Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Jysk annonserer flytting ut av sentrum: Har ikke søkt

Jysk.jpg

Torsdag annonserte interiørbutikken Jysk i ST at de flytter til Beitøra (Bårdshaug vest) 25.mars. Orkdal kommune er klar på at dette vil være i strid med kommunedelplanen. Coop Orkla Møre, som eier det aktuelle bygget, har ikke søkt om dispensasjon.

Politisk behandling av en eventuell søknad er ikke mulig før 25.mars. Hovedutvalg forvaltning, der en slik sak vil starte, har sitt neste møte 17.april.

Saken ble kjent for kommunen da Jysk søkte om å få sette opp skiltet sitt på det tidligere Bygg og Bo-huset i den såkalte bilgata.

Coops bygg
Jysk leier i dag på Amfi (delvis eid av Coop), og vil flytte til gamle Bygg og Bo (eid av Coop). Ifølge en orientering til kommunen er det snakk om midlertidig flytting til 1.januar 2015 på grunn av utbygginga ved Amfi.

Men Jysk har uttalt at Amfi ikke egner seg pga upraktisk lager og lokaler i andre etasje. Coop-sjef Arild Sørlien har i tillegg sagt til ST at Jysk er en aktuell leietaker i et mulig nytt bygg på Bårdshaug vest (nær Europris). Også det vil være i strid med kommunedelplanen.

Orkdal kommune viser til reguleringsplan og kommunedelplan (Orkdal 2040) for områdene. De er avsatt til:

* "Lettere industri og forretningsvirksomhet med tilhørende anlegg."

Blant annet følgende KAN i tillegg aksepteres utenfor den røde sentrumstreken:

* Plasskrevende varer som motorkjøretøy, trelast og byggevarer.

Planen presiserer hva som IKKE skal etableres på områder som Bårdshaug Vest og Grønøra:

* Eksempelvis detaljhandel med mye besøk som dagligvarer, klær, blomster, servering, overnatting mm.

På bakrommet?
Innsendere på Facebook og orkangervel.no har spurt om Coop/Jysk har fått viljen sin på bakrommet - uten politisk behandling. Annonsen i ST torsdag kan jo tyde på det, men bare politikere har myndighet til å gi dispensasjon.

En dispensasjon i dette tilfellet vil ha stor prinsipiell betydning; den kan gi smitteeffekt og undergrave selve intensjonen om å samle all handel med mye besøk innenfor den røde streken.

Lokaler står for øvrig tomme i Lidl-bygget innenfor streken.

Hans Kringstad

 

Publisert 17.03.2013


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse