Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkanger-Fannrem-Gjølme som småby

B__rdshaug_001_1.jpgFlertallet i formannskapet vil ikke peke ut en framtidig sentrumskjerne for Orkdal i planprogrammet for Orkdal 2040. Dermed blir det stående som en visjon at hele området Orkanger-Fannrem-Gjølme skal utvikles til en småby. Bare Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet vil presisere at Orkanger skal utvikles til et fullverdig regionsenter.

Både Orkladal Næringsforening og Orkanger Vel har påpekt i høingsuttalelser at en småbyvisjon for hele nedre del av Orkdal er for ambisiøs til at den er realistisk.

Rådmannen innvender at dette avhenger av hva man legger i begrepet "småby". Men rådmannen medgir også at visjonen er svært ambisiøs, og at den eventuelt kan endres senere. Det politiske flertallet støtter rådmannens syn på dette, og vil ikke avklare plassering av en  bykjerne allerede i visjonen for Orkdal 2040.

Formannskapet har også behandlet et forslag til en klima- og energiplan for Orkdal. Her er visjonen like ambisiøs:

* Orkdal kommune skal bli en foregangskommune for miljø med fokus på et grønt ytre miljø, energieffektivitet og lave klimautslipp.

Men i praksis har politikerne allerede begynt å fire på kravene. For å redusere utslippene foreslo rådmannen at utbygging kun skal skje nær kollektivknutepunkt. Det betyr sentralisering.

Derfor er målet nå endret til at boligbygging og næringstvikling skal skje i hovedsak der hvor det er tilgang til offentlig transport eller gangavstand til sentrumsfunksjoner.

Altså en langt mindre forpliktende arealbruk med tanke på reduserte utslipp fra trafikk.

Orkdal kommune har for øvrig relativt høye utslipp idet  kommunen skal bli en foregangskommune. Utslippene økte fra 240 000 tonn CO2-ekvivalenter i 1991 til 282 000 tonn i 2006.

 

 

Publisert 08.02.2009


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse