Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Millionsøknad sendt: Venter 60 000 per år i svømmehall

2521_sv__m1_1.jpg

Orkdal kommune venter ca 60 000 besøkende per år i en ny svømmehall ved Orklahallen. Det framgår av søknaden om 5 millioner kroner i ekstraordinær støtte fra Kulturdepartementet. Får Orkdal støtte, starter bygging i 2014.

Søknaden baserer seg på argumentasjon OIF har brukt i en årrekke for å skaffe kommunen et moderne svømmetilbud, blant annet:

* OIF har hatt ei svært aktiv svømmeavdeling i mange år med medlemmer fra flere kommuner. Men mangelen på anlegg hindrer videre utvikling.

* Beliggenheten vil være ideell ved et allsidig idrettsanlegg, nær både sentrum, park og sjø.

* Muligheter for å bruke varmvatn fra Thamshavn. Ubegrenset med vatn som holder 20-25 grader, men også tilgang på varmere vatn, noe som støtter kommunens mål om å satse på miljø og ren energi.

* Sist men ikke minst: Et godt svømmetilbud er det mest effektive tiltak for bedre folkehelse, og den beste møteplassen for helsebringende aktivitet. Vil bli brukt av alle aldersgrupper, og av både friske og mennesker med helseplager.

I potten ligger tre premier på 5 millioner kroner. Gevinsten går til tre kommuner som forplikter seg til å bygge en ny type rimelige svømmeanlegg fort, og har gode søknader.

God søknad
Orkdal kommunes søknad er trolig svært sterk på grunn av behovet. Et stort omland mangler tidsmessige tilbud. Beliggenhet og mulig bruk av spillvarme støtter også opp om søknaden.

OIFs innspill til Orkdal 2040 ligger ved søknaden. Det samme gjør rapporten fra Visjonsutvalget for Idrettsparken og Gammelosen.

Terapibasseng
I tillegg til et 25-meters basseng er det snakk om et mindre terapibasseng med varmt vatn.

Søknadsfristen var 1.juni. Kulturdepartementet skal velge "vinnere" relativt fort.

Anlegget er kostnadsberegnet til 70 millioner kroner. 5 millioner i ekstraordinær støtte utgjør lite, men kan avgjøre om det blir byggestart i 2014 eller senere.

2521_sv__m2_1.jpg

 

Publisert 04.06.2013


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse