Besøkstall

315 denne måneden

56 721 076 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Politisk uenighet om byggehøyde på Bårdshaug

Bhaug2_1.jpg

Skal et nytt bolighus bak Shell (Løypstrengen) være maks 5 meter eller maks 8,5 meter høyt? Spørsmålet splitter politikerne, også internt i de største partiene. På den ene sida står kravet om fortetting i sentrum - på den andre sida naboenes protester. Dilemmaet melder seg også på andre tomter.

Skissen over viser tomta med skyggeberegninger. Hell Bil helt til høyre.

Høyere hus betyr bedre utnyttelse av arealene: Flere leiligheter per mål, og lavere byggekostnader per leilighet. Det siste bidrar til mer boligbygging.

Orkdal kommune har vedtatt et tettere sentrum i planverket sitt (Orkdal 2040). Det er i tråd med nasjonal politikk for å verne dyrkamark og få flere boliger nær kollektivtilbud.

Men så  kommer virkeligheten med naboenes protester.

Antall leiligheter
I Løypstrengen skulle VIBO bygge et hus på Jomar Lies eiendom med seks leiligheter. Etter diverse runder og politiske forslag endte det med et vedtak om reduserte byggehøyder mm. som ifølge VIBO bare gir tre leiligheter på tomta.

Fylkesmannen grep inn og satte vedtaket i Orkdal kommunestyre til side. Det skjer sjelden.

Onsdag kom saken tilbake til politisk behandling. Den startet i hovedutvalg forvaltning, og endte med 6 stemmer for maks 8,5 meter byggehøyde, og 4 stemmer for maks 5 meter byggehøyde.

Men også mindretallet krever minimum fire leiligheter selv om høyden blir lavere. Etter forslag fra Torstein Larsen vedtok kommunestyret i juni maksimum fire leiligheter.

Stemmene 6-4 fordelte seg slik sist onsdag:

* Flertallet (8,5 meter) etter forslag fra Marie Richter (H):
Ap (2), Orkdalslista (2), V (1), H (1).

* Mindretallet (rådmannens forslag - 5 meter):
Ap (2), Orkdalslista (1), Sp (1).

Både i Ap og Orkdalslista er meningene altså delte.

Inhabil
Normalt skal 11 stemme i hovedutvalg forvaltning. Men Orkdalslista har plassert et medlem i utvalget for plan- og byggesaker som selv driver innen eiendomsutvikling: Per Kirkaune var inhabil, og risikerer å bli det rett som det er.

Kommunestyret avgjør til slutt saken i Løypstrengen.

Orkanger Vel skrev mer detaljert om saken etter fylkesmannens itlsidesettelse av vedtaket i januar. Les her.

Flere protester
Byggehøyder blir tema mange steder - blant annet på Rømme Øvre og i ST-kvartalet, der ST vurderer å bygge leiligheter på toppen av ST-gården.

I Orkanger sentrum har det allerede vært iltre protester fordi elektrobutikken ved Hjørnegården bygde en etasje med saltak oppå det flate taket på et lavt hus. ST vurderer å søke om å bygge to etasjer oppå et bygg som fra før har to etasjer.

 

Publisert 17.03.2013


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Latterlig 17.03.2013 10:55
Ja ja på denne ubestemmelige måten fortsetter i sneglefart boligbyggingen på Orkanger. Ikke rart kommunen og sentrum har minimal tilflytting. Dette skal liksom være en kommune i vekst. Latterlig!!!!

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse