Besøkstall

70 068 denne måneden

35 957 104 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Idrettsparken er truet på flere fronter

Idrettsparken_008_2.jpgSamarbeidet innen idretten i Orkdal knaker i sammenføyningene.  Kampen om kommunal støtte, spillemidler, dugnadshender og barn tilspisser seg. Det handler om hvordan penger og aktivitet skal fordeles mellom Idrettsparken, Follo, Orkdalsbanken stadion og Knyken. Idrettsparken er truet på flere fronter.

OIFs store utfordring er å sikre utvikling i stedet for nedbygging i Idrettsparken og Orklahallen. 

OIF er den største brukeren av parken og hallen. Folk på Orkanger har reist store deler av anlegget på dugnad, og også drevet det i lange perioder. Orkdal kommune er eier.

Parken er pekt ut som sentralanlegg for sommer- og hallidrett. Den er et erklært satsingsområde fra Orkdal kommunes side.

Men lite skjer. Den kommunale kverna har malt i årevis uten at det er reist så mye som et lagerbygg. Bygget skulle stå ferdig seinest i 2006, ifølge kommunestyret. Spaden er ikke satt i jorda.

Idrettsparken_004_3.jpgDiskusjonen om riving av fjøset (bildet) og bygging av nytt dusj- og garderobebygg (eventuelt kombinert med tribune) har pågått i årevis uten resultat.

Orkdal kommunestyre har vedtatt at Gammelhallen skal rives og erstattes av en ny bane 3 - uten resultat.

Samtidig har Orkdal IL jobbet godt med egne prosjekter. Resultatet kan bli at aktivitet flyttes fra Idrettsparken til Follo og Orkdalsbanken stadion.

OIF og Orkdal IL har samarbeidet i mange år. Orkdal kommune har bidratt til dette ved å forsøke å likebehandle OIF (Idrettsparken - sommer) og OIL (Knyken - vinter). Nå knaker det i sammenføyningene. Her er noen konfliktpunkter:

* Hall: De stadige framstøtene for å bygge Idrettshall på Follo. Hall på Follo vil bety at Orklahallen blir redusert fra tre til to baner. Idretten i kommunen har stått samlet om Orklahallen helt til OIL-leder Magne Fossbakk før jul gikk ut og ville utrede Follo-hall.

* Orkla FK: Er en samarbeidsklubb mellom OIF og Orkdal IL. Det har nå kommet flere utspill i retning av å flytte aktivitet fra Idrettsparken til Orkdalsbanken stadion. Damelaget spiller på Fannremsmoen, herre/junior på Orkanger. Avtalen om dette er nå forsøkt endret for å få halvparten av herre- og juniorkampene ut av parken.

nedre.jpg* Orklas tredjelag ber om å få kalle seg Orkdal IL og spille på Orkdalsbanken stadion. Dette er i strid med avtalen om felles lag for seniorfotball. Det hører med til historien at Orkla FK eier kunstgressbanen i Idrettsparken og har klubbhus på Nedre Rømme (bildet).

* Det pågår en diskusjon mellom OIF og Orkdal om barn i Evjen skolekrets og hvor de skal spille fotball. Flere barn i en klubb  betyr større aktivitet, mer treningsavgift og flere dugnadshender.

* Orkdal kommune har overtatt ansvaret for veien opp til Knyken skisenter. Kommunen nekter å overta ansvaret for veien opp til Ulvåsen. OIF får i stedet et kommunalt tilskudd. Det er på under halvparten av det kommunen mener det koster å vedlikeholde veien.

* Orkdal kommune ga lenge klubbene samme tilskudd for å drive henholdsvis Idrettsparken (OIF) og Knyken (OIL). Nå får Knyken mye mer enn før. OIF har bedt om samme betingelser som OIL. Dette er ikke avgjort.

* OIL fikk nylig 150 000 kroner av kommunen for å prosjektere en storstilt utbygging av Knyken. OIF har nå søkt om 150 000 for å prosjektere bane 3 og klatrehall i Orklahallen. Ordfører Gunnar Lysholm mener dette ikke er OIFs sak (ST fredag). Søknaden er imidlertid klarert med Orklahallen BA. Saken  kommer opp i kulturutvalget 28.januar.

* Bane 3 er vedtatt bygd, men ikke tidfestet. I ST fredag sidestiller Gunnar Lysholm bane 3 og de nye gigantplanene i Knyken. Knyken er imidlertid aldri politisk behandlet - annet enn gjennom bevilgningen på 150 000 til prosjektering. OIF frykter at også dette kjempeprosjektet vil trenere bane 3 ytterligere.

I saksframlegget om Knyken (150 000) får Orkdal IL - med god grunn - ros for godt arbeid med idrettsanlegg, og spesielt med Orkdalsbanken stadion.

Men Orkdalsbanken stadion er ikke fullfinansiert. Orkdal kommune sitter i dag med et garantiansvar for lån på inntil 3 850 000 kroner - for et anlegg som Orkdal IL eier. 2,5 til 2,8 millioner kroner vil komme i form av spillemidler. Resten må skaffes på annen måte.

 

 

Publisert 11.01.2009


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse