Besøkstall

70 068 denne måneden

35 957 104 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkanger kunstgress: Byggestart kan skje i sommer

Ny_KGB_og_7erbane.jpg

OIF kan starte bygging av kunstgressbane på ballsletta i sommer. Forutsetningen er at det ikke kommer formelle klager fra naboer. Orkdal kommune sørger for politisk behandling av byggesaken i ekspressfart. I prosjektet ligger det også en 7-erbane - uten undervarme.

Skissen over viser det endelige forslaget til arealbruk. Banen (mørk grønn) er justert litt blant annet etter innspill fra naboer. Øverst ser du husene på sørsida av Parkveien.

Nå ligger det også en ny sjuerbane med kunstgress inne i prosjektet (lys grønn). Sjuerbanen kommer øst for hovedbanen (mot skibrua). I motsetning til hovedbanen får sjuerbanen ikke undervarme. Den blir dermed brukt bare om sommeren.

Orkla Maskin bygger
Orkla Maskin fikk denne uka entreprisen på bygging. Orkla Maskin bygde også friidrettsanlegget i fjor.

Selskapet står klart til å starte, men først må byggesaken behandles politisk. Orkdal kommune setter opp et ekstraordinært møte før sommerferien for å unngå forsinkelser.

Nabovarsler har gått ut. OIF har også holdt informasjonsmøter med naboene. Helårs fotballbane på ei ballslette i et etablert idrettsanlegg er i utgangspunktet lite kontroversielt. Men byggesaken skal behandles og alle berørte parter skal høres med de fristene som gjelder.

Orkdal kommune har fått en merknad fra tre naboer som foreslår at helårsbanen bygges et annet sted i Idrettsparken. Merknaden er ingen formell klage. En eventuell klage vil forsinke prosjektet.

Økonomien
Prosjektet vil rundt regnet koste 10 millioner kroner. Finansieringen er på det nærmeste i orden, men OIF må ta opp lån. Alle bidrag vil redusere lånebehovet.485330_484826321578780_1892646312_n.jpg

Bidrag fra næringslivet, sanitetsforeninga og Orkdal kommune danner det økonomiske fundamentet. I tillegg skal OIF fotball sikre en egenandel på over 600 000 kroner.

Det er kalkulert med at 500 000 skal komme inn via salg av andeler. Målet nærmer seg; beløpet er 416 000 fredag. Blant annet har Storåsfeltet Vel nå gått inn med 5000 kroner.

Men fortsatt er det mange som ikke har kjøpt andel - inkludert fotballspillere i OIF og foreldre til fotballspillende barn. En andel koster 500 kroner. Bruk konto 4270.14.23911.

Se hvem som hjelper til
Her er alfabetisk oversikt over andelseiere.

Her er alfabetisk oversikt over  bedrifter og foreninger som støtter prosjektet.

Målet er bedre folkehelse, bedre bomiljø, et mer attraktivt lokalsamfunn, et bedre tilbud til flere hundre fotballspillende barn. Det betyr at skiltet på bildet under må vekk fra ballsletta en gang for alle:

Front_KGB_1.jpg 

 

Publisert 14.06.2013


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse