Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Svømmehall: Kommunestyret sa enstemmig ja

2521_sv__m2_1.jpg

Også kommunestyret sa som ventet enstemmig ja til å bygge svømmehall på Orkanger i 2014. Vedtaket ble fattet onsdag slik at kommunen kan søke om 5 millioner ekstra fra staten innen fristen 1.juni.
Politikerne vedtok også å bevilge inntil 3 millioner kroner for flytting av høyspenten i Bakkan.

Svømmehallen:
Alle de 35 i kommunestyret støttet forslaget om å starte bygging av en billig modul-variant (70 millioner) av et svømmeanlegg i 2014. Vedtaket er knyttet til muligheten for å få 5 millioner i ekstraordinær støtte.

Kommunestyret presiserte at svømmebassenget på Grøtte skal bestå. Orkanger skal naturlig nok legges ned hvis det blir bygging.

Rådmannen hadde beregnet hva kommunen vil spare på å legge ned begge de små bassengene.

Orkdal kommunestyre ønsker å få hjelp av nabokommunene (primært Skaun) for å finansiere en ny svømmehall som et interkommunalt anlegg. Elkem Thamshavn er ønsket inn som samarbeidspartner og mulig leverandør av varmvatn.

Nå gjenstår det i første omgang å se om Orkdal blir en av tre kommuner som får "Lotto-gevinsten" på 5 millioner fra Kulturdepartementet for kjapp bygging av et anlegg for bedre folkehelse.

Et nei kan bety utsettelse.

Kraftlinja:
Salvesen & Thams har bedt kommunen spleise på flytting av høyspenten til Elkem for å frigjøre flere boligtomter ved Joplassen/Perbakkan. Rådmannen påpeker at dette ikke er kommunens ansvar, men det ble enstemmig ja til å bidra med inntil 3 millioner primært av to grunner:

* Å stimulere til etterlengtet boligbygging.

* Å frigjøre arealer som kommunen selv eier i Bakkan til utbygging, noe som kan gi inntekter. Dette er imidlertid usikkert fordi det ene område er bratt (over Rema) og det andre er regulert til friområde (ved Svartberget).

Mer asfalt:
Politisk uenighet ble det om bruken av 1,4 millioner  som er til overs fra i fjor.

Rådmannen ville sette av pengene på fond.

Ap foreslo å bruke 500 000 kroner av midlene til å bygge ut altivitetshuset til Orkanger pensjonistforening, som er sprengt.

Flertallet vedtok å prioritere reasfaltering av veger.

 

Publisert 15.05.2013


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse