Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkanger barneskole: Lite penger - mye trivsel

Barneskolen2_2.jpg

* Penger: Orkanger barneskole må kutte lønnsutgiftene med hele ti prosent (1,5 mill. kr.). Assistentene skal stort sett ut av skolen, ifølge spareplanen.
* Miljø: Men foreldrene er jevnt over fornøyd og elevene trives.
Les om sparing og brukerundersøkelse der barna våre er.

OBS! Alle assistentene er ansatt i Orkdal kommune. Kommunen leter etter andre oppgaver for dem. En overføring fra skole til SFO er aktuelt, men det vil ta tid å finne løsninger for alle. Orkanger barneskole har derfor fått lov av rådmannen til å planlegge drift med underskudd ut året.

Halvparten av innsparingene skal tas på assistentene, som utgjør en relativt  liten del av utgiftene.

Årsaken til at lønn må kuttes er først og fremst:

* Færre elever med spesielle behov.
* Færre fremmedspråklige elever.
* Ny modell for fordeling av penger til skolene, der de største  kommer dårligere ut.

Samarbeidsutvalget ved skolen støtter ledelsen i at man må holde budsjettene. I samarbeidsutvalget sitter representanter for ansatte, foreldre og elever.

Hvordan har barna det på Orkanger barneskole?

Skolen har lagt ut resultatene av en omfattende spørreundersøkelse blant foreldre og elever. Noen få funn i kortform:

  • Foreldrene er generelt godt fornøyd med informasjon, samarbeid og det inntrykket de har av skolen.
  • Foreldrene er litt misfornøyd på ett punkt: 58 oppfatter at det er for mye uro i klassen.
  • Foreldrene er mellomfornøyd med de fysiske forholdene på skolen.

Elevene har også svart. Kort fortalt:

  • Mobbing: Ingen elever oppgir at de mobbes ofte. 13 sier at de er mobbet en sjelden gang. De aller fleste svarer at de aldri blir mobbet. Ingen elever sier at de har mobbet andre.
  • Trivsel: Alle som har svart sier at de trives svært godt eller godt på skolen.
  • Arbeidsro: Et stort flertall sier at de ofte blir forstyrret i arbeidet av at andre bråker. Ingen sier at de selv ofte forstyrrer andre.
  • Skolebygget: Elevene er minst fornøyd med toalettene og lufta i klasserommene.

Her kan du lese skolens egen rapport om spareplan og om brukerundersøkelsen.

 

Publisert 07.06.2013


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Liss Hege Syrstad 07.06.2013 18:05
Den ballveggen bygde Roar Syrstad sammen med Ole Martin Røhmesmo - på dugnad, i den tiden vi hadde fotballinteresserte gutter. Den står fortsatt godt.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse