Besøkstall

315 denne måneden

56 721 076 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Boliger på Orkanger: - Selg i Moan, bygg på Rømme

R__mme__vre_230812.jpg

Onsdag diskuterer politikerne hvordan boligbygging skal komme i gang på Orkanger. Rådmannen foreslår:
* Orkdal kommune selger tomta i Moan (tidligere planlagt for "rusboliger") til høystbydende over 4,5 mill.
* Kommunen bygger seniorboliger på deler av Rømme Øvre.

På bildet over ser du begge områdene. Seniorboliger kan komme på Rømme i retning jernbanelinja. Tomta i Moan ligger mellom Sponplaten og OTI.

På Orkanger fins knapt ferdige leiligheter til salgs. Prosjektene Franslykkja (25 leiligheter) og Fredriksbo (21 leiligheter) kan komme i gang snart. Men det krever at flere kjøper før bygging.

Rådmannen har fått i oppdrag av politikerne å utrede tiltak for å stimulere boligbygging. En plan legges fram for formannskapet onsdag.

Planen
På Orkanger eier kommunen selv to attraktive tomteområder:

* Deler av Rømme Øvre.

* Tomt i Moan. Denne skulle først brukes til fem "rusboliger" under navnet Endelig Heim. Nå er området omdøpt til Moan Hageby og klargjort for over 20 boenheter.

Rådmannen foreslår å selge den 7,5 mål store tomta i Moan for minst 4,5 millioner. Kjøper skal pålegges å bygge ut innen to år.

Samtidig foreslår rådmannen at Orkdal kommune selv tar styringa på en del av Rømme Øvre. Tanken er å bygge boliger for folk i aldersgruppen + 50 år.

Bo til du er gammel
Ideen er å etablere en del fellestjenester som gjør at folk kan bo lenge på en lettvint måte. Det vil kunne redusere kommunens tjenestebehov og utgifter i framtida.

Rådmannen skriver at borettslag er en aktuell modell.

Solem Arkitektur er snart ferdig med en reguleringsplan for området. Tema i planarbeidet er bruk av fjernvarme, grønnstruktur, velferdsteknologi (for eldre og funksjonshemmede) og nettopp seniorboliger.

Rådmannen beskriver to dilemma.

Dilemma 1 - risiko:
Boligbygging innebærer økonomisk risiko. Rådmannen drøfter om Orkdal kommune skal ta en slik rolle. Generelt er svaret nei, men likevel ja når spørsmålet kommer til utbygging av sentralt beliggende seniorboliger.

Salvesen & Thams ønsker å bygge ut på Rømme, eventuelt i samarbeid med Orkdal kommune og den andre grunneieren - Eivind Sæther.

Dilemma 2 - kannibalisme:
For mange boligprosjekt på en gang kan ødelegge markedet for alle. Det betyr at hvis Orkdal kommune stimulerer for sterkt til utbygging av flere områder, kan resultatet bli at ingen greier å selge nok enheter til bygge lønnsomt.

En viss styring og rekkefølge kan være nødvendig.

Mange byggeklare områder
Orkdal står overfor et paradoks: Mange områder er klare for utbygging, men det bygges ikke. Enda flere tomteområder er nå på vei inn på markedet.

Orkanger:
Rømme Øvre, Moan Hageby og Joplassen/Perbakkan (eneboliger) er klargjort. Joplassen/Perbakkan kan starte utbygging i 2014. Rådmannen mener at behovet på Orkanger er dekt opp med disse tre prosjektene.

En del andre er også i startgropa, som Franslykkja og Fredriksbo. Det har dessuten eksistert planer i en årrekke på blant annet Thamshavntunet og Norpark uten at spaden er satt i jorda.

Fannrem:
Rådmannen skriver at utbygging er viktig også på Fannrem fordi tomter ligger nær kollekvitilbud, og det er god dekning i skole og barnehage. Et område ved Helsetunet med plass til 50 boliger liggert klart uten at utbygging starter.

Kvamslia kan gi plass til 45-50 boenheter, men må sjekkes grundigere for kvikkleire.

Områdene Gjøla og Kleivan er under regulering og kan være byggeklare i 2014.

Gjølme:
Har ferdig regulert område uten at utbygging starter.

Markedet
Tilbud og etterspørsel avgjør. Orkdal er ikke attraktivt nok som bosted for tida, ifølge markedet. Ett eksempel er tre byggeklare eneboligtomter nederst i Hovsbakkan med flott utsikt. Pris 4,2 millioner for ferdig hus. Ingen kjøper (bildet under).

Orkdal har et potensielt marked i Trondheim (180 000 innbyggere), blant innpendlere (320 fra Trondheim), utflyttede orkdalinger og vår egne studenter. Foreløpig er det ikke gjort noe systematisk arbeid for å markedsføre Orkdal som bokommune sammen med eiendomsutviklerne - bare for å markedsføre oss som Industrikommune nummer 1.

Det trekker ikke folk.

Hans Kringstad

Hovsbakkan1_1.jpg

 

Publisert 17.06.2013


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse