Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Døra på gløtt for isfritt fortau i Tverradkomsten

DSC_0013_1.JPG

Det er fortsatt et håp om at fjernvarmekommunen Orkdal får sitt første isfrie fortau - i Tverradkomsten. Rådmannen frarådet dette fordi det ikke fins penger på budsjettet. Varaordfører Oddbjørn Bang (Sp) fikk formannskapet med på å utsette saken i stedet for å si nei med en gang.

Saken er aktuell fordi OTI-eierne er pålagt å oppgradere Tverradkomsten for gående og syklende når sentret skal bygges kraftig ut.

Et mål om bedre å utnytte fjernvarme fra Elkem Thamshavn er en av få etterlatenskaper etter Orkdal 2040. Rådmannen har derfor beregnet hva det vil koste å legge varme rør i bakken når fortauet likevel skal graves opp.

Prisanslaget ble 3,4 millioner kroner.

Dette gjelder fortau på ei side fra Geilan, via planlagt busslomme ved OTI og fram til krysset ved 3T. Kommunen må betale denne merkostnaden.

Har ikke penger
Rådmannen anbefaler politikerne å si nei fordi det ikke finnes dekning på budsjettet for 2013. (Samtidig foreslås det å gå inn med 2,5-3 millioner i Knyken, fortsatt uten at det finnes dekning i budsjettet).

Varaordfører Oddbjørn Bang fikk utsatt saken. Bang henviser til at dette er et interesant prosjekt, spesielt sett i sammeheng med de storstilte planene for Rømme Øvre.

På Rømme Øvre har reguleringsarbeidet for over 200 boliger startet. Ett av de sentrale forslagene til Solem Arkitektur er nettopp å bruke fjernvarme for å få til isfrie fortau og gang- og sykkelstier på området.

Tverradkomsten vil knytte Rømme Øvre til OTI, Orklahallen, Idrettsparken, Gammelosen og Orkla.

OTI-eierne vil ha svar
Orkdal kommune må avgjøre om Tverradkomsten blir isfri før OTI starter utbygging. OTI-eierne ønsker en rask avklaring, men har ikke selv oppgitt tidspunkt for byggestart. Eierne (i realiteten finanskjempen Storebrand) planlegger å investere over 200 millioner i en nærmere fordobling av butikkarealet.

Orkanger Vel
Orkanger Vel spilte inn samme ide til arbeidet med budsjett og handlingsplan før jul:

Bruk av overskuddsvarme for snø- og isfrie fortau vil være i tråd med Orkdal 2040-målene om å utnytte den unike varmeressursen på Orkanger, og i tråd med målet om å fremme miljøvennlig transport og redusere CO2-utslipp.

Det er også i tråd med Orkdal kommunes nye ideal: Satsing på folkehelse.

Spillvarme til isfrie fortau og gater er brukt på flere industristeder, som Mo i Rana.

Isfrie fortau er også mer og mer vanlig der mye folk ferdes. I Trondheim bygges nå nytt kollektivknutepunkt i Prinsenkrysset. Alle fortau blir isfrie.

Slik ser Tverradkomsten ut vinters tid. Biltrafikken dominerer og har desidert best vilkår i miljøkommunen Orkdal:

DSC_0007.JPG

 

Publisert 04.04.2013


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse