Besøkstall

315 denne måneden

56 721 076 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Miljøpakke med bom på Thamshavn: 29 sa ja - 5 sa nei

MyE39.jpg

Mot fem stemmer vedtok Orkdal kommunestyre i dag å gå videre med Oddbjørn Bangs forslag om Miljøpakke Orkdal. Neste steg blir å få nabokommunene til å støtte det skisserte opplegget. Naboene må være med dersom bommen ved Thamshavn skal bli stående.

Skissen over illustrerer hovedtrekkene, blant annet:

* E 39 legges i tunnel under Bakkan (rød stiplet linje).

* Arealer på flata blir frigjort til boligbygging (gult).

* Strekningen fra Shell til Bårdshaugbrua legges i kulvert under bakken.

* Ny stor rundkjøring eller planfritt kryss litt vest for Orkdal Bil.

* En effekt er at Havneveien kan stenges for tungtransport fra havna, som skal bygges ut i stor skala.

* Trafikk sørover vil gå via Gjølmesliene. Da kan også arealer ved dagens E39 på Fannrem frigis til boliger.

Agdenesveien inn:
I kommunestyret onsdag foreslo Knut Even Wormdal (Ap) å innlemme Rv 710 til Agdenes i planen. Det ble enstemmig vedtatt.

Dermed har Miljøpakken allerede vokst betydelig. Skissen til finansiering holder ikke lenger.

Bangs skisse forutsetter bompenger på Thamshavn i fem år ekstra. Dessuten salg av stein fra tunnelen, salg av eiendom langs dagens E39, og store bidrag fra staten og havna.

Stemte nei
Ap (3), en fra SV og en fra FrP stemte for et forslag fra Berit Solem. Forslaget innebærer at man skal prioritere satsinger innen transport først  og deretter si ja eller nei til bompenger - og hvor bomstasjoner eventuelt skal stå.

Med Rv 710 inn i pakken må det muligens opp bomstasjon også ut mot Geitastranda, ikke bare på Thamshavn. Uenigheten går mer på framgangsmåte underveis enn innholdet i pakken.

Det er bred politisk enighet om at Orkdal, og spesielt Orkanger, har store utfordringer innen transport. E39 i tunnel forbi Orkanger og kulvert på Bårdshaug var inne i Orkdal 2040-arbeidet.

På den annen side er det trolig umulig å finansiere en del av de lokale tiltakene med bompenger.

Ett eksempel - Ustjåren:
Ny vei til Ustjåren for å utløse stortsilt boligbygging der er en hjertesak for Bang (Sp) og KrF. Ustjåren står høyt på tiltakslista i pakken.

Men bompenger fra bilister på E39 kan neppe brukes til å bygge en lokal vei. Dessuten skal bompenger i en "Miljøpakke" normalt bidra til å endre reisevaner i miljøvennlig retning. Ny vei for å bygge ut et stort boligfelt på Ustjåren vil ikke bedre miljøet, men skape mer trafikk og økte utslipp av klimagasser.

I overordnet planverk er det vedtatt at boligbygging primært skje nær kollektivtilbud, service, skole og andre funksjoner for å redusere bilbruk.

Økonomisk er imidlertid vei til Ustjåren en marginal sak i Miljøpakke Orkdal. Den hadde et samlet kostnadsanslag på 590 millioner kroner før Rv 710 kom inn.

Til slutt......Torstein Larsen:
Uansett tvist om detaljer er Miljøpakke Orkdal en plan som kan gjøre kommunen langt mer attraktiv i løpet av få år. ST har rettet mye fokus ved en kuriøs side ved saken; om FrPs Torstein Larsen vil forlate partiet sitt for å stemme for en pakke med bompenger. Larsen har uttrykt bekymring for sitt ettermæle om han sier nei.

Larsen meldte seg ut og stemte ja til bompenger. Det ble 29-5 i stedet for 28-6. Så er spenningen utløst!

PS: Orkdalslista stilte ikke fullt lag. Normalt er det 35 i kommunestyret.

Hans Kringstad

DSC_0010_1.JPG

E39 kan komme i tunnel forbi Orkanger.

 

Publisert 30.01.2013


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Kenneth Grøset 01.02.2013 10:48
NEI til bom. Staten har nok penger til å ordne dette selv

destruktiv og seig 30.01.2013 22:18
Egentlig veldig pussig det med sp og venstre(FLERTALLSGRUPPEN) som snakker så pent om miljø og miljøgevinster????? Bygging av boliger og leiligheter burde da vært en klar selvfølge i sentrum av Orkanger nær viktige sentrale funksjoner, gangavstand til det meste og ikke minst i kort avstand til kollektiv transport. Hva gjør de fleste partiene. Jo prioriterer spredning av sentrale funksjoner, veier og bebyggelse milevis unna sentrum. Noe som drastisk øker ØKER bruk av biler/transport, forurenset utslipp med mere. Selvmotsigende. Hva er årsaken. Jo grendestriden og fordommer mot at alt skal foregå på Orkanger. Her treffer man kjernen i både grende og idrettsstriden. Den er så destruktiv og seig, henger seg fast som lim i generasjon etter generasjon, dessverre.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse