Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Follo: 24 mill. til mer flikking på fylkets trangeste skole

Gul1_1.jpg

Fylkestinget vedtok i dag å bruke inntil 24 millioner kroner for å sette gulbygget på Follo i godkjent stand. Kombinasjonen av nybygg og oppussing vil dermed koste ca 150 millioner kroner. For det kunne elevene i Orkdal og omegn ha fått et moderne flaggskip av en skole ved Idrettsparken.

I stedet skal de fortsette å gå på den trangeste videregående skolen i hele fylket.

De skal kjøre eller busses mellom skolen og kunstgressbaner, svømmehall, klatrehall, friidrettsanlegg og bedrifter.

Det politiske flertallet i Orkdal kommune nektet å sette av tomt til ny skole i sentrum. Grendepolitikken vant. Lokalsamfunnet, næringslivet, elevene og miljøet tapte.

Fylkeskommunen - som eier og driver de videregående skolene - anslo at en ny skole nær Orklahallen, Idrettsparken og Grønøra industriområde ville koste ca 200 millioner kroner.

Gul2_1.jpg

Follo 2013: Det eldgamle, fortsatt ikke godkjente gulbygget i forgrunnen, deretter en brakkerigg og bak der stabburet som er selve symbolet på den videregående skolen i "industrikommune nummer 1".

Nå har fylket snart brukt 150 millioner på å pusse på det gamle anlegget. De resterende 50 millionene  ville man fått inn ved salg av arealer på Follo. For 150+50 er du nær en ny skole med langt lavere driftskostnader enn konglomeratet av gammelt og nytt på Follo.

Orkdal kommune har som kjent kjøpt det kondemnable gymbygget av fylket for 10 millioner for å bidra til utbygging. Her pågår nå en kommunal pengegalopp fordi det koster mer enn antatt pusse opp et gammelt, uegnet bygg.

Gulbygget
Det gamle gulbygget sto fortsatt som før etter at 130 millioner til modernisering av skolen var brukt opp. Bygget er benyttet i årevis på dispensasjon fra minstekravene for skolebygg.

Gulbygget er delvis er fra 1700-tallet. Det mangler fortsatt både på tilrettelegging for personer med spesielle behov og brannsikring, blant annet.

Det er dette fylkeskommunen nå setter av 24 millioner kroner til. Antikvariske hensyn drar opp kostandene.

Feilgrep
Orkdal kommunes vedtak om IKKE å arbeide for en ny og moderne skole er trolig et av de verste politiske feilgrepene på mange år.

Regionsentret kunne ha hatt et flaggskipp av en skole i dag- like ved et topp moderne idrettsanlegg med helårs fotballbane, klatrehall, friidrettsanlegg og turnhall. Nærheten til Gammelosen, kulturhuset, et framtidig svømmeanlegg og det allsidige næringslivet ville ha åpnet for rike muligheter og gjort skolen attraktiv.

I dag sitter "industrikommune nummer 1" tilbake med en høyst ordinær skole utenfor gangavstand til alt.

Deler av de gamle bygningene er miljøfiendtlige energisluk. Konsulenter slo fast at en skole i sentrum ville forråsake lavere utslipp,men miljøkommunen foretrakk mer transport.

Skyldte på fylket
Ordføreren i Orkdal skyldte utad på at fylkeskommunen ikke ville bygge noen ny skole i Orkdal da han stemte mot å gå videre med dette alternativet. Saksdokumentene viser at det ikke er sant:
Fylkeskommunen la vekk ideen fordi kommunen nektet å sette av tomt. Kommunen er selv grunneier i det mest aktuelle området på Orkanger.

Grendepolitikk
Det politiske problemet var nettopp flytting fra ingenmannsland til Orkanger - altså sentrum. For å unngå flytting måtte alle hensyn til attraktivitet og samfunnsutvikling vike.

Kommuner over hele Norge jobber målrettet for nye, videregående skoler med sambruk av lokaler og tett tilknytning til andre samfunnsfunksjoner - særlig til næringsliv, men også til kultur, idrett og rekreasjon.

Hans Kringstad

Follo3.jpg

Fylkeskokmmuen ville rive gymbygget. Orkdal kommune kjøpte det for å skaffe fyklet 10 millioner. Nå skal voksenopplæringa inn, etter en lengre prosess med krevende oppussing og dispensasjoner fra blant annet energi-/miljøkrav.

 

Publisert 24.04.2013


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Jan 27.04.2013 16:42
Orkdal videregående skole har selv kjørt seg på sidelinjen. Fremtidens optimale videregående skole trenger gangavstand og nærhet til sentrum med handel, bebyggelse, idrettsanlegg og industri. Dagens Orkdal vgs vil gradvis bli mindre og mindre attraktiv.

Terje Togstad 26.04.2013 15:49
Er vel ikke navnet på skolen det dreier seg om. Da bør du lese artikkelen en gang til Arild. Men det er trist at man bruker så mye penger, på å oppnå et så dårlig resultat, når man nå hadde muligheten til å bygge en moderne skole. Og ikke en historiske skole med navnet Phollo som du kaller den. Det vil alle tape på i det lange løp. Det dreier seg også om feilinformasjon fra sittende ordfører. Det bør bekymre alle mye mer enn navnet på skolen, som aldri har vært en del av diskusjonen.

Arild Landrø 24.04.2013 21:09
E visst noen som e misunnelig for at det hete Orkdal videregående skole.(også kjent som Phollo).

Tragikomisk 24.04.2013 20:30
Skolepolitikken i Orkdal er preget av grendepolitikk på sitt verste, på samme nivå som idrett og fotballstriden. Et konstruktivt og moderne skolesystem spesielt med tanke på videregående og høyskole er satt flere tiår på vent. Takket være flertallsgruppens grendestridspolitikere. Meget trist for kommunen og spesielt ungdomen. Tragikomisk rett og slett.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse