Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

ST-sensur av kritikk mot ST - del II: Les detaljene

DSC_0006.JPG

ST-redaktør Anders Aa. Morken mener han ikke har sensurert leserinnlegget du kan lese i denne artikkelen fra fredag, men en annen versjon. Derfor får du nå lese begge versjoner og et brev fra Norsk Presseforbund om ST. Se nedenfor.

Versjon 1 av innlegget.

Versjon 2 av innlegget.

Du trenger ikke lese vedleggene over. Bortsett fra noen språklige justeringer er det nemlig bare en forskjell - se rett under. Denne eneste tilpasningen er gjort på grunn av Morkens begrunnelse for sensur. Han hevder at Norsk Presseforbund aldri har påtalt STs kamuflering av at avisa er felt for brudd på god presseskikk.

Her er fakta
Formulering i versjon 1 av innlegget - avvist av Morken som faktisk feil (mine uthevinger):

"Fellende uttalelser skal gjengis i mediene på en slik måte at det framgår tydelig når de har blitt felt. Norsk Presseforbund har derfor påtalt måten ST opptrådte på også etter at saken var avgjort. Avisa har kamuflert resultatet ved hjelp av tittelbruken, fastslår organisasjonssekretær Kjell Nyhuus i Presseforbundet i et brev 23. mai. "

Formulering i versjon 2 - justert pga Morkens innvending:

"Fellende uttalelser skal gjengis i mediene på en slik måte at det framgår tydelig at mediet er felt. Norsk Presseforbund har derfor tatt opp måten ST opptrådte på også etter at saken var avgjort. Avisa har kamuflert resultatet ved hjelp av tittelbruken, fastslår organisasjonssekretær Kjell Nyhuus i Presseforbundet. Men PFU har ingen hjemmel for å kreve ny publisering, siden de formelle kravene er overholdt."

"Påtalt" (altså kritisert) er fjernet fra min side og erstattet med det nøytrale "tatt opp" for i det hele tatt å få innlegget på trykk i ST. Spørsmålet er likevel om ST faktisk har fått kritikk.

Her er Norsk Presseforbunds vurdering av måten ST opptrådte på etter å ha blitt felt. Brevet gikk til undertegnede med kopi til Morken. Innebærer det første avsnittet noen form for kritikk eller ikke? Døm selv:

"...etter sekretariatets mening burde Sør-Trøndelag på en tydelig måte ha markert at den var blitt felt av utvalget. Det vanlige i norsk presse er en tittel som "xx har brutt god presseskikk." Sør-Trøndelag har som du sier kamuflert at den er blitt felt, i og med at man må lese helt til slutt for å finne konklusjonen.

Det finnes imildertid ikke noen formelle krav til slik publisering bortsett fra formuleringene "på godt synlig plass", "i sin helhet" og "med PFUs logo". Disse kravene synes å være oppfylt.

Sekretariatet vil ikke kreve ny publisering.

Kopi av vår korrespondanse er sendt avisens ansvarlige redaktør til orientering. Om utvalget skulle ha andre eller ytterligere synspunkter enn sekretariatet vil partene høre fra oss."

Dette brevet fra sekretariatet ble forelagt PFU (utvalget) 25.juni. PFU hadde ingen ytterligere kommentarer. Klagesaken var dermed endelig avsluttet etter mer enn ett år.

Tidsbruken skyldes at ansvarlig redaktør Anders Aa. Morken ikke har svart på brev fra Pressens Faglige Utvalg trass i purringer. Da han til slutt svarte, endte saken med en fellende uttalelse.

Subjektiv kommentar:

Versjon 1 av innlegget ble avvist, selv om den etter min mening ikke inneholder noen feil. Og hvorfor krever ikke ST samme presisjonsnivå når andre enn ST blir kritisert i avisa?

Versjon 2 var en justering for å tilfredsstille ansvarlig redaktør. Den versjonen fikk Morken 31 minutter etter at versjon 1 var refusert.

ST-redaktøren leste e-posten med versjon 2, men reiste på ferie uten å lese innlegget. Han satte det ikke på trykk, svarte ikke på e-posten, og svarte heller ikke på purring via SMS.

Etter å ha ventet på tilbakemelding i mer enn tre døgn valgte jeg å publisere innlegget selv. Da kom det en kommentar fra Morken på orkangervel.no - les under denne artikkelen. Den kan tolkes som at han muligens ville ha publisert versjon 2 om han hadde hatt tid.

ST-redaktøren skriver også at han lurer på hvilken "agenda" jeg har med mitt "hastverk".

Svar:
Ingen agenda. Jeg har bare gitt opp å få seriøse svar fra ansvarlig redaktør i ST innen rimelig tid.
* Først har Morken trenert seriøs saksbehandling i Pressens Faglige Utvalg i nesten ett år.
* Deretter unnlater Morken å svare på e-post (som han leser) og på SMS når det er spørsmål om å få et saklig innlegg på trykk om ST i ST.

Jeg har ventet på en endelig avklaring siden april 2012, og har vel ikke akkurat utvist mangel på tålmodighet.

Til slutt:
Dette handler om langt viktigere ting enn undertegnede, Anders Aa. Morken, den konkrete saken og detaljene Morken velger å diskutere når han først svarer. Dette handler om åpenhet om mediemakt, mediekritikk og om hvem som skal kunne diskutere den jobben lokalavisa gjør.

Redaktøren burde egentlig ha satt pris på litt sunn, kritisk oppmerksomhet. I stedet sensurerer han kritikk mot egen virksomhet, og møter saklig kritikk med grov utskjelling på SMS.

Les om sjikanen som utløste klagesaken mandag.

Hans Kringstad

DSC_0004.JPG

 

Publisert 07.07.2013


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Anders Morken 08.07.2013 07:54
Mediekritikkens fanebærer! I flere artikler og kommentarer har Hans Kringstad anklaget avisa Sør-Trønderlag ved undertegnede både for sjikane og mediesensur, eller hindre mediekritikk, som han skriver. Nå har mediekritikkens fanebærer, Hans Kringstad, selv fått et skudd for baugen hva hindring av mediekritikk angår. Når Kringstad ved flere anledninger de siste dagene har anklaget undertegnede for å møte mediekritikk med sjikanerende sms, uten å la undertegnede få komme med samtidig tilsvar, så undertegnede seg i går nødt til å komme med et innlegg, inkludert hele sms-en som Kringstad tydelig vis opplevde som veldig forulempende og sjikanerende. Men Orkdals selvutnevnte talsmann for den frie debatt, nektet å ta inn undertegendes kommentar i går. Begrunnelsen var at han ville publisere sms-en selv først, mandag. I stedet redigerte han undertegnedes innlegg og publiserte deler av innlegget, til tross for at undertegnede krevde at ikke noe av innlegget skulle på om ikke innlegget ble publisert i sin helhet. For ordens skyld - her følger et utdrag fra gårsdagens korrespondanse fra undertegnede til Kringstad i den forbindelsen: "Det du gjør nå, er å hindre debatt. Jeg har krav på å få publisert sms'en nå, i og med at du beskylder meg for sjikane. For avisas del er det en vesentlig forskjell om det er jeg eller du som publiserer sms'en. Du ønsker å få det til å se ut som om jeg skjuler, og du avslører. Når du beskylder meg for sjikane, har jeg rett til tilsvar omgående." Undertegnede skal ikke påstå at Kringstad driver sensur, selv om han med sine klipp og lim-øvelser og subjektive faktabetraktninger forsøker å få det til å se ut som om ST driver sensur, noe som slett ikke er tilfelle. Men undertegnede våger den påstand at Kringstad driver debatt-og faktamanipulasjon, noe det faktum at han nektet å ta inn undertegnedes innlegg i går er et eksempel på, For ordens skyld, her følger innlegget som Kringstad (av hvilken grunn?) åpenbart ikke likte timingen på i går: "Gang på gang henter Hans Kringstad fragmenter av sannheter og serverer dem i sin egen drakt som store, viktige og alvorlige begivenheter. ST ble aldri felt på den såkalte "sjikanemeldinga" undertegnende sendte til Hans Kringstad den 17. mars i fjor, av den enkle grunn at den ikke ble oppfattet som sjikane. Fortsatt henter Kringstad fragmenter fra denne meldinga og legger det ut som "bevis" for at redaktøren møter saklig kritikk med sjikane. Ellers ser jeg at Kringstad legger ut de to innleggene for å vise at kun ett ord er forandret. Faktum er at det var et vesentlig ord han forandret, nemlig påtalt. Påtalt betyr at saken er behandlet og videre påtalt av PFU, noe Kringstads klage aldri ble, av den enkle grunn av at det ikke var grunnlag for det. Nok om det. Her er hele meldinga som Kringstad mener er sjikane. Les den og døm selv. "Æ veit ittj om æ ska flir eller gråt, hans. Æ skjønne ittj kålles du gidde å sett å rør i ditt eget oppkast, for så å prøv å server d t andre som spisbart. Du korsfæste lysholm for å ha vært hotelleier når du ska forklar kålles bårdshaug herregård fikk dispans t utbygging. Saken e at utbygginga ikke va kontroversiell i hele tatt da den skjedd i tråd med gjeldende reg.plan. D va blant anna kompisan din i ap og sv som stemt for utbygging i utvalget, saken gikk aldri t nå høger organ. D du skriv no e delvis bullshit hAns. Du plukke ut fragmenta av sannheta å putte d inn i en setting som har som formål å synligjør konspirasjona og maktovergrep. Du ser konspirasjona der annja folk ser at d skapes verdia. Kom dæ opp av lorthølet Hans, å så kan det hend at du ser gløtt av sola du å. God hælg:-)" Dette var siste ord om denne saken fra undertegnede. Fortsatt god sommer:-) Anders Aa. Morken, redaktør ST

Hans Kringstad 08.07.2013 08:23
Anders Morken må bare øse på med karakteristikker. Men to ting om saken: 1) Eneste grunn til at jeg lot deler av Morkens kommentar ligge til i dag, er at den hører sammen med artikkelen som står i dag. Jeg prøver å redigere mest mulig oversiktlig. Dette er ikke manipulasjon. Mens Morken neglisjerer innlegg til egen avis, har jeg tatt hånd om kommentarene hans hele tida og svart på alle henvendelser. 2) Morken skriver at ST er frikjent av PFU for "sjikanemeldinga" fordi den ikke er sjikane. Det er feil. PFU har ikke tatt stilling til SMSen.

Anders Aa. Morken 07.07.2013 16:33
Ellers ser jeg at Kringstad legger ut de to innleggene for å vise at kun ett ord er forandret. Faktum er at det var et vesentlig ord han forandret, nemlig påtalt. Påtalt betyr at saken er behandlet og videre påtalt av PFU, noe Kringstads klage aldri ble, av den enkle grunn av at det ikke var grunnlag for det.

Hans Kringstad 07.07.2013 20:48
Kommentaren fra Morken er forkortet. Resten av Morkens kommentar gjelder stoff som først kommer på trykk i mandag. Morken får resten på trykk da hvis han ønsker det. PS: STs "kamuflering" av den fellende uttalelsen er ikke sendt inn som klagesak til PFU. Jeg ba Presseforbundet om en vurdering. Den kom. Hvorvidt vurderinga inneholder kritikk kan hver og en ta stilling til selv. Dette mener jeg uansett er detaljer som tar fokus vekk fra sakens kjerne; prinsippene om mediekritikk og det at ei avis skjermer seg selv mot kritikk og debatt.

Kari J 07.07.2013 12:47
Tragisk at en redaktør svarer seriøse henvendelser med : kom dæ opp fra lorthølet og slutt og rør i ditt eget oppkast!!! Det sier i grunnen alt om lederen i lokalavisa på Orkanger..

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse