Besøkstall

70 068 denne måneden

35 957 104 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Statutter for Orkanger Vels Trivselspris

sist endret på årsmøtet 5.mars 2015

Prisen ble opprettet i 2003 i forbindelse med 75-årsjubileet og deles ut annethvert år (partallsår). Statuttene endret på årsmøtet 5.mars 2015.

Formålet med prisen:

Orkanger Vels vedtekter punkt 1 lyder slik: Orkanger Vel har som formål å arbeide for forskjønnelse av Orkanger og for øvrig støtte og stimulere tiltak som øker trivselen i Orkanger Vels nedslagsfelt.

Hvem kan få prisen:

Prisen kan tildeles velforeningene, gater, veikryss, parker, nabolag, private personer, næringsliv, frivillige lag og organisasjoner.

Prisen består av:

En plakett, blomster og en gave til en verdi av inntil 5000 kroner.

Utdelingen skjer:

Under Orkanger Aktivums arrangement i juni, eller før St. Hans i paviljongen.

Nomineringen til prisen:

Prisen skal kunngjøres i mai. Orkangers befolkning oppfordres til å komme med forslag på kandidater. Forslagene sendes styret.

Juryen består av:

Styret i Orkanger Vel.

 

Publisert 07.03.2013


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse