Besøkstall

315 denne måneden

56 721 076 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Folkemøte onsdag: Orkanger og Orkdal under lupen

Fjordgata.jpg

* Hvorfor flytter så mange flere til Skaun enn til Orkdal?
* Når får vi boligbygging igjen på Orkanger?
* Hvordan redde verneverdige hus på Nerøra fra forfall?
* Hva slags rykte har Orkdal - og har vi egentlig god folkehelse her med så mange unge uføre?

Dette er noen tema når Orkdal kommune inviterer til debatt om framtida for Nerøra, sentrum, Orkanger, Fannrem og grendene i Orkdal.

Kommuneplanens samfunnsdel skal fornyes. Du er invitert til å komme med innspill, råd og ønsker til politikerne.

Møtet er i kinosalen onsdag klokka 18. Vegg i vegg kan du studere ei tidslinjeutstilling fra vi etablerte storkommunen Orkdal for 50 år siden.

I tillegg finner du en presentasjon av flere frivillige lag. Representanter for de frivillige får ordet onsdag kveld:

* Saniteten. * Idrettsrådet. * Frivilligsentralen. * Orkanger Vel. * Orkanger Historie.

Nerøra = Orkdals Bakklandet
Orkanger Historie ønsker tiltak for å hindre at deler av den verneverdige trebebyggelsen på Nerøra faller sammen. Eiere trenger hjelp. Fylkesantikvaren sammenligner Nerøra med Bakklandet i Trondheim.

Nerøra er ett av våre hemmelige smykker, og en av mange muligheter til å profilere Orkdal som en attraktiv kommune å flytte til.

Skaun vokser mange ganger så fort
* Mens Skaun vokser i rekordfart, står Orkdal nesten stille. Orkdal er nå blant kommunene rundt Trondheim som vokser minst, og det bygges lite nytt (se nederst).

* Hvorfor, og hva kan vi gjøre med det?

Sentrale tomter har ligget byggeklare i Orkdal i årevis mens folk bosetter seg i Skaun. Ett enkelt prosjekt ligger nå ute på markedet ved Børsa - med 180 leiligheter. Det er nesten like mye som kommunens innleide konsulent finner plass til på hele Rømme Øvre.

* Har vi for dårlig rykte? Eller har vi for passive eiendomsutviklere?

Franslykkja_s__rvest.jpg

Franslykkja (over) har ligget ute siden april. Åtte av 25 leiligheter er nå solgt. Priser: 2 130 000- 5 250 000 (59-134 kvm, 36 000-39 000 per kvm). Byggestart når nok er solgt.

Fredriksbo2_1.jpg

Fredriksbo (en av to blokker) ved krysset Willmansveien/Søster Signes vei. 21 leiligheter. Venter også på nok salg før byggestart. Pris: 2 670 000-3 900 000 (76-103 kvm, 35 000-38 000 per kvm).Fredriksbo-blokkene sett fra Wilmannsveien - i retning mot skolen.

Hovsbakkan1_1.jpg

Tre byggeklare eneboliger i Hovsbakkan har ligget ute for salg i flere måneder. Første i sitt slag på mange år nær Orkanger sentrum. Pris: 4 290 000-4 390 000 (155 kvm, ca 27 000 per kvm).

Her ser du hva som er på det døsige boligmarkedet i Orkdal.

 

Publisert 11.06.2013


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Jan 12.06.2013 22:13
Færre flytter til en kommune som ikke ønsker å utvikle et samlet fremtidsrettet sentrum med gangavstand til det aller viktigste. Orkdalslisten ledende politikere tenker motsatt av hva som skal til for vekst og tilflytting. Det verste er kommunens ønske om å tekke alle steder, stort eller lite. Først må det bygges et samlet og attraktivt sentrum, samle industri, skoler , tettbebyggelse og handel i gangavstand fra hverandre. Det vil i neste omgang automatisk gagne og styrke de mindre stedene. Orkdal kommune må ha ny ledelse før konstruktiv utvikling av tettsted med påfølgende tilflytting.

Sett fra utsiden 12.06.2013 17:54
Til deres spørsmål: Har vi for dårlig rykte? Ja det hat Orkdal Kommune. Ikke sentrum, ikke kulturhus (kinosal er ikke kulturhus, bygdekrangel, politikkere som er for innadvendte, som ikke er opptatt av sentrumsutvikling. Eller har vi for passive eiendomsutviklere? Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror det stopper opp i tilretteleggingen fra kommunen og tankegangen om at alle kroker i kommunen kan bygges ut. De fleste vil bo sentralt i dag, men med de tilbudene som etter hvert er vanlig i de fleste kommuner av en viss størrelse. I Orkdal er man avhengig av bil nesten uansett hva man skal forta seg på fritiden. Slik tenker ikke fremtidige innbyggere.

berit gjølmesli 12.06.2013 15:12
Ett er i alle fall sikkert:ei storstilt utbygging av konteinerhavn vil ikke gjøre Orkdal til en mer attraktiv kommune å bosettte seg i.Det er vel og bra å tenke på arbeidsplasser, men i et arbeidsmarked hvor kompetent arbeidskraft kan velge og vrake, vil andre faktorer spille en rolle. For eksempel et sentrum der det er hyggelig å være,kulturtilbud,idrettstilbud,utdanningstilbud,og ikke minst det estetisk-visuelle miljøet folk skal omgi seg med.Ingen flytter vel til et sted der konteinere er viktigere enn menneeskene som bor der.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse