Besøkstall

5 644 denne måneden

5 516 601 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Ordføreren: Bare en formalitet å bryte Orkdal 2040

Lysholm__Gunnar_3.jpg* Først brukte ordfører Gunnar H. Lysholm 8 millioner offentlige kroner og ansattes tid på å lage planen Orkdal 2040.

* Knapt tre år senere mener ordføreren at det er en "formalitet" å bryte det viktigste prinsippet i planen.

* Som ventet fortsetter Orkdalslista å flytte handel ut av sentrum.

I ST i trsdag forsvarer ordfører Gunnar H. Lysholm at Coop/Jysk bryter reguleringsplanen og Orkdal 2040-planen.

Og enda mer oppsiktsvekkende: Ordføreren er tilhenger av varehandel stikk i strid med planen han selv har vedtatt:

"Det er flere (butikker) i samme kategori på andre siden av veien, og dette er jo uansett en midlertidig plassering for Jysk, etter hva jeg har forstått. Salg av større ting er jo tillatt og Jysk selger jo alt fra håndklær til møbler", sier ordføreren som mener møbler er tillatt. 

Men: Varehandel som den Jysk står for er ikke tillatt på Bårdshaug Vest, ifølge politiske vedtak ordføreren selv har fattet.

Europris
Den eneste etableringen i "samme kategori" (ordførerens argumentasjon) er Europris. Orkdalslista og Venstre sa ja til Europris for ti år siden - også det klart i strid med en nylig vedtatt kommuneplan.

Et helt sentralt poeng med Orkdal 2040 var å stoppe denne typen spredning av handel utenfor den røde streken via dispensasjoner. Målet er å skape et kompakt og attraktivt sentrum med mindre bilbruk. 

Den største risikoen med å si ja til Jysk er at andre følger etter, fordi kommunen ikke kan forskjellsbehandle senere søkere. Denne smittefaren har ordføreren og Orkdalslista aldri brydd seg om.

Comfort
Da Orkdal 2040 var i startfasen, sa Orkdalslista og Sp ja til baderomsbutikken Comfort på Grønøra industriområde. Etterpå har ordføreren uttalt i ST at dette ikke var så bra. Unnskyldning:  Man visste ikke helt hva slags butikk Comfort var (!)

Lysholm har også uttalt seg i retning av at Europris-vedtaket var uheldig. Nå bruker ordføreren Eurpris som argument for videre spredning.

Orkdal 2040 ble en fiasko fordi ledende politikere ikke er interessert i å styre stedsutviklinga. Initiativet til 2040-prosjektet kom fra rådmannen og fylkesmannen, ikke fra ordføreren eller andre politikere. De fikk det tredd ned over hodet, men spilte med.

Orkdal 2040 kostet 8 millioner kroner. Ansatte i Orkdal kommune - og frivillige - brukte kolossalt med tid på å sikre en troverdig prosess og plan.

Folkemøter
Alt fra leketøyet SIM Orkdal til folkemøter ble tatt i bruk for å skape engasjement. På folkemøtene ble folk møtt med både feilinformasjon fra ordføreren (kan konkretiseres), tullprat og total politisk taushet.

I ST i dag sier ordføreren at "det er for komplisert å lage et regelverk når det finnes så mye forskjellig i en og samme butikk."

Men - det er nettopp et slikt regelverk ordfører Gunnar H. Lysholm har vedtatt.

Følgende er lov på Bårdshaug Vest, ifølge Orkdal kommunestyre:

* "Lettere industri og forretningsvirksomhet med tilhørende anlegg."

Følgende KAN i tillegg aksepteres:

* Plasskrevende varer som motorkjøretøy, trelast og byggevarer.

Følgende har Lysholm og kollegene hans presisert IKKE skal etableres på områder som Bårdshaug Vest og Grønøra:

* Detaljhandel med mye besøk som dagligvarer, klær, blomster, servering, overnatting mm.

Regelverket blir nå rasert. Det er trolig klart for et nytt handelssentrum på Bårdshaug Vest.

Den "midlertidige" Jysk-etableringen til 1.januar 2015 blir etter alle solemerker erstattet av en permanent etablering. Coop-ledelsen har allerede varslet at Jysk er ønsket i et nytt bygg ved Europris.

Sentrum taper igjen. Det kan det hende OTI gjør også snart.

Hans Kringstad

Jysk_1.jpg

 

Publisert 26.03.2013


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

utfløtter 26.03.2013 22:40
Ordfører Lysholm har jo som kjent vært medlem i FrP,og kamuflerer seg bak noe som heter Orkdalslista.Derfor bør ingen bli overrasket over at noe som ble vedtatt i fjor, ikke gjelder for dette året.

Geir Andersen 26.03.2013 21:06
Ad spredning av sentrumsfunksjoner Han sa det nok meget treffende han som for første gang kom til Orkanger på besøk til meg for noen år siden: "Jeg kjørte gjennom rundkjøring etter rundkjøring etter rundkjøring, men kom aldri fram til sentrum. Pussig sted dette!" Han hadde nok dessverre oppfattet riktig og fikk litt lang hake da jeg holdt en kortversjon om spredningspolitikk.

Jan 26.03.2013 18:07
Entreprenørene i Orkdal har jobbet stort sett i nabokommunene de siste årene. Byggestoppen var en fadese der Bårdshaug Herregård fikk unntak av byggestoppen. Det sier alt om orkdalslisten.

Johan 26.03.2013 13:00
Skandaløse uttalelser fra lederpartiet. En hån mot Orkdal 2040. Udemokratisk. Skjønner hvorfor Orkdal kommune har bortimot null tilflytting.

Marit Mjøen 26.03.2013 10:59
Som medlem i hovedutvalg forvaltning føler jeg at ordførerens uttalelse i dagens lokalavis ST som temmelig arrogant. Jeg representerer Arbeiderpartiet, og skal vi følge ordføreens argumentasjon blir alle møter i råd og utvalg samt kommunestyrets behandlinger bare formaliteter og ikke en del av demokratiet med lovpålagte spilleregler. Jeg representerer mindretallet - og bare en formalitet.

Trist og unødvendig sentrumsutvikling 26.03.2013 09:15
Orkdalslisten er destruktiv for alt som har med et riktig og samlet sentrum å gjøre. Får ikke bedre beviser enn partiets vedtak og lederens uttalelser. At velgere er med på denne raseringen av sentrum er ikke til å forstå. Spredningen av handel og andre viktige funksjoner fører til et ikkesentrum og stor økning av biltrafikk. Det blir også mindre attraktivt å etablere seg i Orkdal av samme årsakene.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse