Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Nytt sentrum: Foreslår inntil fem etasjer på Rømme Øvre

Sater_Romme.jpg

Planen for det nye sentrum kommer opp i formannskapet onsdag. Ingen vet ennå hvordan Rømme Øvre blir:
* Byggehøyder uavklart, men arkitekt foreslår inntil fem etasjer.
* Blir "sentrum" et område med  forretninger - eller stort sett boligblokker?
* Skal våningshuset på Rømme (bildet) få stå?

Blant annet de tre punktene over inviterer rådmannen til å diskutere nærmere.

Solem Arkitektur vant en konkurranse, og har nå laget en plan for området.  Det mest sentrale spørsmålet svever i det blå:

Blir Rømme Øvre et sentrumsområde, slik politikerne har forutsatt, eller blir det et boligområde?

I en plan fra 2007 ble det lagt opp til at forretning/service skulle inn i alle førsteetasjene, og gjerne over der. Nå er kravet kraftig redusert. Resultatet kan bli noen kontorer inntil Orkdalsveien, og ellers rene boligområder - altså et enda mer forstrukket og mindre kompakt sentrumsområde.

Muligens er det ikke marked for forretningslokaler i "sentrum" lenger. Det er mer lønnsomt å bygge rene boligblokker.

Orkdal 2040
Solem Arkitektur viser til føringer i Orkdal 2040. Den vedtatte Byggeskikkveilederen beskriver fortetting og styrking av handlegata i Orkdalsveien til et mer attraktivt sentrum.

Planforslaget er ganske generelt, men her er noen konkrete tema:

* 4-5 etasjer på store deler av området. Minst 3 etasjer.

* Enkeltbygg med leiligheter på 40-90 kvm.

* Fire boliger per dekar. Dette beskrives som tett, men er langt mindre tett en utbygging i mange byområder i dag.

* Vil trolig gi maksimum 200 boliger totalt.

* Store grøntområder og gjennomgående turstier.

* Turstier oppvarmet med fjernvarme.

* Mye bruk av gatetun uten gjennomgangstrafikk med biler.

* Direkte gangveg til Idrettsparken mellom boliger i Geilan.

Rådmannen peker på at det foreslås brukt mye areal på grønt, uteopphold og gatetun. Dette gir lavere utnyttelse. Videre er det lagt inn en gang- og sykkelveg som krever riving av våningshuset på Rømme. Sør-Trøndelag fylkeskommne vil beholde huset.

Samtidig har Solem Arkitektur også en ide om å bruke våningshuset til tjenester, nær et mulig helsehus og seniorboliger.

Folkemøte
Orkanger Vel har etterlyst tiltak som kan stimulere handlegata, og ønsker folkemøte om planen. Kommunen har varslet at det vil bli holdt folkemøte på et senere tidspunkt.

Her er en skisse som viser mulig bygningstype (Solem Arkitektur):

FraSkogveien.jpg

 

Publisert 20.08.2013


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Eva 27.08.2013 07:31
Føler vel at engasjemanget til mange ang Sæther Rømme eiendommen har blitt svekket ,antaglig har tidligere innlegger rett i at det skyldes den destruktive politikken de ledende partier har ført.Kanskje en bevist handling. Synes forslaget til Marit hørtes kjempebra ut ,ihvertfall bør en prøve å få brukt de gamle bygningene til noe matnyttig,de er altfor fine til å stå tomme.

Marit 21.08.2013 08:49
En flott mulighet for et nytt Kultursenter og Kulturhus ved å ta vare på de gamle bygningene på Rømme og innlemme disse i et nytt bygg. Da vil vi ta vare på gammel historie samtidig som at vi kan få et unikt Kulturhus.

Engasjementet borte for godt 20.08.2013 21:26
Engasjementet fra folk, resurspersoner, lag og foreninger om sentrumsutviklingen på Orkanger har forsvunnet. Årsaken er den destruktive politikken de ledende politiske partiene har ført. Falske forhåpninger, løftebrudd og fiaskoen Orkdal 2040 har fremmet grendestrid og oppgitthet. Ingen realisme å diskutere om hva som kan gjøres på Sæther Rømme nå i ettertid. Toget har gått fra perrongen og senere krasjet. Det eneste realistiske er å bygge leiligheter og blokker over hele området. Bare vent å se - det er det som blir resultatet til syvende og sist.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse