Besøkstall

70 068 denne måneden

35 957 104 i år

Annonse

Annonse

Annonse

For sterkt for ST: Stoppet leserinnlegg med kritikk av ST

stg__rden.jpg

Pressens Faglige Utvalg felte avisa Sør-Trøndelag for brudd på god presseskikk 30.april. Da hadde ST trenert klagen i nesten ett år, og etterpå kamuflert at avisa ble felt. Ansvarlig redaktør Anders Aa. Morken nekter å trykke et leserinnlegg om denne ST/Knyken-historien. Les det sensurerte innlegget nedenfor. 

Først:
Bakgrunnen for saken var et hjertesukk fra Venstres Lavrans Skuterud om Knyken-kostnadene i kommunestyret i desember 2011 - gjengitt i ST. Deretter skrev undertegnede om temaet på dette nettstedet og i bloggen Orkdalsmakta. Da fulgte STs ansvarlige redaktør opp med en artikkel med grove feil.

Etter mer enn ett år med viderverdigheter fra STs side, sendte jeg søndag et leserinnlegg om saken. Det ble avvist fordi jeg hadde brukt uttrykket "påtale" om innholdet i et brev fra Presseforbundet til ansvarlig redaktør Anders Aa. Morken.

OK. ST fikk en justert utgave uten "påtale", og siden er intet hørt trass i purring.

Her er leserinnlegget om ST og Knyken som du ikke skulle lese:

"ST brøt god presseskikk

Pressens Faglige Utvalg (PFU) har felt avisa Sør-Trøndelag for brudd på god presseskikk – den såkalte Vær Varsom-plakaten. Avgjørelsen var enstemmig og falt 30. april. Mange har nok gått glipp av nyheten. ST skjulte konklusjonen i PFUs kjennelse bak en totalt intetsigende tittel på ei side om personalia.

Fellende uttalelser skal gjengis i mediene på en slik måte at det framgår tydelig at mediet er felt. Norsk Presseforbund har derfor tatt opp måten ST opptrådte på også etter at saken var avgjort. Avisa har kamuflert resultatet ved hjelp av tittelbruken, fastslår organisasjonssekretær Kjell Nyhuus i Presseforbundet. Men PFU har ingen hjemmel for å kreve ny publisering, siden de formelle kravene er overholdt.

Det var jeg som klaget avisa inn for PFU for over ett år siden. Klagen i seg selv er lite interessant i dag, men i korte trekk: Ansvarlig redaktør Anders Aa. Morken trykte 16.februar 2012 en stor reportasje om økonomien i Knyken med Jorodd Asphjell som en av de sentrale kildene. I reportasjen ble det hevdet at jeg hadde publisert åpenbare feil om Knyken-økonomien i en blogg.

Sannheten var motsatt: Tallene mine var riktige, STs tall var feil. Jeg fikk ikke anledning til det som kalles samtidig imøtegåelse. ST ble felt på dette punktet, som er en gjenganger blant brudd på god presseskikk.

Jeg sørget selv for å få rettelse, og der ville saken ha stoppet om det ikke var for STs atferd i etterkant. En måned senere skrev jeg om denne historien i et blogginnlegg kalt ”Når ST intervjuer Jorodd Asphjell.” Innlegget var etter mitt syn helt saklig, og den som tviler finner det fortsatt på nett på bloggen Orkdalsmakta (16.mars 2012 - finnes via lenken eldre innlegg nederst i bloggen).

Samme kveld kom det en SMS på mobilen min fra ansvarlig redaktør Anders Aa. Morken. Der sto det blant annet ”kom dæ opp av lorthølet” og ”æ skjønne itj kolles du gidde å sett å rør i ditt eget oppkast.”

Da var det nok. Slik møter altså avisa Sør-Trøndelag kritikk. Det er bemerkelsesverdig, siden ST er opptatt av å fungere som et samfunnskritisk medium. Et minstekrav må være selv å opptre med et minimum av modenhet i møte med motstand.

Et aktuelt apropos: STs dekning av striden rundt barnevernet i Orkdal representerer brutal kritikk mot enkeltpersoner over lang tid. I tillegg dreier mye av dekninga seg nettopp om hvordan enkeltpersoner og Orkdal kommune håndterer kritikk.

Mediekritikk er uhyre viktig. Vi har behov for åpenhet og debatt om medienes egen maktbruk. Derfor er også dette nedfelt i Vær Varsom-plakaten, der det heter: ”Det er pressens plikt å sette et kritisk søkelys på hvordan mediene selv fyller sin samfunnsrolle.”

Sjikane av kritikere er det motsatte av god praksis.

For øvrig tok det mer enn ett år før klagen mot ST ble behandlet i PFU. Det skyldes at avisa ikke ga tilsvar trass i purring.

Avisa Sør-Trøndelag er altså felt for brudd på god presseskikk. Avisa har trenert behandlinga av klagen. STs ansvarlige redaktør har møtt saklig kritikk med sjikane på SMS. Og ST har kamuflert den fellende avgjørelsen i PFU.

Hans Kringstad"

Da har du lest det du ikke skulle lese. Ingen faktiske feil, ingen personsjikane.

For noen måneder siden publiserte ST et leserinnlegg med særdeles alvorlige anklager mot en navngitt, tidligere leder i barnevernet.

Det passerte altså sensuren.

Hans K.

 

Publisert 05.07.2013


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Hans Kringstad 06.07.2013 23:56
Også versjon 1 av leserinnlegget blir lagt ut i løpet av søndag, slik at leserne kan sammenligne. Brevet fra Presseforbundet blir også lagt ut av samme grunn. Muligens kommer også ansvarlig redaktør Anders Aa. Morkens SMSer - som utøøste klagen til PFU - i sin helhet.

gerd nordli 06.07.2013 23:44
Uansett,den lange forsvarstalen fra avisas redaktør,forsvarer ikke den primitive sms,en han sendte.

Roger 06.07.2013 19:44
Kan ikke unnskylde det som er kommet frem i dagen her, bruddet på god presseskikk. Søra bør godta kritikken og bli ferdig med det.

Jan 06.07.2013 18:24
Går ikke an å bortforklare det Hans påpeker. Man kan snakke om personer på ferie og problemer med ditt og datt. Hjelper lite det når kjernen i problematikken er så tydelig og åpenbar.

Anders morken 06.07.2013 15:53
Jeg ser av artikkelen ovenfor at Orkanger vel beskriver hvordan ST sensurerer kritikk. Jeg kunne sagt mye om Kringstads påstander, men da jeg er på utenlandsferie, velger jeg å begrense meg til følgende: Kringstads slår fast at "dette er innlegget ST nektet å sett på trykk." Det er feil. Det var et annet innlegg ST nektet å sette på trykk. Begrunnelsen ble sendt til Kringstad på mail mens jeg var på ferie, og den kan leses nedenfor. Kringstad sendte et nytt redigert innlegg etter dett, som jeg fikk åpnet etter mye datakluss på mobiltelefonen på Rhodos. Kringstad velger da å legge ut artikkelen ovenfor et halvt døgn etter at jeg fikk lest mailen med det nye innlegget. Hvilken agenda Kringstad har med sitt hastverk, blir bare spekulasjoner. God sommer Mvh Anders Aa. Morken, redaktør ST "Hei Hans Jeg vil orientere deg om at leserinnlegget du har sendt angående ST brøt god presseskikk, ikke kommer på trykk. Årsaken er at det du skriver faktisk er feil. Du skriver at Norsk presseforbund har påtalt måten ST opptrådte på etter at saken var avgjort. Det stemmer ikke. For det første kan ikke sekretariatet i PFU påtale noe som helst. Det er PFU som kan påtale, og klagen din er ikke oversendt til PFU fra sekretariatet av den enkle grunn at «Sekretariatet vil ikke kreve ny publisering». Begrunnelsen har du selv svart på kvitt. Jeg fikk dette bekreftet av Ingrid Torp i PFU i dag. Jeg registrerer imidlertid at Kjell Nyhus skriver at «det vanlige er at» o.s.v. Til det vil jeg si at i et følgeskriv til kjennelsen fra PFU, sto det beskrevet hvordan kjennelsen skulle publiseres. Der ble det blant annet advart mot å bake konklusjonen inn med redaksjonelle vinklinger. En aktuell vinkel her, kunne ha vært: «Ble innklaget på seks punkter, felt på ett». Derfor, etter anvisning fra PFU, ble kjennelsen publisert i sin helhet, akkurat slik PFU beskrev med en godt synlig logo. Vi har publisert kjennelsen i tråd med anvisningen fra PFU, noe også PFU slår fast i sitt brev av 23.05.2013. Derfor ser jeg ingen grunn til å «publisere» dette på nytt gjennom et leserinnlegg fra deg med dine subjektive vinklinger. Skulle du imidlertid ikke slå deg til ro med dette, vil jeg eventuelt vurdere å publisere kjennelsen fra PFU på nytt, under tittelen «Felt av PFU», noe som i så fall vil være helt uproblematisk for oss. Men det vil først kunne skje etter at jeg har snakket med organisasjonssekretær i PFU, Kjell Nyhus, når han er tilbake fra ferie 22. juli. Mvh Anders Aa. Morken"

Bjørn Inge Johansen 05.07.2013 18:06
Dette blir for dumt, det blir som om brutus og cæsar roper om urettferdighet. Vi som lever i Orkdal og kjenner offentlige overgrep på kroppen og får sakene på pulten vet da hvor lite som trykkes av de to som ligger godt i kumunale senger og boltrer seg med de som tror de makter over de som betaler for seg, Dette er rett og slett idiotisk. Dere trykker ikke en gang halvparten av det som er avdekket noen av dere 2.

Flaasa A 05.07.2013 17:54
Reportasjen alt dette har utspring fra er om knykenøkonomien. Kringstads tall var riktige - avisas tall var feil. I ettertid av knykenfadesen ser man at det meste av større arrangement i Knyken avhenger av pengestøtte fra banker og kommune. Det er jo uhørt og kan ikke fortsette i lengden.

Søraleser 05.07.2013 15:32
Hvis Kringstad snakker sant, noe jeg er sikker på at han gjør, er dette virkelig ille for lokalavisa og redaktøren.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse