Besøkstall

315 denne måneden

56 721 076 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Skålholt & co med nytt slag mot Orkanger sentrum

Gr__n__ra1.JPG

Fem politikere anført av Rasmus Skålholt (Sp) påførte Orkanger sentrum et nytt, hardt  slag onsdag. Det er nå i praksis fritt fram for å etablere kontorvirksomhet på Grønøra industriområde. Vedtaket er i strid med reguleringsplanen, i strid med Orkdal 2040 og kommer på tross av sterke, faglige advarsler.

Saken gjelder tillatelse til å etablere regnskapskontor i det gigantiske industribygget til selskapet Grønøra1 (bildet). Orkla Økonomi flytterfra sentrum (Rømme gård) til industriomnrådet.

Rasmus Skålholt snudde fra forrige behandling i hovedutvalg forvaltning, og ble tunga på vektskåla for å si ja til dispensasjon.

Nederst kan du nå lese klagen fra advokatfirmaet Bjerkan på vegne av eierne av Grønmøra 1.

Klage er helt uten nye momenter, men førte fram med stemmetallet 5-5. Dobbeltstemmen til leder Rasmus Skålholt avgjorde. Ordførerens Orkdalslista klarte, som så ofte før, ikke å stille fulltallig.

De fire andre politikerne som slipper løs forretningsdrift utenfor den røde streken er:
* Per Kirkaune, Orkdalslista (forslagsstiller).
* Sverre Magne Fagerholt, Orkdalslista.
* Marie Richter, Høyre.
* Lavrans Skuterud, Venstre.

Solveig Nærup Sandvik fra Orkdalslista fulgte vedtatt politikk og rådmannens faglige råd sammen med de fire representantene fra Ap.

Smitte ødelegger sentrum
Rådmannen har advart sterkt mot å gi dispensasjon. Kort sagt fordi:

1. Skader sentrum: Orkdal kommune skal utvikle sentrum og legge rett virksomhet til rett sted i tråd med Orkdal 2040. Nye bygg i sentrum skal ha næring i første etasje. Kontor på industriområdene gjør det vanskeligere å bygge ut i sentrum.

2. Smitteeffekten: Dispensasjonen vil føre til at også andre må få dispensasjon etter prinsippet om likebehandling. Grønøra 1-bygget har 1 670 kvm ledige lokaler i andre etasje (!). Regnskapskontoret skal ha 408 kvm.

1 262 kvm fortsatt ledig
Det siste er dramatisk. Vedtaket åpner for at eierne av industribygget kan jakte leietakere til de resterende 1 262 kvm. og tilby billigere lokaler enn i sentrum.

Orkdalslista, Senterpartiet, Høyre og Venstre etablerer i virkeligheten et stort forretningsområde på industriområdet.

To påskudd
Unnskyldningen for å løpe vekk fra vedtatt politikk denne gangen er todelt:

1. Det fins ikke 400 kvm ledig lokale i sentrum.
Jo, det fins. Og uansett er dette en tankegang som gjør det umulig å etterleve egne planer. Samme argument ble brukt da Comfort-butikken fikk etablere seg i bygget FØR Orkdal 2040 skulle innskjerpe praksis.

2. Det gis bare dispensasjon for tre år.
Alle som følger med i politikken i Orkdal vet at det politiske flertallet aldri i livet kaster regnskaspskontoret ut av lokalene igjen. Tvert imot; om tre år har mest trolig enda flere fått dispensasjon fordi man ikke kan forskjellsbehandle.

Vedtaket i seg selv kan få alvorlige følger for sentrumsutvikling og attraktivitet. I tillegg undergraver det ytterligere det som måtte være igjen av politisk troverdighet - og verdien av alt arbeid med forpliktende, forutsigbare planer i Orkdal.

Orkdal kommune har nå invitert folk til folkemøter om store planer to ganger i løpet av ei drøy uke. Beskjeden fra Orkdalslista, Senterpartiet, Høyre og Venstre er imidlertid at planer er uten verdi.

Og handlegata og sentrum får fortsatt seile sin egen sjø.

Her er klagen fra advokatene/Grønøra1.

Hans Kringstad

sentrumsgata.jpg

 

Publisert 13.06.2013


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Oppgitt innbygger 13.06.2013 22:09
Ikke rart at Orkdal kommune snart har fraflytting i steden for tilflytting. Millionvis er brukt på eksperthjelp i forbindelse med sentrumsutvikling. Likevel presterer flertallsgruppen å neglisjere hjelpen fra ekspertene. Utrolig

Jorid 13.06.2013 18:02
Tragedien for Orkanger og Orkedalsveien er et faktum. Samme leksa som før. Tragisk at sentrumsutviklingen i kommunen styres av maktpersoner med egne agendaer mot konstruktiv utvikling på Orkanger. Virkelig ille at råd fra fagfolk blir totalt overkjørt.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse