Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Sentrum - dødt eller levende: Ny test for politikerne

Gr__n__r1.jpg

Enda en gang må politikerne ta stilling til om annet enn industri skal slippe til på Grønøra industriområde. Igjen er det eierne av Grønøra 1-bygget (bildet) som søker - nå om å få leie ut til regnskapskontor. Rådmannen advarer politikerne av hensyn til arbeidet med å utvikle sentrum.

Historisk sett har det politiske flertallet nesten konsekvent underminert egne vedtak om ikke å spre handel og kontor til industriområdene.

Orkdal 2040 skulle stoppe spredningen, men har i liten grad virket.

Reguleringsplanen for industribygget Grønøra 1 tillater ikke frittstående regnskapskontor. Rådmannen er klar, og begrunner avslag slik:

"Kommunen arbeider med sentrumsutvikling og ønsker å bidra til utbygging av forretningsbebyggelse i sentrum. Dersom stadig flere rene kontorbedrifter flytter til Grønøra blir grunnlaget for ny bebyggelse i sentrum stadig dårligere."

Rådmannen viser til den samme smittefaren som Orkanger Vel har argumentert med i enkeltsaker år etter år. Administrasjonen i kommunen frykter at et ja til nytt regnskapskontor også vil åpne for blant annet revisorer og advokater på industriområdet.

Rømme Øvre
Nå står kommunen foran et seriøst forsøk på omsider å bygge ut det ordføreren kaller indrefileten Rømme Øvre. De mest sentrale byggene skal ha næring i første etasje.

Planen for Rømme Øvre blir utarbeidet av selskapet Solem Arkitektur, som vant en konkurranse. Ironisk nok er det Solem Arkitektur som nå argumenterer for mer kontorvirksomhet på Grønøra industriområde - på vegne av en privat oppdragsgiver.

Solem Arkitektur mener å ha funnet et smutthull i reguleringsbestemmelsene. Det er ganske spissfindig, og går på at regnskapskontorets kunder befinner seg på Grønøra.

Orkdalslista joker
Gjennom flere år er det gjort en rekke framstøt for å leie ut til alt mulig i det gigantiske industribygget. Store deler av lokalene står tomme. De er langt billigere enn nye (og trolig gamle) lokaler i sentrum.

Anført av Orkdalslista har det politiske flertallet uthulet prinsippet om at butikker og kontor skal ligge i sentrum. Praksis er forsøkt skjerpet inn, og en del av utspillene fra Grønøra 1-eierne er avvist.

På den annen side har ordfører Gunnar H. Lysholm signalisert i ST at Orkdal 2040-planen ikke skal følges slavisk (Jysk-saken).

Orkdal kommune har forlengst varslet folkemøte om Rømme Øvre, men det er ikke holdt ennå. Tanken om et levende sentrum her er i realiteten allerede oppgitt, selv om ingen sier det. "Indrefileten" blir i all hovedsak et område med rene boligblokker.

En hver etablering av butikk/forretning utenfor sentrum svekker muligheten til å få næring inn i første etasje på Rømme Øvre.

Samtidig er det som kjent klart for store utvidelser ved Amfi - og muligens ved OTI.

Hovedutvalg forvaltning skal behandle søknaden om nytt regnskapskontor på Grønøra onsdag. Det finnes allerede ett regnskapskontor i bygget. Det ble tillatt ved dispensasjon FØR politikerne vedtok en innskjerpet reguleringsplan for bygningen.

Ekkoet fra Comfort og Europris
Det mest famøse Grønøra 1-vedtaket var flertallets ja til baderomsbutikken Comfort fordi et nei ville være forskjellsbehandling - riktignok uklart mot hvem. Ordføreren uttalte senere at han ikke var klar over at Comfort var så utpreget butikk.

Ordføreren har også beklaget sterkt at Europris i sin tid fikk etablere seg langt utenfor den røde streken på Bårdshaug. Beklagelsen kom noen år etter at partiet hans aktivt kjempet gjennom dispensasjon for Europris..

Hans Kringstad

 

Publisert 18.05.2013


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse