Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Follo: Kondemnabelt bygg koster kommunen 16 millioner

Follo3.jpg

Sør-Trøndelag fylke ville rive F-bygget (gymbygget) på Follo. Flertallet i Orkdal kommune kjøpte i stedet bygget for 10 millioner kroner for å pusse det opp. Nå har byggebudsjettet sprukket igjen. Pengegaloppet fortsetter. Samlet pris så langt: 15,8 millioner.

Fylket ville ikke ha elever i bygget mer. Men flertallet i Orkdal kommune har bestemt at flyktningene i voksenopplæringa skal inn sammen med Orkdalstorget.

* Oppussinga skulle koste 3 750 000 kroner.

* I fjor ble det bevilget 1,2 millioner ekstra - blant annet fra flyktningfondet. Pengene gikk til gang- og sykkelveg, inventar mm. Dermed var kostnaden 4 950 000 kroner.

* Nå viser det seg at heller ikke det holder. Rådmannen ber politikerne justere opp budsjettet til 5 800 000 kroner.

Årsaken er:
- behov for bedre brannalarmanlegg.
- det må skiftes flere innerdører enn antatt.
- det er avdekt behov for bedre branntetting etter riving (omtalt som "tidligere forsømmelser" i rådmannens saksframlegg).
- mer av gulvet må utbedres enn antatt.
- utgifter ved tilknytning til fjernvarme.

Slapp egne energikrav
Orkdal kommune har allerede fritatt seg selv fra krav om etterisolering, fordi det vil bli for dyrt. Kommunen skal fyre for kråka, stikk i strid med egne miljømål - riktignok med fjernvarme.

Dessuten har det vist seg at kommunen kjøpte ei tomt som var langt mindre enn de ti målene som kostet ti millioner.

Politikk
Kjøpet var utelukkende politisk motivert. Det politiske flertallet ville heller beholde et gammeldags skoleanlegg på Follo enn å utrede moderne skole knyttet til næringsliv og idrettsanlegg på Orkanger.

Geografi gikk foran langsiktige samfunnshensyn. Utad framstilte ordføreren det som om fylket var det store hinderet mot flytting av skolen og bygging av ny.

Men fylkeskommunen skriver som forklaring i skolebruksplanen - et offisielt dokument: Kommunen ville ikke sette av alternativ tomt.

Asplan Viak beregnet for øvrig at Follo gir større utslipp av klimagasser enn en skole på Orkanger.

Fylket vurderte å flytte tilbud ut av Follo. Ved å kjøpe gymbygget, bidro kommunen med penger til oppussing av den fylkeskommunale skolen.

Trangest i Sør-Trøndelag
Etter moderniseringa er Orkdal vidaregåande skole fortsatt den trangeste i fylket. Kostnadsoverskridelser gjør at skolen fortsatt ikke er satt i stand slik det var planlagt.

Flertallet i Orkdal kommune har argumentert med at kjøpet på sikt kan være gunstig, fordi man om noen år kan rive bygget man nå pusser opp for mange millioner, omregulere til boligformål, og selge tomta - kanskje med fortjeneste (men kanskje med tap).

Men: Kjøpesum/ombygging mm har nå nådd 16 millioner kroner.

Noe av kostnadene vil kommunen dekke inn via spart husleie der voksnopplæringa og Orkdalstorget holder til.

Nå strever kommunen med å gjøre bygget brukbart uten at det blir altfor kostbart. Rådmannen understreker at det fortsatt er satt av lite penger til uforutsette utgifter - som det allerede har vært en del av.

Man vurderer nå å ta av legatpenger samt å bruke egne ansatte i stedet for å leie folk til arbeidet.

Hans Kringstad


 

Publisert 12.02.2013


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Skandaleprosjektet eskalerer. 12.02.2013 09:18
Skandalen rundt kjøpet er en ting. Værre blir det for våre nye landsmenn som får store problemer når voksenopplæringa flyttes dit fra sentrum. Vekk fra sentrale funksjoner, problemer med kollektiv transport , problemer i det praktiske liv da barn skal leveres og hentes i barnehager nær sentrum og et fåtall ikke har bil. Upraktisk og uvettig av kommunen nok en gang. Hjelper lite med logistikkpriser når infrastrukturutviklingen fallerer.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse