Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Debatt om Orkanger-trafikk og Rømme Øvre

sentrum6.jpg

Ap vil løse trafikkproblemene på Orkanger nå. De borgerlige vil vente til arbeidet med ny kommuneplan og reguleringsplan for Rømme Øvre.
For øvrig: Det blir ikke noe folkemøte om Rømme Øvre (det nye sentrum) før fristen for innspill går ut mandag. Ordføreren varslet slikt folkemøte i formannskapet.

Trafikken først:
Diskusjonen om å løse trafikkproblemer endte i partipolitisk uenighet i hovedutvalg for teknikk.

Rådmannen ville se på saken i forbindelse med ny arealdel til kommuneplanen.

Kari Garberg (V) foreslo å forsere, og legge saken inn også i det pågående arbeidet med reguleringsplan for Rømme Øvre (den såkalte indrefileten).

Oddvar Kjøren (Ap) foreslo å starte nå, men tapte for Venstres forslag med Aps to mot de andre fem stemmene.

Det var for øvrig Venstre (Vibeke Ulvin) som først satte saken på dagsorden gjennom en interpellasjon i kommunestyret i september. Kommunestyret sendte saken til hovedutvalg for teknikk for å la den starte der.

Oddvar Kjøren begrunnet forslaget sitt om øyeblikkelig oppfølging slik, ifølge møteprotokollen:

"Mange av utfordringene saken refererer til kjenner vi i dag. Noen utfordringer står rett foran oss f. eks parkering for busspassasjerer og mulig ny bussoppstillingsplass. Biltrafikken vil fortsette å øke. Kommuneplanen 2040 for sentrumsområdene ligger til grunn. Veier og gater vet vi hvor er i dag, og vi vet i stor grad hvor nye veier/gater kommer. Hovedutvalg Teknikk mener derfor arbeidet med å vurdere løsninger for trafikkavvikling på Orkanger bør starte omgående,"

Aktuelle tema er:
* Mulig behov for mer parkering for kunder og besøkende når Orkanger vokser.

* Behov for mer parkering for busspendlere flere steder.

* Behov for annen oppstillingsplass for buss (ikke bruke sentrumstomt rett ved "indrefileten")

* Eventuelt p-hus ved bussterminalen.

* Trafikkløsninger på Orkanger generelt. Mange gater har kjøremønster som ikke er tilpasset nye behov, feks enveiskjøringer som leder unødig mye trafikk gjennom boliggater.

Rømme Øvre:
Solem Arkitektur har startet reguleringsarbeid i det nye sentrum etter å ha vunnet konkurransen. Løsningen her kan avgjøre hvordan Orkanger og sentrum blir i framtida: Mer samlet - eller enda mer spredt?

Les om prosjektet i denne artikkelen.

25.januar kunngjorde Orkdal kommune og Solem Arkitektur at arbeidet starter. Folk ble invitert til å komme med innspill til  oppstart - med utgangspunkt i visjonen "Småbyhagen". Frist for innspill: 25.februar.

Berit Solem tok opp spørsmålet om folkemøte for å informere om planen før fristen. I formannskapet 6.februar støttet ordfører Gunnar H. Lysholm forslaget, og skulle ta det videre.

Men: Det blir ikke noe møte.

Nå varsler Orkdal kommune at man i stedet kan arrangere et åpent møte senere i prosessen.

Her er en av Solem Arkitekturs ideskisser for framtidas sentrum, sett fra Skogveien i Hovsbakkan:

FraSkogveien.jpg 

 

Publisert 21.02.2013


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Terje 22.02.2013 08:56
Typisk flertallsgruppen. Minst mulig involvering av folket. De få forslagene som kom i og rundt Orkdal 2040 har aldri blitt hensyntatt.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse