Besøkstall

5 644 denne måneden

5 516 601 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Hastesak: Kommunen går inn med 2,5 mill. ekstra i Knyken

Knyken2_2.jpg

Orkdal kommune går inn med enda 2,5 til 3 millioner skattekroner i Knyken. Nå må kommunen kjøpe Orkdal IL ut av ei ny knipe fordi klubben bygde anlegget uten å ha avtaler med alle grunneierne. Millioninnsprøyting kommer som hastesak i formannskapet 3.april.

Ytterligere noen millioner ruller ut til anlegget i Knyken mens OIF leter etter nok penger til å bygge ny kunstgressbane i Idrettsparken. Der går kommunen inn med 1 million - på visse betingelser.

Rådmannen anbefaler at Orkdal kommune kjøper arealene i Knyken, eller leier dem. Politisk begrunnelse: Bedre folkehelse. Folkehelse er et satsingsområde i planene politikerne har vedtatt.

Den reelle årsaken er framgangsmåten Jorodd Asphjell og Orkdal IL benyttet ved utbygging av anlegget. For andre gang er Orkdal kommune satt i en tvangssituasjon.

Bygde dyrere
1. Først bygde Asphjell & co et mye dyrere anlegg enn forutsatt uten å varsle kommunen som bidragsyter og garantist. Orkdal kommune måtte hastebevilge 2,5 millioner og kausjonere for et lån på over 10 millioner for å unngå at anlegget ble stående halvferdig i 2011.

Manglet avtaler
2. I tillegg har det vist seg at Orkdal IL bygde uten å ha robuste avtaler med grunneierne. 40 års leieavtaler er en forutsetning for å få spillemidler. Uten spillemidler bryter Knyken sammen.

Da sitter i så fall kommunen (kausjonist) og Orkdal sparebank (garantist for et  annet lån med sikkerhet i framtidige spillemidler) med svarteper.

De to sakene over henger sammen, og har ført til nytt behov for millioner fra kommunekassa:

Tvist om sprengt fjell
Orkdal IL valgte å sprenge tre ganger så mye fjell som forutsatt (totalt ca 90 000 kbm i stedet for 25-30 000 kbm). Dermed eksploderte ikke bare fjellet, men også kostnadene.

Mye av dette fjellet lå på eiendommen til Marianne og Edvard Almli. De har krevd betaling for steinen, som Orkdal IL delvis fraktet til andres eiendom. Orkdal IL hevder at avtalen kun var å betale for den steinen klubben fikk solgt.

Tvisten førte til at ekteparet Almli ikke ville inngå ny avtale om utleie av grunn til Orkdal IL. Dette er de mest sentrale grunneierne i Knyken.

Almli skulle sende stevning til retten da Orkdal IL ba Orkdal kommune om hjelp. Ordfører Gunnar H. Lysholm bidro personlig til at grunneierne ventet med å gå til retten.

Kommunen betaler
Nå kommer løsningen: Orkdal kommune tar regninga nok en gang. Det skal skje slik, ifølge rådmannens forslag:

1. Orkdal kommune inngår avtale med alle grunneierne i Knyken om kjøp eller 40 års leie av arealene. Kostnaden er grovt anslått til ca 2,5 millioner kroner.

2. Orkdal kommune betaler ekteparet Almli 300 000 kroner for fjellet Orkdal IL sprengte vekk. Det siste er ment som en forskuttering - altså at Orkdal IL en gang skal betale tilbake de 300 000. 

Risikerer Knyken-kollaps
Både kommunen, fylket og staten har hittil gått inn med millionbeløp - tilsynelatende uvitende om at Orkdal IL kun hadde intensjonsavtaler med grunneierne. Kommunens bidrag har i praksis gått til hoppbakker, og ikke til folkehelsetiltak.

Orkdal IL oppgir nå samlede investeringer (inkludert 30 mill i dugnad) til 90 millioner.

Uten avtaler som sikrer spillemidler, kollapser hele Knyken-prosjektet. Det er det Orkdal kommune for andre gang på to år skal forhindre ved hastebevilgning fra kommunekassen.  

Kommunens direkte investering kommer nå opp i 12 millioner kroner, pluss et nesten like stort kausjonsansvar.

Rådmannen skriver at "situasjonen krever at saken behandles nå", og ikke i forbindelse med neste års budsjett. Årsaken til hastverket er ikke oppgitt i saksframlegget.

Asphjell-prosjekt
I tillegg har Orkdal kommune vedtatt å bevilge 750 000 over tre år for at Orkdal IL skal være vertskap for en dag av Toppidrettsveka i Knyken. Den private arrangøren mener beløpet er for lavt, og viser til at de to andre arrangørkommunene betaler mer.

PS: Ansvarlig for planlegging og utbygging i Knyken, Jorodd Asphjell, er første visepresident i Norges Idrettsforbund og anleggsansvarlig i idrettsstyret. Asphjell har også deltatt i mislykkede forhandlinger med grunneierne.

Ekteparet Almli føler seg overkjørt av Asphjell og mener Orkdal IL har tatt seg til rette på eiendommen deres i Knyken.

 

Publisert 27.03.2013


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Kari Haugen 31.03.2013 20:42
Det som har foregått i knyken er fra Asphjell og Orkdal IL vært selvtekt fra ende til annen.Syns det er synd at det flere ganger har framstått som ekteparet Almli har vært vanskelig og umulig å samarbeide med .... Tenker på alt Orkdal IL har fått både fra dem og de andre grunneierne opp gjennom årene!

Knyken er ute av kontroll 31.03.2013 16:03
Jommen sa jeg smør! Enn at de prektige ledere av Knyken overkjører grunneiere og må ha hjelp fra kommunen enda en gang. Hva blir enden på visa?

Svein T 31.03.2013 12:13
En dag av toppidrettsveka? Hva er så viktig med det når det går på millionsprekker løs. Skattebetalernes penger, mindre penger til like viktige anlegg og idrettsgrener andre steder i kommunen. Grendastriden øker til orkan styrke. Foten må settes ned.

Riktig 30.03.2013 10:09
OIF som har flest aktive barn og unge av samtlige lag og organisasjoner i hele kommunen sliter ned å skaffe penger til kunstgrasbane. Her er det snakk om en manko på 1,5 mill. Hvorfor gir ikke kommunen støtten til OIF ???? Det hadde vært rettferdig og riktig.

Hans Kringstad 30.03.2013 09:10
Jan Ole Sundli har helt rett. Men i Knyken valgte de ledende politikerne våre å IKKE følge vanlige prosedyrer for bruk av offentlige midler. Jorodd Asphjells nettverk og posisjon gjorde nok susen. Stortingsrepresentanten fikk 7 millioner til fri disposisjon "for å komme i gang". Det var selvsagt ren gambling, og det må Lysholm, Bang og co ha skjønt. Prisen betaler vi nå. Samtidig har Orkdal kommune premiert uærlighet.

Eva J 29.03.2013 19:44
Jan O Sundli er inne på mye riktig. Det som er uforståelig med den gedigne knykenfadesen er : hvorfor bygge så stort, prangende og kostbart anlegg i lille Orkdal, så nære Trheim og Granåsen. Utbyggelsen har som kjent ført til mye større krangel og kamp om diverse støtte og midler. Den har også skapt konflikter i vårt politiske miljø. Bank og kommune er satt sjakk matt. Grendestriden er tatt til nye høyder. Er Knykenutbyggelsen i bunn og grunn bra for Orkdalssamfunnet? Skandaløst at kommunen nok en gang må ut med millioner. Det er skattebetalernes penger. Nok er nok.

Terje T 29.03.2013 16:34
Til Per Post. Jeg er redd at dette er glemt til neste valg. Kaoset var et fakum også før siste valg, uten at det endret noe på hvem som sitter på makta i kommunen. Trist, men vi vil ikke nødvendigvis se noe annet resultat fremover. Redd denne kamen er tapt for mange perioder fremover.

Jan Ole Sundli 29.03.2013 08:30
Hei! Mulig dette er selvfølgeligheter, men jeg har noen tanker på hvordan våre skattepenger bør forvaltes. Skal kommunen bruke av våre penger på idrettsanlegg så mener jeg de burde følge denne oppskriften: Avdekke hvilke behov vi ha i kommunen for idrettsanlegg Prioritere disse i forhold til hva man får mest igjen for i form av folkehelse eller andre ting. Kvalitetssikre teknisk løsning ved hjelp av kvalifisert personell, som for eksempel konsulent. Så bør man finne et solid budsjett med fastpris på så mye som mulig, og et overslag/estimat med angitt prosentvis usikkerhet der fastpris ikke er mulig. Man bør også ha en langsiktig plan, slik at vedlikehold og forbedringer er mulig. I Orkdal kommune ser det ut til at det er fritt fram for alle, og at den som roper høyest får det den vil, i stedet for at det ligger en teknisk eller samfunnsøkonomisk vurdering bak. Det er nifst å tenke på at Orkdals eneste stortingsrepresentant er pådriver for dette amatørskapet

Villspor 28.03.2013 17:02
E det mulig. Kommune og bank e på villspor. De skoilla brukt pengan i steden på folkehelse. Nytt folkebasseng e folkehelse 10 ganga vektiar enn Knyken.

Per Post 28.03.2013 13:40
Håper at ikke alt dette er glemt til neste kommunevalg! Kamrat gjengen der må vel gå ann og fjerne. BRUK STEMERETTER ALLE NÅ PÅ NESTE KOMMUNEVALG!!!!

Arne 28.03.2013 11:39
Rundt om i Norge skal man lete lenge etter en kommune med større idrett/fotballstrid. Striden hadde vært et ikketema hvis alle hadde konsentrert seg om sitt uten at det hadde gått på bekostning av andre. Men Knyken, asphjel, Oil og orkla blander seg inn i andres anlegg og gjøremål og da blir resultatet krangel, strid og bråk.

berit gjølmesli 28.03.2013 11:38
Dette er et signal om hvilken atferd som blir akseptert fra høyeste hold i kommunen.Det er i grunnen den samme tankegangen som Orkdalslista står for:regler og demokrati er bare heft for utvikling og framskritt.

Trist som faen 28.03.2013 10:26
Greit det Wåtland sier om at litt støy fra lrbøggen ikke hjelper stort. Men støyen og reaksjonene fører garantert til enda verre og grovere grendestrid. Trist bare trist for lokalsamfunnet vårt.

Jonne 28.03.2013 10:02
Steike ta det hærre e te å grin av. Sjokkerende at Orkdalsbanken og kommunen strekker strikken til de grader. Men de er vel bundet på hender og føtter. Knyken som potensielt markedsføringsvindu for Orkdal er svært overdrevet. Et par store vinterarrangenent pluss et sommertreff a la Aure betyr null og niks i sammenligning mot f eks et folkehelsebad.

Terje 28.03.2013 09:43
Hvordan skal dette ende ? Folkehelse er positivt idrettstilbud til flest mulig ungdom. Folkehelse for voksne er et nytt folkebad. Men kommunen bruker alle idrettspengene på det fatale og eskalerende knykenprosjektet. Og det er innbyggernes skattepenger som brukes. Helt for jævlig.

john olav wåtland 27.03.2013 23:05
litt støy og pepper fra ørbøggen på Orkanger Vels hjemmeside biter ikke på folkevalgte eller gutta boys oppi Knyken.Kalkulert "risiko" det....

Idrettstrid uten sidestykke 27.03.2013 22:18
Her ser vi hovedårsaken til idrettsspliden i bygda. Hva om Orkanger IF skulle jobbet på denne måten ? Utrolig at dette går an. Nå må Orkdal kommune få opp øynene på hva som skjer. Mye viktigere at Oif får bygd ny kunstgrasbane til sine barn og unge. Orkla fk og Oils fremtreden i lokalsamfunnet fremmer en idrettstrid uten sidestykke.

Krokky 27.03.2013 22:18
Vi ska klar å få banen opp å gå før snøen kjæm te høsten, så det e bare å stå på folkens. Vi veit jo all at en kunstgressbane gir bedre folkehelse for flere enn eit par helårs hoppbakker som itj kan brukes døgnet rundt!!! heile året!!

Kjell Ivar Gumdal 27.03.2013 21:50
No har det skjedd igjen ! Hva e d egentlig som skjer ? Æ e gla att æ itj skatte t orkdal lenger !Noen må rydde opp !

Finansiering 27.03.2013 20:17
Foreslår at kommunen er med å spytter i mer Oifs nye kunstgressbane slik at det prosjektet også ferdigstilles. Mangler bare 1, 5 mill. Eneste mulighet for å unngå mer splittelse i bygda.

Frank Røhmesmo 27.03.2013 20:04
Æ bynne å bli lei alt sammen. Ka e de kommun held på me. Æ håpe vi får på plass kunstgressbanen i Parken førri næste vinter. Kjøp andeler!

Tuben 27.03.2013 19:44
Og i idrettsparken mangler d fremdeles1.5 for å realisere kunstgresset........ Men vi vente tålmodig,mens moralen lenger opp ser ut te å vær :"tur fram,og la kommunen ordne opp ættepå".... Ikke rart vi har bygdestrid.... Oppgitt ,enda en gang.

Per Post 27.03.2013 19:32
Ufateligt ikke mer å si om det. Eller kammrateri noe mufens er det!

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse