Besøkstall

315 denne måneden

56 721 076 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Folkemøte om storhavn og miljøpakke: Hva ble sagt?

130321_Orkanger_Regionalhavn_Kart_1_1_1.jpg

* Hvor mange arbeidsplasser gir ei storhavn på Orkanger? Ingen svar.
* Hvor mange tusen trailere skal inn og ut hvert år? Usikkert.
Mye folk men få fakta da Orkdal kommune inviterte til folkemøte om containerhavn og samferdsel mandag kveld. Les sitater og se planer nedenfor.

Illustrasjonen over er laget av Trondheim Havn IKS. Havna har lagt ut en sak på egen hjemmeside kalt Fremtidens Orkanger havn. Her beskrives en mulig storsatsing på containere.

I tillegg kan havneområdet huse logstikkhotell, trailerparkering og vaskehall for trailere, blant annet. Les artikkelen her.

Over 100 møtte fram på folkemøtet. Det ble argumentert sterkt både for og mot å bruke områdene mellom Orkanger og Råbygda til containerhavn.

Her følger et kort, stikkordsmessig referat og skisser av planene.

Havnedirektør Wollert Krohn-Hansen:

* Jeg har ikke sett ei havn uten ulemper for noen. Vi er forpliktet til å gjøre ulempene minst mulig.

* Orkanger har i dag nesten like mye trafikk som havna i Trondheim; fordeling 40/60.

* Planen er å flytte alle containere fra Grønøra øst (mot Orkanger) til nytt område på Grønøra Vest (mot Råbygda).

* De første skissene viste seg å gå inn på verneområdet i Råbygdfjæra. Det har vi rettet.

Her er tre skisser:

DSC_0007.JPG

Havna er på intens jakt etter mer plass. De blå feltene viser ønsket utvidelse på Grønøra øst (mot Orkanger), blant annet kai på et område utenfor Gammelosen og lager mellom Gammelosen og Havneveien der det ligger tømmer i dag.

DSC_0010.JPG

Denne skissen vakte bestyrtelse i Råbygda og blant miljøinteresserte tidligere i år. Den viser ei framtidig containerhavn ute i sjøen som en barriere mellom Råbygda og fjorden. Den vestre vingen viste seg å gå inn i verneområdet i Råbygdfjæra.

DSC_0011.JPG

Ny skisse til løsning. Barrieren mot fjorden er redusert. Ytterste del av vingen er borte. Havneområdet går nå inntil verneområdet, ikke inn i det.

Ordfører Gunnar H. Lysholm er sterk tilhenger av storhavn, men pekte selv på et dilemma. I tillegg til å fylle ut i sjøen er det meningen å bruke store, eksisterende arealer til containere.

- Selger vi til havna, trenger vi mer industriareal annet sted. Vi har miljøvennlige foretak som er interessert i å etablere seg.

Jan Aage Mortensen i Orkanger Vel advarte mot at bordet fanger. Resonnement: Godstrafikken vil øke kraftig, og mer skal over på sjø. Trondheim kommune vil bruke Brattøra til annet enn havn. Ingen andre nær byen vil ha havn. Vi må ta alt.

- I løpet av noen år risikerer vi 40 000 trailere ekstra inn og ut av Orkanger per år (mer enn 100 i døgnet). På sikt kan vi få over 100 000 ekstra. Det meste skal mot Trondheim.

Rolf Aarland, markeds og logistikksjef i Trondheim Havn:

- Tallene er usikre. Men vi har som mål å få mer enn 40 000 containere over på sjø (1-2 containere per bil).

Knut Bonvik, Naturvernforbundet og Råbygda Vel:

* Havn, Ørland flystasjon og ny E39 via Skjenalddalen gir dramatisk trafikkøkning. Frykter 800 tungtransporter inn og ut i døgnet.

* Havneveien er allerede oppdaget som en snarvei til Trondheim.

* Befolkningen i Orkdal har tatt store nok belastninger nå. Vi kan uansett ikke godta havneutbygging før et nytt vegsystem er på plass.

Mads Løkeland, Naturvernforbundet:

* Råbygdfjæra har stor verdi. Verneområdet må ha avstand til havna for ikke å miste verdi.

* Vi vil få ekstrem trafikkøkning og belaste bomiljø og livskvalitet på Gjølme og Orkanger.

* Dropp planene, bygg ut ved Storsand/Thamshavn i stedet.

Oddbjørn Bang, varaordfører og mannen bak ideen om Miljøpakke Orkdal mener en miljøpakke vil løse mange av flokene - om den kan gjennomføres (krever bompenger). Veldig kort:

* Over 2 kilometer lang tunnel forbi Orkanger, salg av tunnelmasse til havna.

* Havna må være med og betale infrastruktur.

* Havneveien stenges for tungtrafikk, og vi åpner Orkanger mot sjøen.

* Bort med eksisterende veg, plass til nye boligområder. Ny veg sørover via Gjølmesliene.

* Eksisterende boligområder slipper dagens trafikkstøy.

Ingen konsekvenser utredet
Støy fra døgndrift, trafikkmengde, visuelle virkninger og andre følger av containerhavn nær sentrum er foreløpig ikke utredet. Naturvernforbundet, Orkanger Vel, Råbygda Vel og Idrettslaget Glimt vil lage en visualisering for å vise hvordan ei slik havn vil se ut.

Havnedirektøren inviterte foreningene til å gjøre dette sammen med havna.

Wollert Krohn-Hansen ble også utfordret på hvor mange arbeidsplasser ei containerhavn vil gi. Havnedirektøren ville ikke anslå antall, men havn i seg selv gir svært få arbeidsplasser i forhold til arealbruk.

Nedenfor et bilde av en fullsatt kommunestyresal

DSC_0006.JPG

 

Publisert 03.06.2013


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Ørbøgg 04.06.2013 22:20
Bang har mange gode innspill. Men, bompenger, NEI TAKK.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse