Besøkstall

315 denne måneden

56 721 076 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Inhabil i bygg og eiendom: Ber om fritak fra politisk verv

Orkdalslistas Per Kirkaune (bildet) Per_Kirkaune.jpgber om å få fratre vervet som medlem i hoveduvalg forvaltning. Begrunnelse:

Kirkaune er inhabil i en rekke saker innen bygg og eiendom fordi han selv driver i bransjen.

Per Kirkaune er Orkdalslistas mest erfarne og profilerte politiker ved siden av ordfører Gunnar H. Lysholm. Han viser til to forhold for å få fritak fra vervet i et utvalg som behandler plan- og byggesaker.

* Kirkaune er ansvarlig for eiendomsutvikling (og aksjonær) i Salvesen & Thams. Salvesen & Thams har vedtatt en strategi med satsing på å utvikle eiendom i Orkdal. Selskapet har blant annet engasjert seg i planene for Rømme Øvre og skal bygge ut i Joplassen/Perbakkan.

* Kirkaune er styremedlem i utbyggingsselskapet Vibo (fusjon mellom Kvatro og Vibo). Selskapet har en rekke byggeprosjekter i Orkdal, og har blant annet gitt innspilll til kommuneplanens arealdel om å omregulere nye områder til boligbygging.

Kamp om sentrum
Hovedutvalg forvaltning er det klart tyngste, politiske underutvalget. Her pågår kampen om sentrumsutvikling, rød strek og styring kontra fritt marked innen arealbruk.

Utvalget har myndighet til å avgjøre saker av prinsipiell betydning. Per Kirkaune og Orkdalslista har sikret flertall for flere forslag som er i strid med overordnede planer.

Orkdalslista har programfestet minst mulig kommunal planlegging.

Grønøra
Siste eksempel på Kirkaunes/Orkdalslistas arealpolitikk er vedtaket om å slippe kontor inn i det gigantiske Grønøra1-bygget på industriområdet. Dette har rådmannen advart sterkt mot av hensyn til ønsket om utbygging med forretningsdrift på Rømme Øvre/i sentrum. Per Kirkaune fremmet selv forslaget om dispensasjon fra kommunedelplanen. Det ble vedtatt med leder Rasmus Skålholts dobbeltstemme.

Samtidig jobber Per Kirkaune med planene for Rømme Øvre på vegne av Salvesen & Thams. Spredning av kontor og forretning til Grønøra kan presse fram mer utbygging uten krav om næring i første etasje på Rømme Øvre. Markedet for forretning på bakkeplan forsvinner til billigere lokaler på industriområdet.

Arkitekter i dobbeltrolle
Også konsulentselskapet Solem Arkitektur har havnet i en dobbeltrolle. Solem Arkitektur vant anbudskonkurransen for å tegne det nye sentrum på Rømme Øvre.

Nå har selskapet også tatt oppdrag for eierne av Grønøra 1-bygget. Solem Arkitektur har utformet en søknad om å utvide sentrum ved å flytte den røde streken rundt det svære industribygget, for dermed å få forretning og handel inn på industriområdet.

Advarsel
Dette har rådmannen skrevet om Grønøra 1-saken:

"Kommunen arbeider med sentrumsutvikling og ønsker å bidra til utbygging av forretningsbebyggelse i sentrum. Dersom stadig flere rene kontorbedrifter flytter til Grønøra blir grunnlaget for ny bebyggelse i sentrum stadig dårligere."

Solem Arkitektur får nå betalt av private for å påvirke politikerne til å styre kontor og forretning til Grønøra. Firmaet får betalt av kommunen for å planlegge et sentrum med kontor og forretning på Rømme Øvre.

PS:
Per Kirkaune er åpen for å ta verv i et annet hovedutvalg. Orkdalslista støtter søknaden om fritak, ifølge en e-post fra ordfører Gunnar H. Lysholm.

 

Gr__n__ra1.JPG 

 

 

Publisert 21.08.2013


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Joar 24.08.2013 13:00
Synes det er skremmende at politikere med makt over stedsutviklingen har sentrale egeninteresser. Meget usunt og destruktivt.

Kari sommervold 21.08.2013 18:49
Syns absolutt han bør holde seg unna alt. Å undrer noen , så viser jeg til jobben hans i Salvesen& thams

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse