Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Rømme Øvre: Skal kommunen bli boligbygger?

FraSkogveien.jpg

Flere viktige saker i formannskapet onsdag. To av dem:

* "Indrefileten" Rømme Øvre (bildet): Skal Orkdal kommune gå inn som boligbygger - eller selge seg ut til Salvesen & Thams?
* Svømmehall: Skal kommunen kaste seg rundt og vedta utbygging nå for å få 5 millioner i støtte fra Staten?

Støtte til flytting av kraftlinje, mer kommunale penger til p-huset på Bårdshaug og ny kommuneplan står også på saklista. Men først:

Rømme Øvre - kommunens rolle
En viktig prinsippsak der Orkdal kommune må veie økonomisk risiko som utbygger opp mot mulighetene til å styre utbygginga av "sentrum".

Den aktuelle delen av Rømme Øvre er 30 daa og ligger øst for Orkdalsveien, altså på samme side som Orkdal sparebank. Orkdal kommune og familien Sæther er grunneiere. Selskapet Salvesen & Thams (S & T) ønsker å gå inn som eier/utbygger.

S & T har foreslått et utbyggingsselskap der S & T eier 51 prosent, Orkdal kommune 34 prosent og Sæther 15 prosent.

Rådmannen skisserer tre alternativer for politikerne:

1. Orkdal kommune selger tomta si og bruker gevinsten til andre formål. Ingen risiko, men minimal innflytelse på utbygging.

2. Orkdal kommune går inn i et selskap med en verdi tilsvarende egen eiendom. Økt økonomisk risiko, og økt påvirkning via styret i selskapet.

3. Orkdal kommune bygger ut området selv. Enda høyere risiko i tilfelle markedet faller. Men kontroll på blant annet valg av boligtyper og framdrift.

Rådmannen ber politikerne velge selv.

Ny svømmehall ved Orklahallen
* Nye, tekniske løsninger gjør det mulig å bygge et bra svømmeanlegg til  ca 70 millioner kroner (30-40 millioner mindre enn tidligere antatt).

* Kulturdepartementet vil gi tre kommuner 5 millioner kroner i ekstra støtte  hvis de bestemmer seg for å bygge nå. Førstemann til mølla gjelder.

Bakteppet:
Orkdal vil være en miljø-, idretts- og folkehelsekommune, men mangler et av de dokumentert beste tiltak  for folkehelse; et moderne svømmeanlegg. Kommunen har i tillegg en uutnyttet ressurs i form av varmvatn fra Thamshavn (framhevet i Orkdal 2040).

Problem:
Det er ikke avsatt midler til svømmeanlegg i budsjett eller handlingsplan (man har blant annet prioritert hoppbakker).

Dilemma: Kulturdepartementets agn på 5 millioner for å vedta bygging .

2521_sv__m2_1.jpg

Tegning av modul-løsning til 60-70 millioner.

Rådmannen gir to valg:

1. Vedtak om å bygge svømmehall i 2014, og dermed mulighet til å få de 5 millionene ekstra (søknadsfrist 1.juni).

2. Vedtak om å vurdere bygging i 2014-2017, men å ta avgjørelsen ved neste budsjettbehandling. Det betyr å miste sjansen til å få de 5 millionene.

Rådmannen anbefaler det siste fordi en investering på 60-70 millioner bør inn i langsiktige planer.

Flytting av kraftlinje for nye boliger
Salvesen & Thams skal bygge ut anslagsvis 76 boliger i Joplassen/Perbakkan. Kraftlinja til Thamshavn har vært et proplem, men NVE har nå sagt OK til flytting inn på marka.

Utbygger har søkt Orkdal kommune om å spleise på kostnadene ved flytting. Skal kommunen punge ut for ei privat utbygging?

Rådmannen drøfter slik (kortversjon):

* Orkdal kommune har ingen plikt til å være med og betale.

* Men: Det er i kommunens interesse å få fart på boligbygginga.

* Og: Kommunen kan få frigitt to tomtearealer den selv eier når linja flyttes vekk fra disse områdene. Det betyr i så fall en gevinst - altså at penger kan komme inn igjen ved tomtesalg.

Men dette er usikkert fordi:
* Det ene området er veldig bratt, og ikke regulert. Det ligger til høyre for den første krappe svingen når du kjører opp til Hovsbakkan fra Bårdshaug - altså rett over E39/Rema.

* Det andre området er regulert som friområde. Det ligger ved Svartberget høyt oppe i bakkan. Her vil det være plass til 15 boliger. Men å bortregulere friområder er i strid med kommunens offisielle politikk.

Etter en samlet vurdering anbefaler rådmannen at Orkdal kommune dekker halvparten av kostnadene ved flytting av linja - maksimum 3 millioner kroner.

P-hus ved Amfi/rådhuset
Orkdal får nå sitt første parkeringshus, og det blir stort (over 400 biler). Kommunen har gått inn med 4 millioner kroner fordi Orkdal kommune skal bruke huset sammen med Amfi.

I tillegg skal kommunen bekoste lys og grøntanlegg på toppen. Her kreves en tilleggsbevilgning på 575 000 kroner.

DSC_0022.JPG

P-huset like etter at gravinga startet.

Kommunens store plan

Samfunnsdelen til kommuneplanen trekker opp de lange linjene og viktige verdiene kommunen skal arbeide etter. Nå kommer den til behandling (fornyelse). Stoff om det finner du her senere.

 

Publisert 07.05.2013


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse