blitt nedlagt og familiefaren hadde kjørt familien på dunken. Elendig politisk arbeide fortsetter i stor stil av de samme personene år etter år. Forstå det den som kan.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse