Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Næringsforeninga: - Sats på Orkanger som sentrum

B__rdshaug_005_1.jpgOrkladal Næringsforening ber Orkdal kommune satse på Orkanger som kjernen i regionsentret Orkdal. Næringslivet etterlyser konkrete planer for videregående skole, kulturhus og nytt hotell på Orkanger. Foreninga advarer mot kommunens visjon i planen Orkdal 2040 om å gjøre hele området Orkanger-Fannrem-Gjølme til en småby. Det er for upresist, heter det i en høringsuttalelse.

Orkladal Næringsforening organiserer bedrifter i Orkdal og Meldal. I likhet med Orkanger Vel, er næringslivet skeptisk til kommunens visjon for den store planen Orkdal 2040. 

"Å få nesten halve kommunen (Orkanger-Fannrem-Gjølme) til å bli en småby høres eventyrlig ut så lenge man har langt igjen før Orkanger kan kalles en småby", skriver næringsforeninga.

Næringslivet etterlyser en mest mulig konkret og forpliktende plan når politikerne skal bruke ti millioner kroner på å skissere framtidas Orkdal.

Orkladal Næringsforening uttaler blant annet:

Om sentrum:
Orkdal kommune har store ambisjoner om vekst og utvikling. Hovedgrunnlaget for en slik utvikling må være å utvikle ORKANGER (foreningas utheving) fra tettsted til småby og fullverdig regionsenter. (...) Et sterkt regionsentrum (...) vil redusere tapping av distriktene.

Et sentralt bygg må inngå i planene for bykjernen. Næringslivet etterlyser følgende på Orkanger:
* Ny videregående skole med teknisk fagskoletilbud.
* Et hotell nummer 2.
* Kulturhus som dekker regionens behov.
* Tiltak i området Idrettsparken/Gammelosen som beskrevet av det såkalte Visjonsutvalget.

Ta i bruk ny teknologi for å visualisere småbyen Orkanger. Bruk fagfolk fra anerkjente fagmiljø. Utviklingen videre må i mye større grad være basert på faglige kriterier enn på synsing, mener det lokale næringslivets organ.

Rundkj__r_1.JPGOm transport:
Orkanger utgjør i dag et særdeles stort trafikknutepunkt. Det er viktig at det lokale gate- og veisystemet blir forbedret og utviklet for å gjøre det fremkommelig i sentrumsområdet.

Om havna:
Bestrebelsene for å få flere transporter over fra vei til sjø (miljø) er avhengig av rasjonelle transport- og lagringsmuligheter i havneområdet. Brattøra i Trondheim reduseres stadig i betydning for næringstransporter og som containerhavn. Orkanger er nødt til å overta deler av dette.

Næringsforeninga etterlyser nytenking, samhandling og tverrpolitisk enighet om disse målene for å oppnå like gode resultater som en del andre kommuner har gjort.

Hele høringsuttalelsen kan du lese her.

 

Publisert 08.01.2009


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse