Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Ja til kjapt kjøp av Knyken - mot Ap og Småbylista

Knyken.jpg

Det borgerlige flertallet vil kjøpe arealene i Knyken for å hjelpe Orkdal IL ut av den siste knipa. Prisen er anslått til 2,5-3 millioner kroner. Flertallspartiene stemte ned et forslag fra Ap om å utsette saken for å innhente mer informasjon.

Utsettelsesforslaget fikk bare stemmene til Ap og Småbylista. Orkdalslista, Senterpartiet, Høyre, Venstre og KrF går inn for kjøp eller leie uten nærmere undersøkelser.

Forslaget som ble nedstemt lød slik: 
Saken utsettes. Ved ny behandling legger rådmannen fram:
- Driftsbudsjett for 2013.
- Driftsbudsjett som inkluderer framtidig drift og kapitalkostnader etter planlagte investeringer.
- Risiko og konsekvensvurdering av å inngå eier- eller leieavtale.

Garanterer for lån til stein
I tillegg til kjøp/leie av grunn, foreslo rådmannen at Orkdal kommune forskutterer kjøp av utsprengt stein for 300 000 kroner. Dette er Orkdal ILs private  tvist med grunneierne Marianne og Edvard Almli.

Varaordfører Oddbjørn Bang (Sp) foreslo i stedet at Orkdal kommune garanterer for et lån på 300 000 kroner. Det ble vedtatt.

Saken  blir endelig avgjort i kommunestyret. Når flertallet i kommunestyret har sagt ja, innleder kommunen forhandlinger med de til sammen 14 grunneierne om pris for kjøp eller leie.

Partiene som nå redder Orkdal ILs gigantprosjekt, er de samme som åpnet slusene for Knyken i 2009. Flertallet bevilget den gang 7 millioner kroner basert på presentasjonene til stortingsrepresentant Jorodd Asphjell.

Asphjells presentasjoner manglet rot i virkeligheten:

Visjonen høsten 2009
Jorodd Asphjell overtalte flertallet høsten 2009. Det skjedde med følgende "fakta" - gjengitt i ST 10. desember 2009 etter Asphjells møte med lokalpolitikerne.

Pris samlet for fase 1, 2 og 3:
34, 3 mill. kr.

Framdrift:
Fase 1 (fem hoppbakker mv) - ferdig desember 2010.
Fase 2 (utbygging av Knykstuggu bla. for overnatting) - ferdig mai 2011.
Fase 3 (tredobling av alpinanlegget) - ferdig november 2011.

Virkeligheten vinteren 2013
Pris:
90 mill. kr. bare for fase 1
Framdrift:
Fase 2 og 3 ikke påbegynt, helt i det blå.

Orkdal kommune sitter som økonomisk gissel med kausjonsansvar i Knyken pga ekstreme overskridelser fra første øyeblikk.

Ingen kritiske spørsmål
I intervjuet med ST sa Jorodd Asphjell at det var viktig å presentere prosjektet før budsjettbehandlingen for 2010, og han tilføyde:

"I etterkant ble det ikke stilt et eneste kritisk spørsmål verken til den kommunale støtten på 7 millioner kroner eller til planene våre."

Stort sett bare Asphjells egne partifeller stiller kritiske spørsmål når kommunens 7 millioner blir til 12 millioner pluss 10 millioner i kausjon for et anlegg som bare delvis er ferdig. Kommunens framtidige risiko skal ikke avklares, ifølge flertallet.

Ordføreren
I dagens ST avviser ordfører Gunnar H. Lysholm at kommunen forskjellsbehandler idrettslag når Knyken nå for andre gang på to år får millionbeløp i akuttstøtte etter å ha ført kommunen bak lyset, mens andre er avhengig av vanlig saksgang når de opptrer ryddig.

Lysholm viser til at Orkdal kommune investerer 30 millioner kroner i Orklahallen uten å kreve dugnadsarbeid. En kommentar til opplysning:

* Knyken er et privat prosjekt helt ute av styring, men med kommunen som økonomisk ansvarlig.

* Orklahallen er et kommunalt utleiebygg, planlagt og finansiert gjennom en omstendelig, offentlig prosess.

600 000 fra OIF
Orklahallen ligger i Idrettsparken, men er ikke Orkanger IFs hall. OIF er derimot største bruker.

OIFs tre største avdelinger betalte nesten 600 000 kroner til Orkdal kommune for å få bruke hallen i 2012. Disse pengene kommer for en stor del nettopp fra dugnadsarbeid.

Hans Kringstad

 

Publisert 03.04.2013


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Tore Slørdahl 08.04.2013 23:55
Knyken prosjektet er nok ikke unikt, investeringer i idretten har en tendens til å mangle rot i virkeligheten over hele landet. Kan ikke forstå hvorfor idretten skal bade i penger, idrett kan jo lett utøves uten at det koster noe som helst, utenom kalorier da så klart. Når det kommer til skoler, eldreomsorg, vegvedlikehold og utstyr til brannvesnet finnes det omtrent ikke ei eneste krone til nødvendige investeringer, hvor lenge skal vi basere oss på bistand fra Trondheim Brann og Redning foreksempel?

Bak mål 06.04.2013 18:26
Det ser slik ut dessverre. Fremtiden innenfor idretten i Orkdal blir problematisk når Knyken baserer sin virksomhet på jevnlig millionstøtte fra kommunen. Litt av en standard Lysholm og Oil har satt. Finnes vel knapt lignende i det ganske land.

Ny destruktiv standard 05.04.2013 21:57
Forstår? Oil og Lysholm setter standard. Hver gang det skal fornyes, utbygges eller arrangeres i Knyken skal kommunen bidra med nye millioner.

Geir 05.04.2013 11:28
Ordføreren sier i ST at han er imponert over økonomistyringa i Knyken og derfor ikke trenger innsyn før enda flere millioner kastes ut utenom budsjett. Men hva er egentlig grunnen til at stadig flere millioner må øses ut? MANGEL PÅ STYRING, vil jeg påstå! Og når kommunen får tilbud om å være med på å investere i isfritt fortau i Tverradkomsten (jfr. Orkdal 2040) finnes ikke tilsvarende sum som OIL forlanger og sannsynligvis også denne gangen. Noen som forstår??

Primæraktiviteter 04.04.2013 10:03
mtp at fotballavdelingen kun består av barnefotball er vel hopp en av primæraktivitetene. "Målet med tilskuddsordningen (Spillemiddler) er å bidra til aktivitet og deltakelse i medlemsbaserte foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom. Det er lagenes primæraktiviteter som skal støttes"

Johan 04.04.2013 00:37
Kringstad refererer til sanne uttalelser i ST. Fra 35 mill til 90 mill i fase 1. Tredobling av den totale prisen som var forespeilet etter tre utbygginger. Tredobling allerede etter fase 1 !!!! Sløseriet rammer ikke bare andre idrettslag men påvirker i tillegg negativt den totale økonomien til kommunen. Ikke til å begripe.

Terje 03.04.2013 22:44
Ufattelig at en ordfører ikke forstår hva som foregår innenfor idretten i sin egen kommune. Ikke rart Knykenprosjektet er totalt uten styring når ordfører og kommune har satt seg selv i en fatal situasjon.

Asbjørn Knudsen 03.04.2013 20:31
Hei Hans. Jeg vil korrigere min kommentar til følgende: Dette var en uklok uttalelse fra Ordføreren. En beklagelse til OIF bør komme nå.

Jonne 03.04.2013 20:10
Lysholm og flertallsgruppen lever i en drømmeverden angående idretten i Orkdal. Sammen med lederne i knykenprosjektet er de hovedansvarlige for dagens idrett og grendestrid som så tydelig lokalsamfunnet preges av. Triste greier.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse