Besøkstall

315 denne måneden

56 721 076 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Fylket: Krever mange boliger i nytt Orkanger sentrum

Fra_Hovsbakkvn.jpgFylket krever at Orkdal bygger tett og bymessig med mange  boliger på Rømme Øvre, som skal være det nye sentrum.
En tidligere kartlegging viser at det er god plass til ca 300 boliger. Solem arkitektur legger opp til 200-250 i arbeidet med reguleringsplan.

Sør-Trøndelag fylkeskommune har avgitt et innspill til planskissen fra Solem arkitektur. Dette er de viktigste poengene fra fylket:

* Området er sentralt og ligger nær kollektivtilbud. Det må derfor ha høy utnyttelse (tett og mange etasjer for å få  inn mye folk). Fylket kan komme til å protestere hvis arealutnyttelsen blir unormalt lav.

* I hvert fall deler av området må få en bymessig bebyggelse fordi det kan utvikle Orkanger sentrum.

* Kommunen må ta hensyn til overordnede planer, blant annet kommunens egen 2040-plan. Den skal redusere utslipp og legge opp til mer gang- og sykkeltrafikk.

* Fylket forutsetter at Orkdal tar en grundig diskusjon om utvikling av området.

Orkanger Vel bekymret for gata:
Orkanger Velforening har også kommet med et innspill. Velforeninga er opptatt av at man bygger ut slik at handlegata styrkes, og ikke svekkes.

Dilemmaet som opptar Orkanger Vel:

Vil den planlagte utbygginga gi Orkanger et mer kompakt sentrum - slik målet er?

Eller vil Rømme Øvre-utbygginga tvert imot ødelegge det vi har igjen av et naturlig sentrum: Spre sentrumsfunksjoner langs en enda lengre tarm av Orkdalsveien?

Styret fattet følgende vedtak 25.februar:

"Orkanger Vel vil understreke betydningen av at en utbygging på Rømme Øvre må innrettes slik at den skaper et mer kompakt sentrum og styrker den eksisterende handlegata. Man må unngå å spre handelen ytterligere ved å strekke den ut langs Orkdalsveien. Det vil øke bilbruken og svekke Orkangers identitet som sentrum.

Solem Arkitektur må beskrive hvilke grep man vil ta for å stimulere handlegata og gi sentrum et mer kompakt preg.

Orkanger Vel mener dette prosjektet har så stor betydning for lokalsamfunnet at et folkemøte er nødvendig. Direkte informasjon med anledning til å stille spørsmål må til for å gi publikum innsikt i alternativer, kunnskap om konsekvensene av forskjellige valg – og dermed en reell mulighet til medvirkning."

Folkemøte:
Solem Arkitektur avviste en forespørsel om folkemøte for fristen for innspill 25.februar. Orkdal varsler nå et senere folkemøte.

Da kan fagfolk blant annet:
* Antyde konsekvenser av forskjellige valg,.
* Svare på om de mener det er realistisk å skape et levende sentrum på Rømme Øvre, slik politikerne har forutsatt.
* Politikerne kan si hva de selv tror er følgene av egne valg, og hvordan de vil sikre handlegata, hvis de i det hele tatt ønsker å bevare gata.

Det er enkelt sagt mulig å se for seg tre veier for Rømme Øvre. Alle har store svakheter:

1. Sentrumsbygging - uten realisme:
Hele kvartaler med næring i første etasje må til for å skape den bykjernen Orkdal mangler. Dette har vært et mål, men er neppe realistisk lenger. Tida har løpt fra sentrum. Kjøpesentrene eser ut, og prisene på Rømme blir høye med krav om p-kjellere. Finnes det marked for butikker her? Vil utbyggere i det hele tatt bygge med risiko for tomme førsteetasjer uten leieinntekt?

2. Mellomløsning - med fare å svekke hele sentrum:
Dette ser ut å være det mest aktuelle valget nå: Næring bare i en tarm nær Orkdalsveien. Resultat: Et enda mer forstrekt og bilbasert butiikk-/kafeområde. Politikerne har - ironisk nok - redusert kravet til næringsarealer i sentrum etter sentrumsplanen Orkdal 2040.

3. Ren boligbygging - aldri noen bykjerne:
Bit hodet av skammen. Glem ideen om å gjøre indrefileten til sentrumskjerne. Dropp tanken på butikker og kaffer på Rømme. Fyll opp med boliger også på bakkeplan. Få inn mest mulig folk i håp om at det vil styrke den eksisterende handlegata.

Nummer 3 kan bli resultatet også av variant 2 dersom næringslokaler blir stående tomme. Da kommer presset om å gjøre om til bolig. En omregulering til bolig blir aldri reversert igjen. Bordet fanger.

Utbyggere vil ønske variant 3. Rene boligblokker gir økt lønnsmomhet. Orkanger får da ingen bykjerne, men blir et fragmentert sted med tre tyngdepunkt der folk kjører bil mellom handlegata, Bårdshaug/Amfi og OTI. Boligblokker fyller det naturlige sentrum.

Det er i så fall prisen for at daværende ordfører Kåre Gjønnes og medspillerne hans for drøyt 30 år siden presset gjennom kjøpesenter på OTI i stedet for på Sæther-eiendommen, der planene lå klare.

Hans Kringstad

Solem arkitekturs visjon for Rømme:

FraSkogveien.jpg

 

Publisert 02.03.2013


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Oppgitt realist 02.03.2013 19:54
Glem hele greia. Et skikkelig samlet sentrum for fremtiden er ødelagt av elendig politisk sentrumsutvikling lagt i føringen av maktpersoner uten forhold til Orkanger. For å spare penger er det lurest å bygge full hele Sæther Røhme med kun leiligheter. Det finnes ingen realisme å tro på handel , næring og butikker i første etasje som det så fint heter. Toget har gått for lenge siden. Uansett hva som prøves på Sæther Røhme så vil området før eller siden bestå kun av boliger/leiligheter.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse