Besøkstall

315 denne måneden

56 721 076 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Amfi får klarsignal: P-hus for 441 biler

Amfi_1.jpg

Da er alt klart for at Orkdal får sitt første, store parkeringshus. Amfi hra fått godkjent byggestart for et bygg i tre etasjer med plass til hele 441 biler. Totalt areal blir ca 10 000 kvm.

Parkeringshuset ligger bakerst til høyre på tegninga over. Taket blir identisk med dagens parkeringsplass ved rådhuset og Bårdshaug Herregård.

Over taket skal det gå en tursti som binder sammen Orkdalsveien og turvegnettet langs Orkla.

Amfi har nå fått tillatelse til å sette i gang av administrasjonen i Orkdal kommune. Det skjer etter en lang prosess med blant av hensyn til naboer og vegføring.

Kommunen stiller noen mindre betingelser før det ferdige bygget kan tas i bruk. Eiendomsgrensa mellom utbygger og Orkdal kommune vil skjære gjennom bygget. Men  Amfi og kommunen har felles behov for parkeringsplasser, og det er inngått avtaler om dette.

Av saksbehandlinga framgår det blant annet at:

* Bygget blir i tre plasn; 8000 kvm pluss tak (dagens p-plass).

* Det skal graves ut ca 35 000 kbm masse (nesten halvparten av Knyken, som en sammenligning).

* Massen skal brukes til å fylle opp i terrenget og forskjønne omgivelsene.

* Bygget får heis.

* Det blir utstyr med en stor, lysende "P" i blått.


I Orkdal er det et vedtatt mål å bruke arealer i sentrum mer effektivt, som i andre bylignende strøk. Det betyr blant annet p-hus og p-kjellere. På bakken skal det bygges hus. Men p-kjellere gjør husene dyrere.

 

Publisert 06.02.2013


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse