Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Vil sikre åtte verdifulle Orkanger-bygninger

Middelskolen1.jpg

Ildsjelene i Orkanger Historie har tatt kontakt med Orkdal kommune for å sikre historiske hus og klynger av bygninger på gamle Orkanger. Kommunen har  bedt gruppen foreslå en prioritering. Åtte bygninger står nå på ei foreløpig liste, deriblant Middelskolen (bildet). Se de andre nedenfor.

Bakgrunnen for henvendelsen er blant annet:

* Hindre forfall ved hus av kulturhistorisk verdi, og sørge for at de blir brukt.

* Hjelpe eierne med  å bevare opprinnelig stil eller tilbakeføre husene i størst mulig grad til opprinnelig stil.

* Sikre det unike trehusmiljøet på Nerøra.

Om det siste:
Fylkesantikvaren sammenligner bebyggelsen på Nerøra med Bakklandet i Trondheim - et stort og sammenhengende trehusmiljø med mange bygninger som er mer enn 200 år gamle.

Men i motsetning til Bakklandet får Nerøra liten oppmerksomhet fra det offentlige, selv om Orkdal 2040 gjorde et forsøk med en byggeskikkveileder. Det har blant annet ført til innskjerpet forbud mot å rive gamle uthus, noe som er kontroversielt.

Deler av bebyggelsen på Nerøra er eldre enn enkelte av de husene som inngår i det verdenskjente miljøet på Røros. Også Småbylista har forsøkt å sette Nerøra-historien på dagsorden, både for å sikre vern og for å markedsføre Orkdal kommune.

Orkanger Historie
Gruppen Orkanger Historie dokumenterer Orkanger-historien på frivillig basis, og har samlet mye informasjon om de enkelte husene. De foreslår at et prosjekt i regi av Orkdal kommune prioriterer disse åtte bygningene:

Middelskolen (bildet over), også kalt Riangården i Dordigata. Huset er fra 1835 og var Orkangers første skole. Det har også fungert som vertshus, og har en viktig historie. Har stått tomt i nesten 20 år. Forfalt.

De sju andre - ikke prioritert rekkefølge:

Hovg__rd.jpg

Hov gård. Praktbygg på en eiendom med lang historie. Har vært klostergård, fogdgård og er nå i privat eie. Viktige årstall i Hov-historien: 1520, 1770 og 1832.

Orkdalsvn21_1.JPG

Orkdalsveien 21. Omtalt av Orkanger Historie som Ole A. Hoffs hus - smed. Bygd i 1773, og er svært godt vedlikeholdt.

Richterg__rden_1.JPG

Richtergården. Har vært "doktorgård". Ligger på hjørnet Orkdalsveien/Njardargata, nabobygget til Ole A. Hoffs hus (over).

Damphuset2.jpg

Dampmaskinhuset ved Strandheim. Var kraftsentralen ved historisk viktige Strandheim Brug. Eneste bygning som står igjen etter Thams´industrielle virksomhet på Orkanger. Bygd i 1867/68. I privat eie. Rehabilitert, regulert til museumsformål. Diskusjon om å tillate leiligheter i andre etasje.

Strandheim_2.jpg

Strandheim-villaen (bilde fra oppussing for noen år siden). Dette var Thams´ residens. Praktbygg som eier Salvesen & Thams har sørget for å ta vare på. Oppført ca 1870.

Norpark2_1_1.jpg

Dahlgården (til venstre på bildet). Har vært handelssted, skyssgård og legegård, blant mye annet. Ligger i Orkdalsveien ved Norpark.

Solbu2_1.jpg

Solbugården. Har også vært skysstasjon, vertshus og doktorgård. Oppført for ca. 150 år siden. Rehabilitert de siste årene, og har nå kun leiligheter.

PS:
Solbugården, Dahlgården, Richtergården og Hov ligger sør for det som tradisjonelt omtales som Nerøra, men navnet er brukt her fordi de inngår i et omfattende trehusmiljø med tyngdepunkt på Nerøra. Her har det vært næringsvirksomhet i husene i hvert fall siden midten av 1600-tallet. Ei kro er nevnt med årstall 1685.

Orkanger Historie ser også for seg at man kan velge ut klynger av verdifulle hus i Fjordgata, Kåresgata og Orkdalsveien.

Orkdal kommune ga ut et kart over "bevaringsverdige bygninger" rundt 1980.

 

Publisert 11.03.2013


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

berit gjølmesli 11.03.2013 22:47
Oi,for et flott initiativ!Når,ikke hvis,dette blir en realitet kunne turister og andre interesserte blitt gjort oppmerksom på disse perlene gjennom en aktiv og tilstedeværende turistinformasjon.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse