Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Det nye Orkanger sentrum: Nå tegner arkitektene

FraSkogveien.jpg

Slik kan det nye Orkanger sentrum se ut fra Skogveien i Rømmesbakkan, ifølge Solem Arkitektur. Firmaet vant konkurransen om å lage reguleringsplan for "indrefileten". I visjonen kalt Småbyhagen ser de for seg:
* Hus som ligger ganske fritt - med 200-250 boliger.
* Kafeteria, galleri og forsamlingslokale på Rømme gård.
* Spa-senter med varmvatn fra Thamshavn midt i sentrum.
(Flere skisser nedenfor. Alle ill.: Solem Arkitektur).

Det er visjonen. Ingen kan garantere at det blir verken spa-senter, vannspeil, galleri eller et pulserende kafémiljø. Slikt må enten kommunen bevilge penger til, eller private investorer finne ut at det lønner seg å satse på.

Orkanger Vel har vært mest opptatt av å sikre et kompakt sentrum med dybde. Kanskje vil den nye planen virke motsatt: Sentrumsfunksjonene dras ut som en lang tarm langs hele Orkdalsveien. Bilbruken øker enda mer og slår ut ideen om en tett og vennlig miljøby. Hvem vet?

Et av framtidsbildene arkitektene har tegnet for Rømme-området, er slik (mer tekst under):

Kirseb__rhagen.jpg Du og alle andre kan komme med innspill til planen innen 25.februar. På denne linken ligger informasjon om visjonen Småbyhagen. Og her er noen av hovedpunktene Solem Arkitektur beskriver når arbeidet starter:

* Frittliggende bolighus som danner et åpent inntrykk (ulikt Rømme Amfi). 200 til 250 boliger. 200-250 er mindre enn antydet før, trass i at store deler av første etasje nå trolig blir bolig i stedet for næring. Her er perspektiv med eksempel på bebyggelse:

Perspektiv.jpg* Spa-senter med velværesenter og varmtvannsbasseng midt i sentrum - vatn fra industrien.

* Kafé, galleri og forsamlingshus på Rømme gård.

* Barnehage ved jernbanen.

* Markedsplass og torg, delvis glassoverbygd, ved dagens rundkjøring.

* Butikker, kaféer og annen næring og service langs Orkdalsveien. Ifølge Solem Arkitektur skal dette vitalisere den nye bydelen og "gi et tilskudd til Orkanger sentrum generelt."

(Kommentar: Det reiser noen spennende spørsmål, som...
A) Er det mulig å etablere næring i et slikt omfang i nye, dyre lokaler utenfor kjøpesentrene?
B) Vil den nye bydelen trekke aktivitet fra dagens handlegate, eller styrke gata?
C) Vil næring langs hele Orkdalsveien forstrekke sentrum ytterligere og gjøre Orkanger enda mer bilbasert - i så fall det motsatte av målet?
)

Her er en av Solem Arkitekturs skisser for en del av "indrefileten":

R__mme_utsnitt_1.jpg 

* Turstier og "grønne bruer" står sentralt i planen. Solem foreslår en direkte turveg fra Rømme til Idrettsparken og Gammelosen. Adkomst mellom husene Geilan 13, 15, 17 og 19 (Mælen, Lunde, Mosbakk, Haugen mfl).

* Tursti langs jernbanesporet.

* Parkering under bakken. Noe gjesteparkering på bakken.

* Enda større muligheter for området dersom E39 legges i tunnel.

* Solem er opptatt av at vi nå utnytter Orkangers store fortrinn, som er fjernvarme fra industrien.

Her er skissen kalt Utsikt fra Hovsbakkveien, som viser ambisjonen om mye grønt:

Fra_Hovsbakkvn.jpg

Eivind Sæther eier 35 dekar av  området, Orkdal kommune 33 dekar og andre eier 11 dekar.

Hans Kringstad

R__mme_planomr__de_1.jpg

 

Publisert 28.01.2013


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Per 29.01.2013 16:26
Nå tegner arkitektene?. Tegninger og forslag har florert i flere år uten tegn på handling.

Hvor bliver handlingen 29.01.2013 14:02
Orkdalspolitikerne fikk mange gode råd og forslag fra byplanleggerne etter den kostbare 2040 prosessen. Likevel oppnevnes til stadighet nye arkitekter og andre aktører til å planlegge fremtiden uten at man er i nærheten av handling.

Kun på papiret 29.01.2013 13:57
Brannstasjonen, middelskolen, blåsmotomta, gamle stasjon, lysthusflata/Rønningen kan nevnes blandt flere som potensielle hus og leiligheter men ingen ting skjer. Gjenspeiler det politisk trenering her som i idretten. Hvorfor makter ikke de som sitter med makten å gjøre noe positivt ut av dette. Uforståelig.

Hvorfor ikke? 29.01.2013 09:23
Hovedproblemet vedrørende sentrumsutviklingen er stillstand. En kommune med store ambisjoner om et tettsted med vekst bruker millioner på Orkdal 2040 og masse andre planer. Hva med fortettingen på Orkanger? Hva skjer med de fine tomtene på Rønningen og Joplassen? Bygges det ikke ut på Orkanger fordi dagens skoler blir for små ? Det bygges ut i rakettfart i våre nabokommuner, hvorfor ikke på Orkanger kommunens vedtatte sentrum?

Oppgitt 28.01.2013 21:32
Skisser, utkast, planer og bla-bla-bla. Ingenting bygges på Orkanger. I kommunene mellom oss og Trondheim, står ikke spikerpistolene stille. Hva skjer i Orkdal??? Vil ikke kommunen bli større??? Hvor stopper det??? Tafatte politikere, som trenerer utviklingen. Ikke vet jeg. MEN DETTE ER IKKE BRA FOR ORKDAL KOMMUNE.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse