Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

4 200 i bot her: Strid om trafikkregler på Nerøra

Solbu2.jpg

Trafikkreglene på Nerøra stammer fra da Kåresgata var handlegate, mener noen. Andre vil beholde dagens system. Nå må politikerne avgjøre hvor bilene skal kjøre. Sentralt i striden står envegskjøring ved Solbugården i krysset Orkdalsveien/Kåresgata.

På bildet koster det 4 200 kroner å kjøre rett fram, i stedet for å svinge til venstre ned Kåresgata. Flere har måttet punge ut.

Politikerne har skjøvet saken mellom seg siden Vibeke Ulvin (V) første gang tok opp trafikkforholdene på Orkanger i en interpellasjon 26.september i fjor.

Konklusjonen ble å se på trafikkløsninger i forbindelse med ny kommuneplan. Nå har Bjørn Johan Vullum (beboer i området og politiker for Småbylista) utfordret hovedutvalg teknikk  for å løse et av de mest betente spørsmålene.

Vullum foreslår:

  • Fjern inkjøring forbudt ved Solbugården i retning sentrum.

  • Innfør parkeringsforbud i det samme området.

Andre vil beholde forbudet, og parkerer i gata. Parkering gjør det vanskeligere å kjøre fort og ulovlig, men også vanskelig å brøyte.

Solbu1.jpg

Bildet illustrerer konflikten og brøyteproblemene. Det er forbudt å kjøre ut i Orkdalsveien mot Orkanger sentrum, men lov å svinge til venstre ned Kåresgata. (Alle bilder er hentet fra kommunens dokumenter i saken).

Orkdal kommune ønsker å innføre parkering forbudt om vinteren, ifølge Ivar Lillery i teknisk etat (sitat fra Vullums forslag).

Temperaturen steg kraftig da politiet gjennomførte kontroll tidligere i år. Folk var opprørt etter å ha fått 4 200 kroner i bøter for å kjøre slik de mener det er mest trafikksikkert. Men et forbud er et forbud så lenge skiltet står. Politiet varslet også nye kontroller.

Begge parter argumenter med trafikksikkerhet:

* De som vil beholde gjennomkjøring forbudt viser blant annet til at det er utgang fra Solbugården rett ut i gata, og svært uoversiktlig.

* De som vil oppheve forbudet viser til at trafikken ledes vekk fra den sikreste vegen og  inn i langt trangere og mer uoversiktlige gater. Claussens gate (bildet under) er den nærmeste snarvegen:

Claussens.jpg

Bjørn Johan Vullum ber teknisk hovedutvalg ta fatt i saken med følgende begrunnelse i kortform:

  • 23 boenheter i Orkdalsveien og Søndre Skjulsviks gate tvinges til å kjøre i trafikkfarlige gater i stedet for å bruke korteste veg forbi Solbugården når de skal mot sentrum.

  • Den forbudte vegen er oversiktlig og tryggest av alle alternativer.

  • Biltrafikken ledes gjennom trange boliggater.

  • Claussens gate er nærmeste alternativ - uten fast dekke og ekstremt trang og uoversiktlig.

  • Johan Bojers gate er neste - også den uten fast dekke.

  • Neste omveg deretter er Grensen og Dordigata. Der ligger to barnehager.

 

Publisert 02.07.2013


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Kåresgatabruker 04.07.2013 22:04
Solbugården har da egen stor parkeringsplass. Så ka e problemet?? D e da bare å bruk dein, så e bilan vækk fra krysset..

Oddvar Kjøren 02.07.2013 23:29
Hovedutvalget vil ta en befaring i området i forbindelse med møte i august.

Bjørn Johan Vullum 02.07.2013 19:57
Har i avisa-ST sett at beboer i Solbugården argumenterer for parkering i gata av hensyn til trafikksikkerhet. Hvordan parkering i dette krysset skal gi positivt bidrag for trafikksikkerhet kan jeg ikke forstå. Parkering i gata gir dårligere sikt uansett hvilken vei trafikken måtte gå. Når det gjelder fart så bidrar både det faktum at dette er et kryss og at det i Orkdalsveien på hjørnet av Solbugården er en fartsdump begge til å holde farten nede. Tror åpning for trafikk i begge retninger kan bidra til at farten går ytterligere ned, ettersom man da må være forberedt på møtende trafikk. At det for beboere i Solbugården kan være bekvemt å parkere rett utenfor døra har jeg forståelse for. Men at dette skal rettferdiggjøre at mye ekstra trafikk sendes omveier gjennom trange og uoversiktelige boliggater virker på meg urimelig. Orkdalsveien er offentlig, ikke privat. Derfor har jeg foreslått åpning av Orkdalsveien for trafikk mot sentrum og parkeringsforbud. Det mener jeg gir økt trafikksikkerhet for hele området.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse